QuyếT ĐỊnh phê duyệt “Chương trình đào tạo nghề: Kỹ thuật tóc và chăm sóc da mặt” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 93.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích93.79 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1113/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 17 tháng 5 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “Chương trình đào tạo nghề:

Kỹ thuật tóc và chăm sóc da mặt”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức H ĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 392/TTr-SLĐTBXH ngày 11/5/2010,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt “Chương trình đào tạo nghề: Kỹ thuật tóc và chăm sóc da mặt” thuộc Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Giang Văn Khoa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGHỀ KỸ THUẬT TÓC VÀ CHĂM SÓC DA MẶT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND

ngày 17/5/2010 của UBND tỉnh)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả lao động tuổi từ 16 trở lên, có sức khỏe tốt, có nhu cầu học nghề.

2. Thời gian đào tạo:

Thời gian học: 3 tháng (534 tiết). Trong đó:

- Lý thuyết: 46 tiết

- Thực hành: 458 tiết

- Kiểm tra: 26 tiết

- Thi cuối khóa: 4 tiết

3. Mục tiêu đào tạo:

Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghề tóc và phương pháp chăm sóc da mặt để sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ trở thành thợ lành nghề, có khả năng tự lập, tạo việc làm và hành nghề độc lập.

4. Kết quả sau đào tạo:

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- Sử dụng và bảo quản mỹ phẩm chăm sóc da, tóc, móng cũng như các dụng cụ cần thiết cho nghề.- Nắm vững và thao tác thành thạo các kiểu cắt - uốn tóc; cách massage, chăm sóc da đúng cách; làm móng và vẽ, trang trí móng.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Phần

Nội dung chương trình

Thời lượng

Lý thuyết

(tiết)

Thực hành

(tiết)

I

Chương I: Đạo đức người làm thợ

1 tiết
1

Đạo đức người làm thợ

0.5
2

An toàn lao động trong học và làm nghề

0.5
II

Các kỹ năng nghề

Chương II: Làm móng

2 tiết

18 tiết

1

Cách sử dụng dụng, mỹ phẩm làm móng và bảo quản dụng cụ làm móng

0.5
2

Cách vệ sinh móng, kỹ thuật cắt da móng và tạo dáng móng

0.5

10

3

Kỹ thuật sơn móng, phối màu, vẽ móng bằng cọ, trang trí móng

1

8
Chương III: Săn sóc da mặt

5 tiết

30 tiết

1

Làm sạch da mặt

0.5

2

2

Tẩy lông mặt bằng máy

0.5

3

3

Soi da mặt bằng máy

0.5

3

4

Massage da mặt, da đầu, bấm huyệt thư giãn

1

10

5

Lột nhẹ, đắp mặt nạ

0.5

3

6

Cách sử dụng kem chống nắng, kem dưỡng da ban ngày, ban đêm

1

2
Chương IV: Gội đầu, chăm sóc tóc

2 tiết

24 tiết

1

Cách sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc

0.5

1

2

Vệ sinh tóc và vệ sinh da đầu. Các bước cơ bản trong công việc gội đầu

0.5

8

3

Cách gội đầu bấm huyệt, massage thư giãn

1

15
Chương V: Kỹ thuật sấy tóc

2 tiết

16 tiết

1

Cách sử dụng các loại máy sấy và các bước thao tác cơ bản

0.5

5

2

Sấy khô, sấy cuốn ống lô, sấy thẳng

0.5

3

3

Sấy cúp, sấy vểnh

0.5

3

4

Sấy lọn, sấy tạo kiểu

0.5

5
Chương VI: Kỹ thuật uốn

5 tiết

55 tiết

1

Cách sử dụng dụng cụ và sản phẩm sử dụng để uốn tóc

1

5

2

Uốn các kiểu tóc cơ bản

2

15

3

Uốn kiểu tóc xù đũa

1

10

4

Uốn nóng (Stin)

1

25

Kiểm tra cuối chương I, II, III, IV, V, VI

10 tiết
Chương VII: Kỹ thuật duỗi

5 tiết

55 tiết

1

Cách sử dụng dụng cụ và sản phẩm để dùng trong việc duỗi tóc

1

5

2

Các bước thực hiện cơ bản về duỗi tóc

1

10

3

Duỗi tóc khỏe

1

10

4

Duỗi tóc trung bình

1

10

5

Duỗi tóc yếu

1

20
CHƯƠNG VIII: Kỹ thuật nhuộm

10 tiết

50 tiết

1

Cách sử dụng dụng cụ và sản phẩm để dùng cho việc nhuộm tóc

1

4

2

Các bước thao tác cơ bản về nhuộm tóc

1

10

3

Cách sử dụng hóa chất để nhuộm tóc

2

10

4

Phân tích các tông màu nhuộm

2
5

Kỹ thuật kích màu cho tóc (tẩy tóc)

1.5

8

6

Kỹ thuật nhuộm tóc cơ bản

1.5

8

7

Kỹ thuật nhuộm tóc thời trang

1

10

Kiểm tra cuối chương VII, VIII

8 tiết
CHƯƠNG IX: Kỹ thuật cắt tóc

10 tiết

210 tiết

1

Dụng cụ và mỹ phẩm sử dụng trong việc cắt tóc

1

10

2

Kỹ thuật sử dụng kéo, dao để dùng trong việc cắt, tỉa tóc

1

15

3

Phân tích các góc độ của tóc

1

15

4

Cắt tóc ngang thường

1

25

5

Cắt tóc ngang sole

1

25

6

Cắt tóc nam thường

1

25

7

Cắt kiểu tóc sole đuôi bầu

1

25

8

Cắt kiểu tóc sole đuôi nhọn

1

25

9

Cắt kiểu tóc sole đuôi tầng

1

25

10

Cắt tóc tém kiểu Nhật bản

1

25

Kiểm tra cuối Chương IX

8 tiết

III

TỔ CHỨC DỊCH VỤ NGHỀ

4 tiết
1


Tham khảo các dịch vụ ngành tóc, quảng bá về dịch vụ nghề tóc

1
2

Chọn địa điểm thích hợp để bố trí cửa hiệu

1
3


Tuyển dụng và sắp xếp thợ cho phù hợp đối với tay nghề

Trao đổi và mua trang thiết bị, máy móc, dụng cụ làm nghề tóc.1

4

Luật Lao động, cách quản lý salon đăng ký giấy phép kinh doanh đúng quy định nhà nước.

1
Kiểm tra cuối khóa học

4

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương