QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đơn giá, dự toán mua sắm thiết bị dậy nghề dự án “Nâng cao năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục-Đào tạo năm 2007 của Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơntải về 177.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích177.23 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH


–––

Số: 1649/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hßa B×nh, ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn giá, dự toán mua sắm thiết bị dậy nghề dự án “Nâng cao năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục-Đào tạo năm 2007 của Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03-8-2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 20-4-2007 của UBND tỉnh về việc giao dự toán kinh phí dự án”Nâng cao năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục-Đào tạo năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 847/TC-HCSN ngày 9-7-2007,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt đơn giá, dự toán mua sắm thiết bị dạy nghề dự án “Nâng cao năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục-Đào tạo năm 2007 của Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn, như sau:

1. Tổng giá trị dự toán: 799.898.000 đồng (bảy trăm chín mươi chín triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn đồng). Bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và bảo hành tại Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn.Trong đó:

- Thiết bị phòng học may công nghiệp: 409.498.000 đồng;

- Thiết bị phòng học tin học: 219.700.000 đồng;

- Thiết bị phòng học điện dân dụng: 167.500.000 đồng;

- Chi phí thẩm định: 3.200.000 đồng;

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí dự án ”Nâng cao năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục-Đào tạo năm 2007 (vốn sự nghiệp).

Điều 2. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn căn cứ Quyết định thi hành./.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Qu¸ch ThÕ Hïng
BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN LƯƠNG SƠN(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 1649/Q§-UBND ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2007 cña Chñ tÞch UBND tØnh )§¬n vÞ tÝnh: §ång

Stt

Thiết bị

Thông số

Xuất xứ

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

I

THIẾT BỊ XƯỞNG THỰC HÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

409,498,000

1

Máy may công nghiệp 1 kim

SIRUBA

Đài loan

Bộ

30

9,200,000

276,000,000

 

 

Model:L818F - M1

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ may: 5,000 mũi/phút

 

 

 

 

 

 

 

Độ dài mũi may: tối đa 5 mm

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình kim trụ30,7mm

 

 

 

 

 

 

 

Độ nâng chân vịt: 5,5mm nâng bằng tay

 

 

 

 

 

 

 

Chân bàn Việt Nam

 

 

 

 

 

2

Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ

SIRUBA

Đài loan

Bộ

2

23,175,000

46,350,000

 

 

Model:747F - 514M2 - 24

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ may tối đa: 6,000(mũi/ph)

 

 

 

 

 

 

 

Chiều dài mũi may: 0,8~4 mm

 

 

 

 

 

 

 

Cự ly kim: 2, 2,4 mm

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh sai biệt cầu răng cưa: bằng cần điều khiển

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình trụ kim: 24,5 mm

 

 

 

 

 

 

 

Độ nghiêng của góc kim: 20°

 

 

 

 

 

 

 

Độ nâng chân vịt: Tối đa 7 mm

 

 

 

 

 

 

 

Cách điều chỉnh mũi may: Bằng cách ấn nút

 

 

 

 

 

 

 

Môtơ máy: 2P 400W

 

 

 

 

 

3

Ghế ngồi may

KT:1000x400x480mm
Khung sắt, mặt gỗ công nghiệp

Việt nam

Cái

34

490,000

16,660,000

4

Bàn cắt may

Gỗ MDF, bọc nỉ có ngăn để đựng vải và dụng cụ cắt may.

KT 1000x2000x750mmViệt nam

Cái

4

5,000,000

20,000,000

5

Bàn để ủi quần áo công nghiệp

Gỗ MDF, bọc nỉ. KT 1000x2000x750mm

Việt Nam

Chiếc

4

5,220,000

20,880,000

6

Bàn là treo công nghiệp

SILVER STAR ES 194

Hàn Quốc

Chiếc

6

2,000,000

12,000,000

7

Bộ dụng cụ may công nghiệp

Kéo cắt may, kéo cắt chỉ, thước dây, thước gỗ

Việt Nam

Bộ

31

568,000

17,608,000

 

 

 

 

 

 

 

 

II

THIẾT BỊ PHÒNG MÁY TÍNH

 

 

 

 

219,700,000

1

Máy vi tính học viên

 

ĐNA

Bộ

21

8,000,000

168,000,000

 

Mainboard

Intel 865G chipset

 

 

 

 

 

 

CPU

Intel Pentium D531 3.0GHz LGA 775

 

 

 

 

 

 

RAM

256MB DDR 400MHz (PC3200)

 

 

 

 

 

 

VGA Card

Share Memory onboard

 

 

 

 

 

 

HDD

80GB IDE

 

 

 

 

 

 

ODD

CD-Rom 52X Max

 

 

 

 

 

 

NIC Card

10/100Mbps onboard

 

 

 

 

 

 

Sound Card

6 Channel onboard

 

 

 

 

 

 

Keyboard + Mouse

Keyboard + Mouse

 

 

 

 

 

 

Case

450W Power Supply

 

 

 

 

 

 

Monitor

15" CRT siêu phẳng

 

 

 

 

 

2

Bộ bàn ghế máy tính

Bàn gỗ công nghiệp Hoà Phát HP1200

Việt Nam

Bộ

21

1,150,000

24,150,000

 

 

KT:120x75x75cm

 

 

 

 

 

 

 

Ghế xoay cần hơi Hoà Phát G520H

 

 

 

 

 

 

 

KT:58x52x90-102cm

 

 

 

 

 

3

Hệ thống mạng

 

 

HT

1

5,850,000

5,850,000

 

Swicth 24 port

Tenda

Đài Loan

Cái

1

 

 

 

Dây mạng

AMP

Đài Loan

Cuén

2

 

 

 

Đầu nối

AMP - Lo¹i chèng nhiÔu

Đài Loan

Hộp

1

 

 

 

Ống Gen

5 x 5 cm, 4 mét

Việt Nam

C©y

10

 

 

 

Dây điện + ổ cắm, phích cắm

3 mét + ổ cắm 2 ổ

Việt Nam

Cái

10

 

 

4

Ổn áp trung tâm Lioa

20KVA lo¹i 1 pha cã b¶o vÖ qu¸ ¸p

Việt Nam

Cái

1

10,500,000

10,500,000

5

Ổn áp lioa 500 VA

Dùng cho máy tính

Việt Nam

Cái

2

600,000

1,200,000

6

Máy in

HP 1160

Mỹ LD

Cái

2

5,000,000

10,000,000

III

THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN DÂN DỤNG

 

 

 

 

167,500,000

1

Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt, Điện trong xây dựng căn hộ

Việt nam

Bộ

4

29,575,000

118,300,000

 

1. Nội dung thực hành

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện trong một căn hộ điển hình

 

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch điện của các hệ thống bảo vệ

 

 

 

 

 

 

2. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện sử dụng : 220V / 1 pha / 50-60 Hz

 

 

 

 

 

 

 

Mô phỏng căn hộ 3 tầng, 3 phòng

 

 

 

 

 

 

 

Khung : Thép hộp sơ tĩnh điện (40x40 mm)

 

 

 

 

 

 

 

Vách : Gỗ công nghiệp 1,5 mm

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước : 3600 x 800 x 2200 mm

 

 

 

 

 

 

 

Bên trong gắn các thiết bị và đường ghen điện

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hệ thống điện trong từng hộ gia đình


 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đấu nối và hệ thống điện

của căn hộ 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống bảo vệ

 

 

 

 

 

2

Dụng cụ thực hành

Đồng hồ vạn năng

Đài Loan

Bộ

30

1,240,000

37,200,000

 

 

Bộ tô vít

 

 

 

 

 

 

 

Kìm điện

 

 

 

 

 

 

 

Kìm cắt nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

Kìm tuốt dây

 

 

 

 

 

 

 

Kìm bóp đầu dây

 

 

 

 

 

 

 

Bút thử điện

 

 

 

 

 

 

 

Hộp đựng

 

 

 

 

 

3

Điều hoà nhiệt độ

Hai cục hai chiều

Nhật LD

Cái

1

12,000,000

12,000,000

 

 

Công suất 18000 BTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

796,698,000

Uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương