QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà namtải về 32.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích32.32 Kb.
#3511


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1086/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ LýCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Văn bản của Chính phủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

Căn cứ các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tùng Phát (tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 01 tháng 6 năm 2012), đề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo thẩm định số 567/KTQH-SXD và Tờ trình số 568/TTr-SXD ngày 15 tháng 7 năm 2012),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Tùng Phát.

3. Tính chất, quy mô và phạm vi:

3.1. Tính chất: Là khu dân cư có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

3.2. Phạm vi: Khu vực quy hoạch thuộc địa phận xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý. Vị trí:

- Phía Bắc giáp Khu nhà ở thấp tầng Tiến Lộc (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng).

- Phía Nam giáp khu dân cư.

- Phía Đông giáp kè sông Đáy.

- Phía Tây giáp khu dân cư.

3.3. Quy mô:

- Quy mô diện tích: Khoảng 2,16ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 450 người.4. Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

12.412

55,83

2

Đất công trình công cộng

2.371

10,67

3

Đất công trình trạm thu phát sóng

1.237

5,56

4

Đất giao thông

6.210

27,94
Tổng cộng

22.230

100,00

5. Quy hoạch chia lô:

- Nhà ở biệt thự: Tổng số 8 lô, mật độ xây dựng 35÷50%, tầng cao 23 tầng, diện tích từ 162 m2/lô ÷ 299 m2/lô.

- Nhà ở liền kề: Tổng số 117 lô, mật độ xây dựng 85%, tầng cao trung bình 4 tầng, diện tích từ 65,9 m2/lô÷166,2 m2/lô.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông: Các tuyến đường nội bộ khu dân cư gồm các trục ngang kết nối với QL21A và với đường kết hợp kè sông Đáy và 01 trục dọc có quy mô mặt cắt như sau:

- Mặt cắt 1-1: 3,0m + 7,5m + 3,0m= 13,5m.

- Mặt cắt 2-2: 3,0m + 5,5m + 3m= 11,5m.

b) San nền:

- Hướng dốc toàn khu từ Tây ÷ Đông, hướng dốc trong lô đất từ giữa lô đất ra đường giao thông, độ dốc san nền khoảng 0,4%.

- Cao độ san lấp trong lô đất từ 4,15m (giáp đường kè sông Đáy) ÷ 4,4m (giáp khu dân cư).

c) Hệ thống thoát nước mưa:

- Hướng thoát nước: Thoát ra sông Đáy thông qua cửa xả D1.200.

- Mạng lưới thoát nước gồm hệ thống cống tròn BTCT D600, D1.000 đặt dưới lòng đường và các ga thu, ga thăm.

d) Hệ thống thoát nước thải: Mạng lưới thoát nước thải dùng hệ thống cống BTCT D300 đi ngầm dưới vỉa hè để thu gom và tập trung nước thải vào tuyến cống D600 trên đường kè sông Đáy để chảy về khu xử lý tập trung của thành phố Phủ Lý.

e) Cấp nước:

- Nguồn nước: Đấu nối từ đường ống cấp nước trên QL21A.

- Mạng lưới cấp nước: Sử dụng các tuyến ống nhựa chịu lực HDPE kích thước 110, 50 để cấp nước cho các công trình và nhà ở trong khu dân cư.

- Họng cứu hoả đặt trên các tuyến ống 100 với khoảng cách 150m/họng và đặt tại các nút giao thông để thuận tiện cho xe đi lại lấy nước khi có cháy xảy ra.

f) Cấp điện:

- Nguồn điện: Đấu nối từ khu dân cư phía Tây khu đất.

- Mạng lưới:

+ Trạm điện: Bố trí 01 trạm điện treo nằm trong khu đất của trạm thu phát sóng để lấy điện từ dây trung thế về và cấp điện đến các hộ dân.

+ Lưới điện hạ thế và điện chiếu sáng đi ngầm dưới vỉa hè và dùng dây đồng CU-XLPE/PVC/DSTA/PVC.g) Rác thải và vệ sinh môi trường: Rác thải sinh hoạt được thu gom bằng các thùng rác công cộng và được vận chuyển đi bãi rác của tỉnh bằng phương tiện của Công ty Môi trường Đô thị.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý; Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến DũngКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 32.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương