Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang24/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Vùng BắC TRUNG Bộ

Số mỏ: 43 mỏ; tổng trữ lượng đã xác định: 1609 triệu tấn, trong đó: 12 mỏ chưa xác định

thanh hoá

Số mỏ: 12 mỏ; trữ lượng xác định P: 800,5 triệu tấn; 4 mỏ chưa khảo sát

1

Cổ Đam

TX Bỉm Sơn

- Kinh độ: 1050 52’30

- Vĩ độ: 200 0620SiO2: 64,79; Al2O3: 15,64; Fe2O3: 7,73;

51,5 (tổng B+C1+C2: 69,5 đã QH khai thác 18)

Khu vực dự trữ

2

Tam Điên

Phường Đông Sơn – TX. Bỉm Sơn

- Kinh độ: 105051’55”

- Vĩ độ: 20004’05”SiO2: 67,05; Al2O3: 13,98; Fe2O3: 6,88

184 (Tổng: 240 đã QH

khai thác 56)Khu vực dự trữ

3

Trường Lâm

X. Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

- Kinh độ: 1050 41’00

- Vĩ độ: 190 2030SiO2: 67,3, Al2O3: 14,0, Fe2O3: 6,8.

90 (tổng 200 đã QH thăm dò)

Khu vực dự trữ

5

Vân Trinh

X. Quảng Hợp, H.Quảng Xương
Sét đồi, phiến thạch sét

P: 80

Khu vực dự trữ

6

Núi Phấn

X. Hà Ninh, H. Hà Trung
Sét kết, đá sét

P: 100

Khu vực dự trữ

7

Vĩ nh An

X. Vĩ nh An, H. Vĩ nh Lộc
Sét kết, đá sét

100

Khu vực dự trữ

8

Hoàng Lương

X. Hoàng Lương, H. Hoằng Hoá
Sét kết, đá sét

P: 200

Khu vực dự trữ

9

Yên Duyên

phường Đông Sơn, TX Bỉm SơnChưa khảo sát

Khu vực dự trữ

10

Nông Cống

Xã Nông Cống – H. Như ThanhCchưa khảo sát

Khu vực dự trữ

11

Minh Tiến

Quang Trung –H. Quang LạcChưa khảo sát

Khu vực dự trữ

12

Cẩm Bình

Huyện Cẩm ThuỷChưa khảo sát

Khu vực dự trữ

nghệ an

Số mỏ: 9 mỏ; trữ lượng xác định B+ C+ P; 337,6 triệu tấn; 2 mỏ chưa khảo sát

1

Hội Sơn

Xã Hội Sơn – H. Anh Sơn

- Kinh độ: 1050 03’35-1050 03’55

- Vĩ độ: 180 5550 - 180 5635SiO2 : 79,96; Al2O3: 9,22;

Fe2O3: 4,97P: 86,848

Khu vực dự trữ

2

Long Sơn

H. Anh Sơn
SiO2:64,35; Al2O3: 17,41; Fe2O3: 7,8

41 (Tổng P: 70 đã QH thăm dò 29)

Khu vực dự trữ

3

Trà Bồng (Hoàng Mai)

H. Quỳnh Lưu

- Kinh độ: 1050 40’00

- Vĩ độ: 190 1620SiO2: 62,8; Al2O3: 16,68;

Fe2O3: 6,8A + B + C1 + C2: 30

Khu vực dự trữ

4

Đập Bung

Xã Quỳnh Lộc - H. Quỳnh lưu

- Kinh độ: 105030’00-105052’30

- Vĩ độ: 190 4830 - 210 08’ 430SiO2: 52,4 – 62; Al2O3: 14,33 – 17,6; Fe2O3: 6,06 – 7,63

Điểm khoáng sản,

điều tra sơ bộKhu vực dự trữ

5

Bến Nghé

H. Quỳnh Lưu
-

B+ C1 + C2: 30

Khu vực dự trữ

6

Đông Sơn

H. Đô Lương
SiO2: 63,25; Al2O3: 18,76; Fe2O3: 8,47

P: 103,747

Khu vực dự trữ

7

Bài Sơn

Xã Đông Sơn – H. Đô Lương

- Kinh độ: 1050 19’23

- Vĩ độ: 180 5655”SiO2: 62,87; Al2O3: 16,46; Fe2O3: 7,8

Mỏ khoáng

Khu vực dự trữ

8

Nghĩa Hoà

H. Nghĩa Đàn

- Kinh độ: 1050 25’00

- Vĩ độ: 190 1620-

16 (Tổng: 30 đã QH

thăm dò 14)Khu vực dự trữ

9

Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc – H. Tân Kỳ30 (Tổng P: 50 đã QH thăm dò 20)

Khu vực dự trữ

hà tĩnh

Số mỏ: 3 mỏ; trữ lượng xác định B + C1 + P: 32 triệu tấn

1

Sơn Tây

Xã Sơn Tây – H. Hương Khê

- Kinh độ: 1050 18’45

- Vĩ độ: 180 2740SiO2: 67,84; Al2O3: 17,2; Fe2O3: 6,21

P: 10 tr. m3 ~ 18 tr. tấn

Khu vực dự trữ

2

Hương Thịnh

X. Hương Thịnh – H. Hương Khê

- Kinh độ: 1050 41’40

- Vĩ độ: 180 1240SiO2: 64; Al2O3: 20; Fe2O3: 4,5

P: 0,24

Khu vực dự trữ

3

Vượng Lộc

Xã Vượng Lộc – H. Can Lộc

- Kinh độ: 1050 44’40

- Vĩ độ: 180 2840SiO2: 63,43; Al2O3: 13,38;

Fe2O3: 5,41A+ B +C1: 7,851 tr.m3

~ 14,13 triệu tấnKhu vực dự trữ

quảng bình

Số mỏ: 8 mỏ trữ lượng xác định P: 233,83 triệu tấn

1

Hạ Trang

H. Tuyên Hoá

- Kinh độ: 1060 16’30

- Vĩ độ: 170 4515SiO2: ; Al2O3: ; Fe2O3:

P : 213,17

Khu vực dự trữ

2

Phú Quỳ

H. Lệ Ninh

X: 1970000 – 1971000

Y: 627000 – 629000SiO2: 59,8; Al2O3: 19,48; Fe2O3: vết

P : 13,46

Khu vực dự trữ

3

Thanh Liêm

Xã Trung Hóa – H. Minh Hóa

- Kinh độ: 1060 58’43

- Vĩ độ: 170 44’15SiO2: 62,16; Al2O3: 16,58 ; Fe2O3: 9,24

P2: 7,2

Khu vực dự trữ

4

Tiến Hóa

Xã Tiến Hóa – H. Tuyên Hóa

- Kinh độ: 1060 13’42

- Vĩ độ: 170 4820SiO2: 51,37; Al2O3: 21,29; Fe2O3: 13,1

Chưa khảo sát

Khu vực dự trữ

5

Quảng Liên

Xã Quảng Liên – H. Quảng Trạch

- Kinh độ: 1060 18’17

- Vĩ độ: 170 4600SiO2: 54,46; Al2O3: 15,62 – 18,43 ; Fe2O3: 5,9 – 12,93

Chưa khảo sát

Khu vực dự trữ

6

Liêm Hóa

Xã Trung Hóa – H, Minh Hóa

- Kinh độ: 1060 01’02

- Vĩ độ: 170 4437SiO2: 63,76; Al2O3: 16,31; Fe2O3: 8,5

Chưa khảo sát

Khu vực dự trữ

7

Lèn áng

Xã Hoa Thủy – H. Lệ Thủy, Quảng Ninh

- Kinh độ: 1060 40’00

- Vĩ độ: 170 1400SiO2: 54,46 – 69,92; Al2O3: 156,2 -18,43 ; Fe2O3: 5,9 -12,93

Chưa khảo sát

Khu vực dự trữ

8

Km 3, đường 10

TTNT Lệ Ninh – H. Lệ ThuỷChưa khảo sát

Khu vực dự trữ

quảng tRị

Số mỏ: 6 mỏ trữ lượng xác định C + P: 124,2 triệu tấn

1

Quai Vạc

xã Cam Hiếu – H. Cam Lộ.
SiO2: 62 – 67; Al2O3 : 12 -15; Fe2O3: 8 – 10

36,5 (tổng P: 40 đã QH thăm dò 3,5)

Khu vực dự trữ

2

Vĩ nh Đại

H. Cam HảI
SiO2: 64,75; Al2O3: 19,87;

Fe2O3: 5,68C1 + C2: 7,36

Khu vực dự trữ

3

Trung Sơn

Xã Trung Sơn – H. Giao Linh

- Kinh độ: 107o 02’00”

- Vĩ độ: 16o 58’ 30”SiO2: 63,98; Al2O3: 12,4; Fe2O3: 5,6

C1 + C2: 9,20

Khu vực dự trữ

4

Tân An

Xã Cam Nghĩa – H. Cam Lộ

- Kinh độ : 106o 57’30”

- Vĩ độ: 16o 47’ 30”SiO2: 67,48- 72,88 ; Al2O3: 10,89 – 15,67 ; Fe2O3: 2,31 – 3,34.

34,3 tr. m 3 ~ 48 tr. tấn

Khu vực dự trữ

5

Tà Rùng

Xã Hướng Lộc – H. Hướng Hoá

- Kinh độ : 106o 34’27”

- Vĩ độ: 16o 50’ 10”SiO2: 57,43 ; Al2O3: 15 Fe2O3: 8,2.

- 15m, diện tích 0,55 km2, tổng trữ lượng: 8,2 tr. m3

~ 14,76 tr. tấnKhu vực dự trữ


6

Tân Lâm

Xã Cam Nghĩa – H. Cam Lộ

- Kinh độ: 106o 57 30

- Vĩ độ: 16o 47’ 30”SiO2: 50,08 -75,02 ; Al2O3: 17,34 -26,52; Fe2O3: 1,37 -9,01

P: 8,4

Khu vực dự trữ

thừa thiên huế

Số mỏ: 5 mỏ trữ lượng xác định C+ P: 75,5 triệu tấn: 1 mỏ chưa xác định

1

Long Thọ

Xã Thuỷ Biều – TP Huế.

- Kinh độ: 1070 33’00

- Vĩ độ: 160 2623SiO2: 61 ; Al2O3: 15; Fe2O3: 5,6

3,5 ( tổng C2: 7 đã QH thăm dò 3,5)

Khu vực dự trữ

2

Phong Xuân

Xã Phong Xuân, H. Phong Điền

X: 1829250; Y: 750250
54 (Tổng 68,3. đã QH thăm dò 14)

Khu vực dự trữ

3

Vinh Mỹ, Vinh Giang, Vinh Hưng

H. Nam Đông

- Kinh độ:

- Vĩ độ:


6 (Tổng P 1+ P2: 20 đã QH thăm dò 14)

Khu vực dự trữ

4

Phong Thu


Chưa khảo sát

Khu vực dự trữ

5

Hoà Mỹ

Xã Phong Mỹ – H. Phong Điền

- Kinh độ: - Vĩ độ:
P: 12

Khu vực dự trữ

Vùng NAM TRUNG Bộ

Số mỏ: 2 mỏ; trữ lượng xác định C+ P; 10,73 triệu tấn

Quảng nam

Số mỏ: 2 mỏ; trữ lượng xác định C+ P; 10,73 triệu tấn

1

An Điềm

Xã Đại Lãnh, Đại Sơn – H. An Điềm

- Kinh độ : 1070 54’ 35

- Vĩ độ: 150 5044.SiO2: 58,6 – 64,5; Al2O3: 16,8 – 18,15; Fe2O3: 5,58 – 8,62

C1 + C2 : 7,764

Khu vực dự trữ

2

Tân Đại

Xã Đại Sơn - H. Đại Lộc

- Kinh độ: 1070 53’ 26

- Vĩ độ: 150 4823.SiO2: 63,4 – 68; Al2O3: 15,6 – 16,4; Fe2O3: 5,7 – 7,2

C1 + C2 : 2,97

Khu vực dự trữ

Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương