Quyết toán chi đẦu tư xdcb của ngân sách cấp tỉnh năM 2010


VIII CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIAtải về 1.26 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

VIII

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA


0

5.535

5.749

21.650
Chương trình việc làm


0

0

0

1.876

1

Nâng cao năng lực giới thiệu việc làm và phát triển thông tin thị trường lao động năm 2010


 

 

 

1.330

2

Đầu tư hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động năm 2009


 

 

 

545
Chương trình nước sạch và VSMTNT


0

5.535

5.749

5.833

1

Xây dựng công trình cấp nước xã Lang Minh


 

3.770

3.984

4.067

2

Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Xuân Lộc


 

502

502

502

3

Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Nhơn Trạch


 

204

204

205

4

Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Long Thành


 

257

257

257

5

Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Trảng Bom


 

349

349

349

6

Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện Long Khánh


 

209

209

209

7

Xây dựng vệ sinh trường học nông thôn huyện CM


 

244

244

244
Chương trình phòng chống 1 số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS


0

0

0

1.500

1

Xây dựng trung tâm phòng, chống HIV/AIDS


 

 

 

1.500
Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Da liểu


 

 

 

0
Chương trình văn hóa


0

0

0

1.044
Dự án Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn


 

 

 

1.044
Chương trình Giáo dục và Đào tạo


0

0

0

7.919

1

Dự án đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường


 

 

 

869

2

Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng khó khăn


0

0

0

2.446
Cải tạo Ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh


 

 

 

2.402
Nhà ở giáo viên Thừa Đức - Cẩm Mỹ


 

 

 

5
Nhà ở giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh - CM


 

 

 

19
Nhà ở giáo viên Trường THCS Sông Nhạn - CM


 

 

 

20

3

Dự án tăng cường CSVC các trường học


 

 

 

1.000

4

Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề


0

0

0

3.605
Mua sắm TB Trường TCN KV Long Thành - NT


 

 

 

2.742
Trung tâm Dạy nghề đầu tư tập trung


0

0

0

53

1

Mua sắm TB Trung tâm Dạy nghề Định Quán


 

 

 

6

2

Mua sắm TB Trung tâm Dạy nghề Trảng Bom


 

 

 

47

3

Mua sắm TB Trung tâm Dạy nghề Xuân Lộc


 

 

 

0
Cơ sở dạy nghề khác


0

0

0

810

1

Mua sắm TB Trường Trung cấp Nghề 26/3


 

 

 

250

2

Mua sắm TB dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Tân Phú


 

 

 

11

3

Mua sắm TB Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đồng Nai


 

 

 

550
Chương trình dân số và KHH gia đình


0

0

0

1.141
Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm DS - KHH gia đình tuyến huyện


0

0

0

1.141

1

Thành phố Biên Hòa


 

 

 

0

2

Thị xã Long Khánh


 

 

 

623

3

Huyện Vĩnh Cửu


 

 

 

0

4

Huyện Thống Nhất


 

 

 

154

5

Huyện Xuân Lộc


 

 

 

0

6

Huyện Cẩm Mỹ


 

 

 

0

7

Huyện Trảng Bom


 

 

 

0

8

Huyện Nhơn Trạch


 

 

 

0

9

Huyện Tân Phú


 

 

 

364
Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho địa phương


0

0

0

2.337

1

Dự án Tin học cơ quan Đảng tỉnh (Đề án 06)


 

 

 

2.337

IX

Nguồn vốn 5 triệu ha rừng


0

0

0

2.110

1

Rừng phòng hộ 600


 

 

 

1.262

2

Rừng phòng hộ Xuân Lộc


 

 

 

467

3

Rừng khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai


 

 

 

231

4

Trồng dặm cây rừng Trung tâm LN Biên Hòa


 

 

 

150

5

Ban Chỉ đạo Dự án 661/TTg tỉnh


 

 

 

0

X

Số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang năm 2010


 

 

 

259.534

1

Nguồn vốn xây dựng cơ bản


 

 

 

256.585

2

Nguồn sự nghiệp thủy lợi


 

 

 

0

3

Nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia


 

 

 

2.341

4

Nguồn 5 triệu ha rừng


 

 

 

608

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương