Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang26/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
C. Phụ gia xi măng
Toàn quốc

Puzolan: 54 mỏ; trữ lượng: 776,4 triệu tấn; trong đó 22 mỏ chưa xác định; Cát kết: 3 mỏ; trữ lượng xác định cấp P: 111 triệu tấn;

sét phụ gia xi măng: 3 mỏ; Trữ lượng: 1473 triệu tấn; Laterit: 10 mỏ; trữ lượng xác định: 257 triệu tấn;

Bazan: 18 mỏ; trữ lượng xác định cấp P: 512 triệu tấn; trong đó: 5 mỏ chưa xác định trữ lượng
Vùng ĐB sông hồng

1 mỏ Bazan trữ lượng xác định P: 270 triệu tấn ) ;

3 mỏ Cát kết ( trữ lượng xác định P; 111 triệu tấn );

3 mỏ sét phụ gia (trữ lượng: 1.473 triệu tấn)
HảI PhòngVĩnh PhúcHàTây

Số mỏ: 1 mỏ bazan; trữ lượng xác định P: 270 triệu tấn
1

Núi Trán Voi

X. Hoà Thạch, Phú Mãn – H. Quốc Oai270 (Tổng 310 đã

QH thăm dò 40)Bazan
hảI dươnghà nam

Số mỏ: 3 mỏ cát kết ; đã xác định trữ lượng P: 111 triệu tấn ; 3 mỏ sét phụ gia; trữ lượng: 1473 triệu tấn
1

Nghè Trung (T54)

Thanh Lưu, Thanh Hương, Liêm Sơn –

H. Thanh Liêm

52 (Tổng P: 56,954

đã QH thăm dò 5)Cát kết:
2

Núi Tháp (T56)

ThanhHương, ThanhTân, Liêm Sơn –

H. Thanh Liêm

Cấp P: 39,556

Cát kết:
3

Chanh Thượng (T60)

Thanh Tâm. Liên Sơn – H. Thanh LiêmC1+ C2: 19,22; P : 42,01

Cát kết:
4

Đồi Ba Gạc (T27)

Thanh Tân – H. Thanh LiêmCấp P: 578

Sét phụ gia XM
5

Đồi Con Phượng (T32)

Thanh Tân Thanh Nghị – H. Thanh LiêmCấp P: 33,141

Sét phụ gia XM
6

Đồi Ngang (T51)

Thanh Lưu – H. Thanh LiêmCấp P: 862

Sét phụ gia XM
Vùng ĐÔNG BắC

15 mỏ Puzolan; trữ lượng 8,6 triệu tấn; 13 mỏ chưa xác định; 1 mỏ đá đen; trữ lượng P: 6 triệu tấn
hà giang

1 mỏ chưa xác định
1

Tam Danh

Xã Tam Danh – H . Quảng BaĐiểm khong sản

Puzolan
cao bằng

1 mỏ chưa xác định
1

Lăng Môn

Xã Lăng Môn – H. Nguyên Bình

Kinh độ:106002’42; Vĩ độ: 2203940
Điểm khoáng sản

Puzolan
Lào Cai

1 mỏ đá đen ; trữ lượng P : 6 triệu tấn
1

Cam Đường

Phường Thống Nhất – TP Lào Cai

- Kinh độ:

- Vĩ độ:Đá đen

Cấp P: 8

(đã QH thăm dò 2)UBND tỉnh hạn chế khai thác
bắc kạn
lạng sơn

2 mỏ Puzolan; trữ lượng P: 8,6 triệu tấn
1

Trà Lầu

Xã Tân Thành – H. Bình Gia

- Kinh độ: 1060 27’00

- Vĩ độ: 210 5559Độ hút vôi: 89,35 – 165,8 mg CaO/g phụ gia

P: 4 – 5

Puzolan
2

Hoàng Đồng

Xã Hòang Đồng – TX Lạng Sơn

- Kinh độ: 1060 44’12

- Vĩ độ: 210 5256Độ hút vôi: 59,6 – 174 mg CaO/g phụ gia

P: 2,4 -3,6

Nên điều tra tiếp tục
Yên Bái

2 mỏ Puzolan; chưa xác định trữ lượng
1

Xóm Lộc

Xã An Lạc, Đông Quan – H. Lục Yên

- Kinh độ: 1040 38’00

- Vĩ độ: 220 0711Độ hút vôi: 73,98 – 100,29 mg CaO/g phụ gia

Điểm khong sản

Puzolan (TLĐC)2

Khe Đầu

Xã Đông Quan – H Lục Yên

- Kinh độ: 1040 40’17

- Vĩ độ: 220 0530Độ hút vôi: 137,6 mg CaO/g PG

Điểm khong sản

Puzolan (TLĐC)phú thọ

9 mỏ Puzolan; chưa xác định trữ lượng1

Núi Mười

Xã Đào Xá - huyện Thanh Thuỷ

- Kinh độ: 1050 18’47

- Vĩ độ: 210 1631’’Độ hút vôi: 123 -197,3 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan2

Hữu Khánh

Xã Tân Phương – H. Thanh Thuỷ

- Kinh độ: 1050 17’06

- Vĩ độ: 210 0140’’Độ hút vôi: 63 – 85,97 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan3

Minh Đài

Xã Minh ĐàI – huyện Thanh Sơn

- Kinh độ: 1050 04’40

- Vĩ độ: 210 0950’’Độ hút vôi: 101,2 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan4

Võ Miếu

Xã Võ Miếu – huyện Thanh Sơn

- Kinh độ: 1050 06’30

- Vĩ độ: 210 0741’’Độ hút vôi: 75 -127 mg CaO/g phụ gia

Chưa xác định

Puzolan5

Khả Cửu

Xã Khả Cửu – huyện Thanh Sơn

- Kinh độ: 105006’05;

- Vĩ độ: 210 0127’’Độ hút vôi: 118,44 mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan6

Đông Cửu

Xã Đông Cửu – H. Thanh Sơn

- Kinh độ: 105004’43’’;

- Vĩ độ: 210 0136’’Độ hút vôi: 76,77mg CaO/g PG

Chưa xác định

Puzolan7

Thạch Khoán

Xã Thạch Khoán, H. Thanh Sơn

- Kinh độ: 105014’35;

- Vĩ độ: 2101100’’Độ hút vôi: 118,9 mg CaO/g PG

Điểm khoáng sản

Puzolan8

Xóm Mành

Xã Minh Đài, Thanh Sơn

- Kinh độ : 105004’59

- Vĩ độ: 210 0942’’Độ hút vôi: 127 -146 mg CaO/g phụ gia

Điểm khoáng sản

Puzolan9

Phú Lộc

Xã Phú Lộc – huyện Phù Ninh
Độ hút vôi: mg CaO/g phụ gia

Chưa xác định

PuzolanVùng tây BắC


Vùng bắc trung bộ

9 mỏ Puzolan; đã xác định trữ lượng: 324,8 triệu tấn; 13 mỏ bazan; đã xác định trữ lượng: 232,4 triệu tấn; trong đó: 3 mỏ chưa xác địnhthanh hoá

2 mỏ Puzolan; trữ lượng: 10 triệu tấn; 2 mỏ bazan; trữ lượng: 35 triệu tấn1

Thăng Long

X. Yên Lạc, H. Như Thanh
SiO2 : 44 - 46,9; Al2O3 : 13,4 - 14,4; Fe2O3: 18,8 - 14,5

10 (tổng 15

đã QH thăm dò 5)Puzolan2

BãI Trành

H. Như Xuân
-

P; 15

Đá bazan bọt3

Yên Mỹ

H. Thường Xuân
-

P; 20

Đá bazan bọtnghệ an

2 mỏ cát silic; trữ lượng: 41,35 triệu tấn; 5 mỏ bazan; trữ lượng: 139 triệu tấn (2 mỏ chưa xác định trữ lượng)1

Làng Cầu

H. Nghĩa Đàn
tỷ lệ độ rỗng 65% ; SiO2 : 43,4; Al2O3: 11,04; Fe2O3: 15,14

Điểm khóang sản

Ba zan bọt2

Vân Trình

Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

- Kinh độ: 105°37’30’’ 

- Vĩ độ: 18°51’34’’


B + C1: 0,676

B: 0,153; C1: 0,523Ba zan bọt3

Tha Lạng

Xã Mường Lống – H. Kỳ Sơn

- Kinh độ:104°22’19’’;

- Vĩ độ:19°32’37’’độ hút vôI 63,55 mg/ g

điểm khoáng

Bazan4

Nghĩa Mỹ

xã Nghĩa Mỹ – H. Nghĩa Đàn
SiO2: 45,16; Al2O3: 15,23;

Fe2O3: 0,37;88,4 (Tổng P: 100 đã QH thăm dò 11,6)

Ba zan đặc xít5

Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn

H. Nghĩa Đàn
SiO2: 42,66; Fe2O3: 15,03; xốp, nhẹ, chất lượng tốt

0,154

P: 50


Ba zan bọt
6

Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc – H. Quỳnh Lưu

- Kinh độ: 105°44’35’’

- Vĩ độ: 19°16’27’’SiO2 91,68 – 94,19;

Al2O3: 2,79 -3,96; Fe2O3: 1,1 – 1,93;16,35 ( tổng 26,35

đã QH thăm dò 10)Cát silic7

Nam Lộc

Xã Nam Lộc – H. Nam Đàn
SiO2: 90

P: 25

cao silicHà tĩnhquảng Trị

3 mỏ Puzolan; trữ lượng: 74 triệu tấn; 6 mỏ bazan; trữ lượng: 58,4 triệu tấn1

Vĩnh Linh

Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh

- Kinh độ: 1070 03’45

- Vĩ độ: 170 0330SiO2: 33 – 36 ; Al2O3: 26;

Fe2O3: 16 – 18P : 34,42

Bazan
Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương