QuyếT ĐỊnh về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006tải về 3.25 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.25 Mb.
#21257
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
57

66

SC NLH Trường TH xã Bình Thanh

Cao Phong

 

 

455

 

550

375

370

67

SC NLH, NHB+PT trường TH Thịnh Lang

TPHB

 

 

687

 

600

400

400

68

SC NLH + PT trường PTCS xóm Rãnh-T.Sơn

Đà Bắc

 

 

 

 

415

7

6

69

Nhà hiệu bộ+ phụ trợ Trường THCS tt Đà Bắc

Đà Bắc

 

 

 

 

417

431

417

70

Trạm Y tế phường Thái Bình

TPHB

 

 

 

 

456

255

256

71

Trạm Truyền hình xã Tân Mai

Mai Châu

 

 

 

 

686

34

34

XIX

CTMTQG xoá đói giảm nghèo và việc làm

 

 

 

 

 

 

3,097

2,569

1

DA nâng cao năng lực các TTDV việc làm

 

 

 

 

 

 

 

499

2

Kênh mương xóm Dối xã Dân Hạ

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

213

3

Điện xóm Dối Bình Tiến xã Dân Hạ

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

401

4

Ngầm Suối Tằm xã Cao Sơn

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

818

5

Ngầm Suối Bai xã Cao Sơn

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

431

6

Nhà lớp học MN xã Phú Lão

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

206

XX

Chương trình 5 triệu ha rừng

 

 

 

 

 

 

13,575

13,575

1

Dự án rừng phòng hộ Sông Đà

TPHB

 

 

 

 

 

 

1,586

2

DA Phòng hộ lâm trường Sông Đà

TPHB

 

 

 

 

 

 

1,404

3

DA Rừng đặc dụng Hang Kia - Pà Cò

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

117

4

DA Rừng phòng hộ huyện Mai Châu

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

1,015

5

DA Rừng phòng hộ huyện Kim Bôi

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

1,088

6

DA Rừng đặc dụng Thượng Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

552

7

DA Rừng phòng hộ huyện Tân Lạc

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

852

8

DA Rừng phòng hộ huyện Lương Sơn

Lương Sơn

 

 

 

 

 

 

751

9

DA Rừng phòng hộ huyện Yên Thuỷ

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

738

10

DA Rừng phòng hộ huyện Lạc Sơn

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

1,385

11

DA Khu bảo tồn thiên nhiên Ngổ Luông

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

517

12

DA Rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

299

13

DA Rừng phòng hộ huyện Cao Phong

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

621

14

DA Rừng phòng hộ huyện Đà Bắc

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

782

15

DA rừng Phu Canh

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

116

16

DA rà soát QH lại 3 loại rừng

 

 

 

 

 

 

 

948

17

DA Rừng phòng hộ huyện Lạc Thuỷ

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

803

XXI

Chương trình 135

 

 

 

 

 

 

46,916

46,916

1

Đường liên thôn Vôi 1 - 2 xã Thái Thịnh

TPHB

 

 

 

 

 

 

45

2

Kênh mương Sung xã Lập Chiệng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

113

3

Bai Sung xóm Lập xã Lập Chiệng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

553

4

Kênh mương xóm Chò xã Hợp Kim

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

35

5

Kênh mương Suối Con xã Hợp Kim

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

47

6

Bai kênh Mư - Mát xã Nật Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

38

7

Sửa chữa Bai Sáng xã Thượng Bì

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

482

8

Bai kênh mương Sôi xã Cuối Hạ

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

405

9

Nâng cấp Đập Ve xã Đông Bắc

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

300

10

Nâng cấp Đập Vó Hối xã Đông Bắc

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

298

11

Bai kênh mương Gốc Bùi xã Hùng Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

412

12

Bai kênh mương Khầm Bưởi xã Kim Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

522

13

Kênh mương xóm Lột, Mõ xã Kim Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

627

14

Kênh mương 3 xóm xã Long Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

400

15

Kênh mương xóm Đầm Giàn xã Sào Báy

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

647

16

Kênh mương xóm Nèo xã Sơn Thuỷ

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

436

17

Kênh mương Đồng Lệnh xã Tân Thành

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

447

18

Cống xả lũ bai Quan xã Tân Thành

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

86

19

Kênh mương xóm Đầm Sáng xã Thượng Bì

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

251

20

Điện xóm Ba Bị xã Hùng Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

209

21

Điện 4 xóm xã Đông Bắc

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

200

22

Điện xóm Đệt, Lộng xã Thanh Nông

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

541

23

Điện xóm Láo Ráy xã Bình Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

550

24

Điện 4 xóm xã Hợp Đồng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

350

25

Điện 3 xóm xã Nuông Dăm

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

720

26

Ngầm Hai Chạo xã Hợp Đồng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

286

27

Ngầm xóm Kho Bợi xã Tú Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

141

28

Ngầm xóm Đồng Ngoài xã Vĩnh Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

112

29

Ngầm Suối Kho xã Hùng Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

57

30

Ngầm Kẹ xóm Quang Trung xã Hợp Châu

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

700

31

Ngầm Bai Tựa xóm Gò Bùi

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

421

32

Đường Nam Thượng xã Nam Thượng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

-

730

33

Cầu treo xóm Ba Giàng xã Mỵ Hoà

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

646

34

Trường MN 4 xóm xã Hạ Bì

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

47

35

Trường MN xã Sào Báy

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

10

36

Trường MN 4 xóm xã Kim Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

126

37

Phụ trợ trường THCS xã Bắc Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

316

38

Phụ trợ trường TH xã Bắc Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

150

39

Trường TH xã Hợp Đồng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

99

40

Trường TH Gạo Thăng xã Hợp Thanh

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

506

41

Trường MN Suối Cái xã Long Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

122

42

Nhà hiệu bộ - Trường THCS xã Nật Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

296

43

NLH - Trường THCS xã Thượng Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

692

44

Trường TH xóm Ba Bường xã Thanh Nông

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

273

45

Trường MN xóm Củ xã Tú Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

351

46

Chợ ngã ba Đồi Sim xã Long Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

182

47

Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

495

48

Phòng khám đa khoa TTCX Bắc Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

54

49

Cấp nước sinh hoạt TTCS Bắc Sơn

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

24

50

Điện nội vùng TTCX Bãi Chạo

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

175

51

Sửa chữa nâng cấp hồ Chợ Nai

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

4

52

Điện xóm Đầm Đa - An Thịnh xã Phú Lão

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

2

53

Điện xóm Sỏi xã Phú Thành

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

5

54

Điện xóm Cui Niêng xã Hưng Thi

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

515

55

Điện 0,4KV xã Đồng Môn

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

400

56

Nâng cấp đường xóm Cú xã Đồng Môn

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

229

57

Đường Minh Thành xã An Lạc

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

127

58

Đường Liên Phú 1 - 2 xã An Lạc

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

872

59

NLH - Trường THCS xã Cố Nghĩa

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

28

60

NLH - Trường THCS xã An Bình

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

542

61

NLH mầm non xã Hưng Thi

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

4

62

Đường nội TTCX Phú Lão

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

668

63

Điện nội TTCX Phú Lão

Lạc Thủy

 

 

 

 

 

 

454

64

Trạm Y tế xã Đồng Nghê

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

600

65

Sân, tường bao xã Suối Nánh

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

435

66

Trạm Y tế xã Mường Tuổng

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

150

67

Đường Bãi - Mý - Tuổng

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

783

68

Đường Lăm - Lọng

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

927

69

Đường Đoàn Kết - Trung Thành

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

170

70

Trường MN xóm Búa

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

178

71

Cống thoát nước đường Lang - Men

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

415

72

Bai mương xóm Hạ 3 xã Đồng Ruộng

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

447

73

Bai mương Bãi Cả xã Tân Dân

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

319

74

Nhà hiệu bộ xã Tiền Phong

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

550

75

Nhà ở giáo viên trường THCS xóm Mó Nẻ

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

269

76

Đường xóm Thín - Tham xã Vầy Nưa

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

888

77

Điện xóm Chầm, Diều Bồ, Diều Nọi xã Tân Minh

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

681

78

Bai mương xóm Yên xã Tân Minh

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

314

79

Chợ Tân Minh

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

162

80

Nước sinh hoạt xã Tân Minh

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

45

81

Đường nội TTCX Yên Hoà

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

66

82

Đường Lăm Kẹn

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

128

83

Đường Đoàn Kết - Trung Thành

Đà Bắc

 

 

 

 

 

 

110

84

Đường giao thông Ngọc Sơn - Ngổ Luông

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

39

85

Đường giao thông xóm Kháy - Cối - Cáo

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

25

86

Đường UBND xã - xóm Vôi Hạ - Miền Đồi

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

72

87

Bai mương Đủi xóm Đa xã Văn Nghĩa

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

50

88

Trường TH xã Bình Hẻm

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

72

89

Đường xóm Thăn Dưới - xóm Voi xã M.Đồi

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

590

90

Ngầm xóm Cáo xã Quý Hoà

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

650

91

Điện xóm Khi - Rộc xã Bình Hẻm

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

679

92

Đường UBND xã - Băng Khộp xã Ngọc Sơn

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

700

93

Nhà ở giáo viên+phụ trợ - Tr. THCS Ngọc Sơn

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

311

94

Phòng học bộ môn - Trường THCS Ngọc Sơn

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

350

95

Ngầm xóm Khướng xã Tự Do

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

570

96

Nước SH xã Ngọc Sơn

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

 

78

97

Bai mương xóm Quà - Mít

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

283

98

Nước SH xóm Mới, Nai, Mu xã Thung Nai

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

61

99

Đường xóm Quà - Mít

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

84

100

Đường xóm Ngái - Thôi xã Yên Lập

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

143

101

Đường Pheo A - Rộc Bút

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

312

102

Rải cấp phối đg Pheo A + B, Trạm Y tế Bợ A

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

344

103

Đường xóm Trầm đội 4

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

349

104

Nâng cấp đường Mu, Chiềng, Bưa Chầm

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

323

105

Trường MN xóm Đảy

Cao Phong

 

 

 

 

 

 

27

106

Đường UBND xã - xóm Ngành xã Tiến Sơn

Lương Sơn

 

 

 

 

 

 

79

107

Đường UBND xã - xóm Cao xã Cao Răm

Lương Sơn

 

 

 

 

 

 

590

108

Ngầm suối Mục - xóm Sóng xã Độc Lập

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

400

109

Bai mương Tháu - xóm Sòng

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

208

110

Thoát nước đường Nưa, Mùi xã Độc Lập

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

52

111

Sửa chữa hồ Nà Phặt

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

295

112

Bai mương Cô Phổng xã Phúc Sạn

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

27

113

Điện sinh hoạt xóm Noong ó - Piềng Đậu

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

4

114

Điện SH xóm Chà Đáy - Noong Luông

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

350

115

Điện bản Cang - Pà Cò

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

137

116

Đường dốc Hang Kia - Mai Châu

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

17

117

Đường Cay Nặm - Cò Chặm - Cun Pheo

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

243

118

Đường Noong Luông - Hiềng xã Ng Luông

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

146

119

Nâng cấp đường Pà Cò - Hang Kia

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

970

120

Nâng cấp đường Chà Đáy - Pà Cò

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

950

121

Đường Noong Luông - Hiềng Km 3-5

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

645

122

Nhà hiệu bộ - Trường PTCS xã Ba Khan

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

15

123

Trường TH Suối Nhúng

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

382

124

Nước SH xóm Mó Rút - Suối Lốn xã Tân Mai

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

241

125

Nước SH Hin Pén

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

242

126

Chợ TTCX Phúc Sạn

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

121

127

Chợ TTCX Noong Luông

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

62

128

Tường kè đường gt khu vực TTCX Phúc Sạn

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

1,430

129

Cải tạo nâng cấp hồ xóm Đầm xã Bảo Hiệu

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

271

130

Trường MN xã Bảo Hiệu

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

388

131

Kênh mương xóm Vó Ráng xóm Đồng Heo

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

300

132

Kênh mương Đồng Đôi - Đồng Trống

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

474

133

Trường TH xóm Tấu - Chấu Hạ 1-2

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

397

134

Bai Địa xóm Nghìa xã Lạc Sỹ

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

25

135

Ngầm Cây Báy xã Lạc Hưng

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

449

136

Nhà Ban giám hiệu - Trường THCS Lạc Hưng

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

297

137

Đường liên hợp Tay Đằm xã Lạc Hưng

Yên Thủy

 

 

 

 

 

 

17

138

Điện xóm Bo - Trẳm xã Ngổ Luông

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

675

139

Đường xóm Ngau - Cuôi xã Phú Vinh

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

91

140

Đường Dồ - Bương Bái xã Nam Sơn

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

33

141

Đường Km 5 - Cá Trên xã Quyết Chiến

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

27

142

Đường xóm Đạy - Mè xã Trung Hoà

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

73

143

Đường Phú Cường - Phú Vinh

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

121

144

Đường trường TH - xóm Hò trên xã Bắc Sơn

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

22

145

Đường Quyết Chiến - Ngổ Luông

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

89

146

Đường TT xóm Xôm xã Nam Sơn

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

550

147

Đường TT xóm Hày dưới - Hò dưới xã Bắc Sơn

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

324

148

Đường TT xã - xóm Mới xã Ngòi Hoa

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

800

149

Đường Bò Kè ưng xã Phú Vinh

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

550

150

Trường TH xã Lũng Vân

Tân Lạc

 

 

 

 

 

 

17

XXII

CTMTQG Nước SH và VSMTNT

 

 

 

10,740

 

 

5,000

4,969

1

Nước SH xóm Trù Bụa xã Mỹ Hoà

Tân Lạc

 

 

426

 

 

68

68

2

Nước SH Chiềng Châu - Mai Châu

Mai Châu

 

 

1,666

 

 

540

540

3

Nước SH Cao Thắng - Kim Bôi

Kim Bôi

 

 

3,438

 

 

1,700

1,700

4

Nước SH Phú Lương - Lạc Sơn

Lạc Sơn

 

 

608

 

 

472

470

5

Nước SH Vĩnh Tiến - Kim Bôi

Kim Bôi

 

 

3,293

 

 

1,140

1,140

6

Nước Nhuận Trạch - Lương Sơn

Lương Sơn

 

 

297

 

 

300

297

7

Nước SH xã Do Nhân - Tân Lạc

Tân Lạc

 

 

1,012

 

 

780

755

XXIII

CTMTQG Giáo dục - Đào tạo

 

 

 

 

 

 

21,500

20,419

1

Trường DTNT Cao Phong

Cao Phong

 

 

7,563

 

 

2,190

2,141

2

Trường DTNT tỉnh

TPHB

 

 

4,936

 

 

4,736

4,720

3

Trường DTNT huyện Tân Lạc

Tân Lạc

 

 

1,000

 

 

161

161

4

Trường DTNT Mai Châu

Mai Châu

 

 

7,000

 

 

160

 

5

Trường Cao đẳng sư phạm

TPHB

 

 

8,861

 

 

7,002

7,002

6

Trung tâm GDTX huyện Kim Bôi

Kim Bôi

 

 

744

 

 

10

10

7

Trung tâm GDTX huyện Cao Phong

Cao Phong

 

 

1,449

 

 

1

1

8

NLH + WC Trung tâm GDTX Thị xã

TPHB

 

 

1,829

 

 

392

390

9

Trung tâm GDTX huyện Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

 

 

1,633

 

 

326

325

10

Trung tâm GDTX huyện Lạc Thuỷ

Lạc Thủy

 

 

3,000

 

 

900

900

11

Trung tâm GDTX huyện Mai Châu

Mai Châu

 

 

1,000

 

 

556

520

12

Trung tâm GDTX huyện Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

 

 

2,000

 

 

800

759

13

Trung tâm GDTX huyện Tân Lạc

Tân Lạc

 

 

1,500

 

 

900

568

14

NLH 8 phòng TTGDTX Thành phố HB

TPHB

 

 

2,000

 

 

900

900

15

NLH 12 phòngTT GDTX huyện Kim Bôi

Kim Bôi

 

 

2,400

 

 

900

650

16

NLH 9 phòng TTGDTX huyện Cao Phong

Cao Phong

 

 

1,800

 

 

967

795

17

NLH 8 phòng TTGDTX huyện Lương Sơn

Lương Sơn

 

 

1,600

 

 

600

580

XXIV

CTMTQG Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

 

 

 

 

 

 

250

250

1

Trung tâm tư vấn dịch vụ DS,GĐ Và TE tỉnh

 

 

 

 

 

 

250

250

XXV

CTMTQG Văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

 

105

105

1

Nhà văn hoá xã Liên Vũ huyện Lạc Sơn

Lạc Sơn

 

 

 

 

 

100

100

2

Cụm cổ động chính trị chợ Bến xã Cao Thắng

Kim Bôi

 

 

 

 

 

5

5

XXVI

CTMTQG Phòng chống bệnh xã hội

 

 

 

 

 

 

2,000

1,989

1

Mua sắm trang thiết bị Y tế - Trung tâm PCBXH

TPHB

 

 

 

 

 

2,000

1,989


tải về 3.25 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương