Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang15/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

30,5

36Bỉm Sơn

1800
18

- Cổ Đam, TX Bỉm Sơn; Tam Diên, P. Đông Sơn – TX Bỉm Sơn (71,3 ha) X: 2221638; 2221929; 2222849; 2222550; 2222290; Y: 594259; 595004; 594289; 59920; 594150; 593860

-


-


(đã được CPKT còn lại 49 đủ cho cả 2 d/c )

-
Bỉm Sơn MR

2000

04….08

20Nghi Sơn 1

2150

-

22

- Trường Lâm, Trường Lâm - H. Tĩnh Gia

X: 2139.000; 2139.000; 2136.000; 2136.000; 2137.000; 2137.000Y: 572.000; 574.000; 574.000; 573.000; 573.000; 572.000

-

-

(đã được CP khai thác)

-Nghi Sơn 2

2150

05….08

21,5

- Trường Lâm, Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

21,5

-

21,5

-Công Thanh 1

900

06….08

9

- Thanh Kỳ – Tân Trường – Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

-

-

9

-Công Thanh 2

3600

10….11

36

- Thanh Kỳ – Tân Trường – Tân Trường – Trường Lâm, H. Tĩnh Gia

36

-

-

36
Quy hoạch thăm dũ cỏc mỏ cho dự ỏn XM theo QĐ 108:

+ Tây Thanh Hoá

- Cẩm Bình – H. Cẩm Thuỷ
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng:

- Minh Tiến, Quang Trung - H. Ngọc Lạc; Nông Cống - huyện Nông Cống

Nghệ An

3200
32
9

0

9

9Hoàng Mai

1400

-

14

- Quỳnh Vinh – H. Quỳnh Lưu

-

-

-

-Đô L­ương 1

900

06….08

9

- Long Sơn – H. Anh Sơn; X: 2092 403; 2092 967; 2092 822; 2092 629; 2092 651; 2092 061; 2092 262; Y: 535 491; 535 809; 536 119; 536 239 536 555; 536 217; 535 849

(đã được CP thăm dò)

-

9

-19/5 QK4

400

10….13

4

Mỏ sét Cẩm Sơn, sét Đập Cây Da: I (105 24 20; 20 20 15 ); II (105 24 30; 20 01 30); III (105 24 40 ; 20 01 20); IV (105 24 40; 20 01 10)

4

-

-

412/9 Anh Sơn

500

10….13

5

- Bắc Kim Nham 1 & 2 – H. Anh Sơn

Kinh độ: 105o03’ 42” – 105o 05 25” ; Vĩ độ: 18o 55’ 35”- 18o56’45”5

-

-

5
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ Đô Lương 2

- Long Sơn – H. Anh Sơn


Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM có triển vọng:

Tân An – huyện Tân Kỳ và xã Nghĩa Hóa - huyện Nghĩa Đàn.

Hà Tĩnh
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

- xã Sơn Tây – H. Hư­ơng Khê : Kinh độ : 1050 41’40 ằ – Vĩ độ : 180 1240

Quảng Bình

5300
53
25

14

3,5

35,5Sông Gianh 1

1400

02….05

14

- Mai Hóa – H. Tuyên Hóa ( 89 ha) : X : 1971.000; 1970.600; 1970.140; 1970.570; Y: 627.000; 629.000; 629.000; 627.000

-

-

(đã được cấp phép khai thác)

-Bố Trạch

1800

10….12

18

- Thọ Lộc – xã Sơn Lộc – H. Bố Trạch

18

-

-

18Sông Gianh 2

1400

10…..11

14

- Thọ Lộc, Xã Sơn Lộc – H. Bố Trạch

-

14

-

14Thanh Trường

350

10….13

3,5

- Phong Hoá - H Tuyên Hoá

3,5

-

-

3,5áng Sơn

350

…..10

3,5

- Mỏ sét Mai Hóa – xã Mai Hóa – H. Tuyên Hoá

- Kinh độ : 105049’00 - Vĩ độ : 17056103,5

-

3,5

-

Quảng Trị

350
3,5
3,5

0

3,5

0Quảng Trị

350

05….07

3,5

- Mỏ Cùa, X. Cam Chính -H. Cam Lộ (Kinh độ: 107o02’00”- Vĩ độ:16o47’35”)

3,5

-

3,5

-

Thừa Thiên Huế

3700
37
18

0

18

14Luksvaxi 1 & 2

500

-

5

- Văn Xá, TT Tứ Hạ - H Hương Trà

- Kinh độ : 1070 33’00 - Vĩ độ: 160 2623-

-

-

-

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

4,5

4,5

-

4,5

-

Luksvaxi d/c 4

1000

08….09

10

10

-

10

-Đồng Lâm

1400

10…14

14

- Gồm 4 khối Phong Xuân (X: 1829250; Y: 750250)

-

-

-

14Long Thọ

350

05….07

3,5

- Long Thọ - xã Thuỷ Biều - TP Huế (Kinh độ: 107033’00 -Vĩ độ: 160 2623)

3,5

-

3,5

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

- Vinh Mỹ, Vinh Giang, Vinh Hư­ng – H. Nam Đông

- Kinh độ : 1070 39’21 - Vĩ độ: 160 0705Nam Trung Bộ

1400
14
14

0

0

14

Quảng Nam

1400
14
14

0

0

14Thạnh Mỹ

1400

10...14

14

An Điềm, xã Đại Lãnh - H. Đại Lộc (Kinh độ: 107054’ 35- Vĩ độ: 150 5044)

14

-

-

14

Tây Nguyên

350
3,5
3,5

0

0

3,5

Gia Lai

350
3,5
3,5

0

0

3,5Sông Đà Yaly

350

10...15

3,5

- Phú Thiện, H. Ayunpa - tỉnh Gia Lai

(Kinh độ : 1070 3754 -1070 4100"- Vĩ độ:140 1435-140 1914).

- Mô Rai, H. Sa Thầy – tỉnh Kon Tum (Kinh độ : 1070 3754" - 1070 4100" ; Vĩ độ : 140 1435-140 1914).


3,5

-

-

3,5

Đông Nam Bộ

3.400
34
0

0

0

0

Bình Ph­ước

2.000
40
0

0

0

0Bình Phư­ớc 1

2000

03….07

20

- Tà Thiết xã Lộc Thành – huyện Lộc Ninh ( 2,25 km2)

X: 1299 290; 1299 120; 1298 760; 1298 410; 1298 400; 1298 325; 1298 250; 1297 300; 1297 150; 1297 310; 1297 000; 1297 000; 1297 560;

Y: 657 565; 657 925; 657 750; 658 030; 658 175; 658 200; 658 325; 658 300; 658 125; 658 050; 657 770; 657 000; 656 720


-

-

(đã được CP khai thác)

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ Bình Phước 2:

- Tà Thiết xã Lộc Thành – huyện Lộc Ninh

Tây Ninh

1400
14
0

0

0

0Tây Ninh

1400

04….08

14

- Sroc Con Trăng – H. Tân Châu (Kinh độ: 10600700; Vĩ độ: 110 3830); X: 1287423; 1287143; 1286052; 1286452

Y: 657203; 657972; 657882; 656783-

-

(đã được CP khai thác)

-

ĐB Sông Cửu Long

5110
51
0

0

4,5

0

Kiên Giang

5110
69
0

0

4,5

0Hà Tiên 1+ 2

1500
15

- Hoà Điền, Núi Nai thị trấn Kiến Lư­ơng - H. Kiên Lương (0,58 km2);

X: 1135 375; 1135 375; 1136 110; 1136 110 ; Y: 457 710; 457 000; 457 000; 457 875-

-

(đang khai thác)

-Hà Tiên 2 - 2

1400

04....08

14

-

-

(đang KT)

-Hà Tiên - K.G

450

05....07

4,5

- Bình An, xã Bình An – H. Kiên Lương

-

-

4,5

-Holcim

1760

-

18

- Đá sét Bình Trị - Đá sét Tây Nam mỏ Bình Trị (33,5 ha): X: 1128.590; 1128.620; 1127.250; 1127.200; Y: 456.800; 457.050; 457.300; 457.050

-

-

(đang khai thác)

-

III. phụ gia xi măng

Tòan Quốc

89.440
490,4
420,7

0

339,6

129,6

ĐB.Sông Hồng

32,33
176,2
213,3

0

147,9

65,4

Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương