QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữatải về 39.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích39.26 Kb.
#10826
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1734 /QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa

ông Lương Duy Niệm, thường trú tại thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa

với hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên thường trú tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Xét đơn khiếu nại của ông Lương Duy Niệm đối với Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa giữa ông Lương Duy Niệm với hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên; xét Báo cáo ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Đoàn Thanh tra liên ngành; với những nội dung và tình tiết sau đây:


I. Nội dung khiếu nại và kết quả giải quyết lần đầu:

1. Nội dung khiếu nại:

Ông Lương Duy Niệm cho rằng: Gia đình ông có mảnh đất thừa kế, là đất hương hỏa do bố mẹ ông để lại tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa. Năm 1978, ông cho gia đình ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên mượn để làm vườn nhưng đến nay không trả lại. Thửa đất có diện tích 10 thước hiện nay là một phần của thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hóa do hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên đang sử dụng. Yêu cầu hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên cắt phần đất 10 thước đó trả lại cho ông và đề nghị nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của ông đối với phần đất nói trên.2. Kết quả giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa:

Sau khi thụ lý đơn của ông Lương Duy Niệm, thường trú tại thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa đã ra Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 10/10/2012 về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa giữa ông Lương Duy Niệm với hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa không công nhận quyền sử dụng đất của ông Lương Duy Niệm đối với một phần diện tích thuộc thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hoá hiện nay hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên, trú tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa đang sử dụng.
II. Kết qủa thẩm tra, xác minh của Đoàn Thanh tra liên ngành
1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất đối với phần diện tích đang tranh chấp của các bên

Trước năm 1945, ông Lương Duy Chí đã chia đất cho các con, trong đó có người anh là ông Ba (ông nội của bà Lương Thị Diên) 02 mảnh, người em là ông Lý Tu (bố ông Lương Duy Niệm) 01 mảnh. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn nên ông Lý Tu đã bán hết mảnh đất được chia. Sau khi bán đất, gia đình ông Lý Tu được bà Ba cho ở trên mảnh đất thứ hai của mình (hiện nay bà Khể đang ở), được một thời gian thì bà Ba bán mảnh đất đó và cho gia đình ông Lý Tu vào ở chung trong nhà mình rồi sau đó cho ra làm nhà ở riêng trong khuôn viên vườn ở của gia đình với diện tích khoảng 10 thước (330 m2).

Khi ông bà Lý Tu chết, các con của ông bà Lý Tu tiếp tục sử dụng đến năm 1965 thì ông Niệm bán nhà để đi học Đại học.

Vợ chồng ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên sử dụng đất do ông, bà Ba để lại (bà Diên ở với ông bà nội, lập gia đình với ông Bá và cùng ở trên thửa đất này từ năm 1950) đến năm 1961 thì thoát ly đi công tác, đến năm 1973 thì quay về làm nhà ở trên mảnh đất cũ của ông bà nội và sử dụng toàn bộ diện tích đất như hiện nay đang sử dụng.

Theo trình bày của ông Lương Duy Niệm thì vào năm 1978, ông Trần Trọng Bá xin được sử dụng đất để làm vườn, thời điểm đó ông Niệm có làm Giấy cho mượn đất đưa cho ông Bá giữ, nay ông Bá không xuất trình giấy tờ đó. Còn ông Bá, bà Diên cho rằng gia đình ông Bá có lên gặp chị em ông Niệm, bà Tín để mua lại phần diện tích đất trước đây gia đình ông Niệm đã có sử dụng với giá 250 đồng. Việc mua bán có lập giấy tờ giữa hai bên (giấy đã nộp cho ông Nguyễn Tiến Văn là cán bộ Ban thuế xã lúc đó, hiện ông Văn đã mất). Tuy nhiên, cả hai bên gia đình ông Niệm và ông Bá đều không cung cấp được giấy tờ chứng minh việc cho mượn hay mua bán đất giữa hai bên.

Như vậy, nguồn gốc thửa đất hiện ông Bá, bà Diên đang sử dụng (trong đó có một phần đất đang tranh chấp) là do ông bà nội của bà Diên để lại. Bố mẹ của ông Lương Duy Niệm được ông bà nội của bà Diên cho sử dụng một phần thửa đất đến năm 1965 thì không sử dụng nữa. Ông Bá bà Diên sử dụng đất của bà nội bà Diên để lại từ năm 1950. Đến năm 1961 thoát ly công tác xa và gửi lại vườn cho ông Lương Duy Mại trông giữ. Đến năm 1973, ông Bá, bà Diên quay về làm nhà ở lại trên khu đất trước đây đã sử dụng, từ đó đến nay gia đình ông Bá bà Diên sử dụng ổn định đối với toàn bộ diện tích thửa đất và đã kê khai đăng ký nộp thuế đất vườn ở từ năm 1989; năm 1999 đã làm thủ tục kê khai đăng ký quyền sử dụng đối với toàn bộ thửa đất hiện nay đang sử dụng tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hoá với diện tích 1.136 m2 (trong đó: đất ở: 400m2; đất vườn: 736m2). Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất được UBND xã Văn Hoá ký xác nhận ngày 07/11/1999, nhưng do xã tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gia đình ông chưa được cấp Giấy chứng nhận. Đến năm 2006 thì ông Niệm mới có đơn kiến nghị đòi lại đất và phát sinh tranh chấp.2. Kết quả kiểm tra hiện trạng:

Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hóa có diện tích 1.461 m2 tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa và nằm trong khu dân cư. Trên thửa đất này, hộ ông Bá, bà Diên sử dụng, đã làm nhà ở kiên cố, lập vườn trồng cây ăn quả, hoa màu, có cổng và một đoạn hàng rào kiên cố. Hiện trạng xây dựng trên phần đất tranh chấp là cổng, tường rào xây gạch và đường ngõ đổ bê tông vào nhà ông Bá, bà Diên, có một số cây trồng như cau, mít và một số cây lâu năm khác.

Gia đình ông Lương Duy Niệm hiện nay đang có đất ở tại thửa đất số 367, tờ bản đồ địa chính số 16, xã Thạch Hóa với diện tích  660 m2 (370 m2 đất ở, 290 m2 đất trồng cây lâu năm) tại thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa. Nguồn gốc, được HTX Thiết Sơn giao đất từ năm 1970 và sử dụng ổn định từ đó đến nay, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Kết quả lấy ý kiến của những người sử dụng đất cùng thời điểm, am hiểu về khu vực đất đang tranh chấp; ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và UBND xã Văn Hoá

Ý kiến của những người sử dụng đất cùng thời điểm, am hiểu đất đai tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hoá và Đảng uỷ, UBND xã Văn Hoá, Ban cán sự thôn Phúc Tự đều thống nhất về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại khu vực đang tranh chấp, cơ bản trùng khớp với trình bày của ông Lương Duy Niệm cũng như hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên.

Theo báo cáo của UBND xã Văn Hoá, từ năm 1978 đến năm 2006, việc sử dụng đất của hộ ông Bá, bà Diên đối với toàn bộ diện tích 1.136 m2 thuộc thửa đất số 482, tờ bản đồ số 5 (bản đồ 299) mà theo số liệu đo đạc năm 2007 là 1.054 m2 (thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hóa) là ổn định, không có tranh chấp và gia đình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Ông Lương Duy Niệm không phải là người đang sử dụng đất từ năm 1965 đến nay; từ năm 2006 trở về trước, UBND xã chưa bao giờ nhận được đề nghị của ông Niệm về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Niệm với hộ ông Bá, bà Diên.

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và UBND xã Văn Hoá đề nghị cấp trên giải quyết công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên.

III. Kết luận

Căn cứ quá trình sử dụng đất của hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên; ý kiến của cộng đồng dân cư, những người am hiểu quá trình sử dụng đất trong khu vực, ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, UBND xã Văn Hóa;

Căn cứ Điều 161 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, nhận thấy:

- Cả hai bên gia đình ông Lương Duy Niệm và ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên đều không cung cấp được giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sử dụng đất tại thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hoá.

- Hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên đã sử dụng phần diện tích đất nói trên liên tục từ năm 1973 đến nay nên cần giải quyết cho ông Bá bà Diên tiếp tục được sử dụng toàn bộ thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hóa, với diện tích 1.461 m2 (bao gồm cả diện tích có tranh chấp) ở thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa.

- Ông Lương Duy Niệm không sử dụng phần diện tích 10 thước (330 m2) thuộc trong phần đất của thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hóa từ năm 1965 đến nay. Do đó, việc ông Lương Duy Niệm đòi lại 10 thước đất hiện nay hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên đang sử dụng ổn định liên tục là không có cơ sở giải quyết.

- Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa thụ lý giải quyết, ban hành Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 10/10/2012 về việc giải quyết tranh chấp đất đai (lần đầu) có nội dung: Không công nhận quyền sử dụng đất của ông Lương Duy Niệm đối với một phần diện tích thuộc thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hoá; công nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên đối với toàn bộ diện tích 1.054 m2 (số liệu đo đạc năm 2007) hiện nay đang sử dụng thuộc thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hoá là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Việc ông Lương Duy Niệm khiếu nại yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa là khiếu nại sai.

Từ những căn cứ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lương Duy Niệm yêu cầu huỷ bỏ Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa giữa ông Lương Duy Niệm với hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên.

Giữ nguyên các nội dung tại Quyết định số 76/QĐ-CT ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa giữa ông Lương Duy Niệm với hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên.Điều 2. Giao UBND huyện Tuyên Hoá chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất xem xét chỉnh lý diện tích thửa đất số 60, tờ bản đồ số 02 xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá và các thửa đất liền kề liên quan theo đúng với hiện trạng sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Nếu không đồng ý với quyết định này, ông Lương Duy Niệm có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Chủ tịch UBND xã Văn Hóa, ông Lương Duy Niệm, hộ ông Trần Trọng Bá, bà Lương Thị Diên và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Trụ sở TCD TW Đảng và NN;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Sở Tư pháp;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Website (để đăng tải);

- Lưu VT, TCD, NC.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Xuân Quang


Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> Vanbanmoi -> 2013 -> Tiepcongdan
File -> Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm
File -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
Tiepcongdan -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Mẫu 1/TT: Trang bìa (Ban hành tại Thông tư 22/2009/tt-byt). HỒ SƠ ĐĂng ký thuốC

tải về 39.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương