Router Username Passwordtải về 0.52 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2018
Kích0.52 Mb.
  1   2   3   4   5

Router

Username

Password

(All Routers With DD-WRT v23 & v24 Firmware)

root

admin

(All Routers With Routertech v2.8 Firmware)

Admin

Admin

(All Routers With Tomato v1 Firmware)

admin

admin

2Wire – 1000HG (2Wire Firmware)2Wire – 2700HG-S (2Wire Firmware)2Wire – 2701-A (BigPond Firmware)2Wire – 2701HG-B (SBC Firmware)2Wire – 2701HG-D (Qwest Firmware)2Wire – 2701HG-G (Bell Firmware)2Wire – 2701HG-G (Bell French Firmware)2Wire – 2701HG-S (Embarq Firmware)2Wire – 2701HG-T (Prodigy Firmware)3COM – 3CRWDR100A-72 (3COM Firmware)
admin

3COM – 3CRWDR101A-75 (3COM Firmware)
admin

3COM – 3CRWER100-75 (3COM Firmware)
admin

Accton – CheetahAccess AC-IG1004 (Accton Firmware)Actiontec – GT701 (Actiontec Firmware)Actiontec – GT701 v2 (Qwest Firmware)Actiontec – GT701WG v2 (Qwest Firmware)Actiontec – GT704WG (Qwest Firmware)Actiontec – GT704WG (Verizon Firmware)

admin

password

Actiontec – M1000 (Qwest Firmware)Actiontec – MI424WR (Verizon Firmware)

admin

password1

Actiontec – R1520SU (Qwest Firmware)Actiontec – RI408 (Actiontec Firmware)

admin

password1

Aethra – FS4104-AW (Aethra Firmware)

admin
AirLink – AR430W (AirLink Firmware)

admin

admin

AirLink – AR525W (AirLink Firmware)

admin

admin

AirLink – AR670W (AirLink Firmware)

admin

admin

Airlive – Ovislink IP-1000R (Airlive Firmware)

admin

airlive

Airlive – WT-2000ARM (Airlive Firmware)

admin

airlive

Airties – RT-101 (Airties Turkish Firmware)Airties – RT-204 (Airties Firmware)Airties – RT-205 (Airties Turkish Firmware)Airties – RT-211 (Airties EN, GR & TR Firmware)Alice – Gate Voip 2 Plus Wi-Fi (Alice Italian Firmware)A-Link RoadRunner 24AP (A-Link Firmware)

admin

password

Allied Data – Copperjet 1616P2 (Allied Data Firmware)

user

user

Allied Telesyn - AT-ARW256E (Allied Telesyn Firmware)

manager

friend

Alpha Networks Inc – IGD (Alpha Networks Firmware)

admin
Ambit – U10C019 (Ambit Firmware)

admin

cableroot

Ambit – U10C022 (Ambit Firmware)

admin

cableroot

AOpen – AOI-908 (Aopen Firmware)
admin

AOpen – AOR-401 (AOpen Firmware)

admin

1234

Arris – WTM552 (Arris Firmware)Asus – AM604 (Asus Firmware)

admin

admin

Asus – RX3041 (Asus Firmware)

admin

admin

Asus – WL-500G (Asus Firmware)

admin

admin

Asus – WL-520GC (Asus Firmware)

admin

admin

Asus – WL-520GU (Asus Firmware)

admin

admin

Asus – WL-530G (Asus Firmware)

admin

admin

Asus – WL-566gM (Asus Firmware)

admin

admin

Ativa – 54G (Ativa Firmware)Atlantis Land - VoIPMaster 260W (Atlantis Land Firmware)

admin

atlantis

Axesstel – MV430i (Axesstel Firmware)

admin

admin

Aztech – DSL605EW (Aztech Firmware)

admin

admin

AzureWave – AW-NR580 (AzureWave Firmware)Bandridge – CWN7007G (Bandridge Firmware)BaudTec – T263R1U (BaudTec Firmware)

admin

1234

Beetel – 220BX (Beetel Firmware)

admin

password

Belkin – F1PI242EGau (iinet.net.au Firmware)
admin

Belkin – F5D5231-4 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7230-4 v1 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7230-4 v6 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7230-4 v7 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7230-4 v8 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7230-4 v9 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7231-4 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7231-4 v2 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7234-4 v3 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7234-4 v3 (Belkin v3.00.03 Firmware)Belkin – F5D7630-4 (Belkin Firmware)Belkin – F5D7632-4 v1 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8230-4 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8231-4 v5 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8233-4 v1 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8233-4 v3 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8233-4 v4 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8235-4 v2 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8236-4 v1 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8236-4 v2 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8631-4 v2 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8631-4 v3 (Belkin English Firmware)Belkin – F5D8631-4 v3 (Belkin Español Firmware)Belkin – F5D8632-4 v1 (Belkin Firmware)Belkin – F5D8633-4 v1 (Belkin English Firmware)Belkin – F5D9230-4 v5 (Belkin Firmware)Belkin – F5D9231-4 v1 (Belkin Firmware)Billion – BiPac 5100A (Billion Firmware)

admin

admin

Billion – BiPac 5102S (Billion Firmware)

admin

admin

Billion – BiPac 5112S (Billion Firmware)

admin

password

Billion – BiPac 5200N (Billion Firmware)

admin

admin

Billion – BiPac 5210S (Billion Firmware)

admin

admin

Billion – BiPac 7300RA (Billion Firmware)

admin

admin

Billion – BiPac 7500G (Billion Firmware)

admin

password

BLUE COM – BCOM-5330 (BLUE COM Firmware)

admin

admin

BLUE COM – BCOM-5390 (BLUE COM Firmware)

Admin

Admin

BT – HOME HUB 1.0 (BT Firmware)BT – HOME HUB 2.0 (BT Firmware)

admin

admin

BT – Voyager 2100 (BT Firmware)

admin

admin

BT – Voyager 220v (BT Firmware)

admin

admin

BT – Voyager 2500v (BT Firmware)

admin

admin  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương