QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004tải về 4.66 Mb.
trang14/30
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.66 Mb.
#208
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   3030

Gluten lúa mì (Amytex 100)

HS-272-8/00-KNKL

Bổ sung protein trong TĂCN.

Bao: 25kg và 50kg.

Amylum Europe N.V

France30

Gluten lúa mì (vital wheat gluten Or viten)

RP-591-08/02-KNKL

Bổ sung Protein trong TĂCN.

Bao: 25kg, 50kg và 1000kg.

Roquette Freres.

France62

Greencab 75 P or Calcium Butyrate

EP-708-10/02-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng trong TĂCN

Bao 25kg và 40kg

Global Nutrition SAS.

France54

Hair & Skin 33

RF-206-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho mèo

Dạng viên

Gói, bao: 400g, 2kg, 4kg, 10kg và 15 kgRoyal Canin S.A

France49

Hf Whey Powder

PL-153-5/00-KNKL

Cung cấp đường sữa (Đường lacto)

Bao: 25kg

PROTILAC Và Voreal.

France62

Hit

GUYO-61-1/00-KNKL

Bổ sung vitamin& chống Stress

Bao, gói: 100g, 1kg, 5kg và 25kg

Guyomarch NutritionAnimal .

France64

Hydrovit ad3 e 100-20-20

AP-562-6/02-KNKL

Bổ sung vitamin A, D3, E trong TĂCN

Dạng lỏng, màu sắt đỏ.

Chai, thùng: 1 lít, 5 lít, 25 lít và 200 lít.Adisseo .

France18

Hypal A (Concentrate A)

VP-255-7/01-KNKL

Bổ sung đạm, vitamin vào TĂCN

Bao: 25 kg

VITALAC

France18

Hypal B (Concentrate B)

VP-256-7/01-KNKL

Bổ sung đạm, vitamin vào TĂCN

Bao: 25 kg

VITALAC

France82

I Complet Caille et Ponte Phy 02/0.25%

PP-562-5/02-KNKL

Premix- phụ gia TĂCN

Bao: 25kg và 1000kg

Primis Sandes SA

France82

I Complet Caille et Ponte Phy 11/0.25%

PP-561-5/02-KNKL

Premix- phụ gia TĂCN

Bao: 25kg và 1000kg

Primis Sandes SA

France54

Indoor 27

RF-202-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho mèo

Viên

Gói, bao: 400g, 2kg, 4kg, 10kg và 15kgRoyal Canin S.A

France18

Initiation

CF-214-6/01-KNKL

Bổ sung hỗ hợp chất axit hoá vào TĂCN

Bao: 25kg

CCA Nutrition.

France84

Iodine 10% Bmp

NW-30-11/99-KNKL

Bổ sung khoáng

Bao: 25kg

Doxal.

France82

J Complet Canard Phy 03/0.25%

PP-564-5/02-KNKL

Premix- phụ gia TĂCN

Bao: 25kg, 1000kg

Primis Sandes SA

France82

J Complet Canard Phy 12/0.25%

PP-563-5/02-KNKL

Premix- phụ gia TĂCN

Bao: 25kg, 1000kg

Primis Sandes SA

France18

Karno- Aquacid (aquamin)

VP-1571-7/03-KNKL

Bổ sung Vitamin trong TĂCN

Lọ, thùng: 1lít; 5lít; 25lít; 200lít và 220 lít

Thùng, lọ, hộp: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 200kg và 220kg.Vitalac

France18

Karno- Chol

VP-254-7/01-KNKL

Bổ sung sorbitol, methionin, cholin cho heo

1lít, 5 lít, 20lít và 200lít

VITALAC

France18

Karno- Grow

VP-253-7/01-KNKL

Bổ sung vitamin vào TĂCN

1lít, 5 lít, 20líva và 200lít

VITALAC

France18

Karno- Liver

VP-1569-7/03-KNKL

Giải độc gan, thận cho gia súc

Lọ, thùng: 1lít; 5lít; 25lít; 200lít và 220 lít

Thùng, lọ, hộp: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 200kg và 220kg.Olmix

France18

Karno- Mam

VP-1570-7/03-KNKL

Loại thải mỡ

Lọ, thùng: 1lít; 5lít; 25lít; 200lít và 220 lít

Thùng, lọ, hộp: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 200kg và 220kg.Olmix

France18

Karno Phos

VF-217-6/01-KNKL

Bổ sung khoáng cho TĂCN

1lít, 5lít, 20 lít và 200lít

VITALAC

France18

Karno Renol

VF-216-6/01-KNKL

Bổ sung khoáng và vitamin cho TĂCN

Bao:1kg, 5 kg, 20kg và 200kg

VITALAC

France18

Karno-Kolac

RD-1925-6/04-NN

Chất bổ sung trong TĂCN giúp giải độc gan, thận cho vật nuôi.

Dạng bột trắng xám.

Bao, thùng: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 200kg và 220kg.Vitalac

France18

Karno-Renol

VP-337-10/01-KNKL

Chất hỗ trợ sức khoẻ cho gà

Dung dịch màu trắng: 1lít, 5lít, 10lít, 20lít và 200lít

VITALAC.

France18

Karno-Vigor

VP-1445-02/03-KNKL

Bổ sung dinh dưỡng cho heo con trong TĂCN

Lọ hoặc thùng 250ml; 500ml; 25lít; 200lít và 220lít

CCA

France54

Kitten 34

RF-203-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho mèo

Dạng viên

Gói, bao: 400g, 2kg, 4kg, 10kg và 15kgRoyal Canin S.A

France84

Lactotaste Aroma

PP-579-8/02-KNKL

Tạo hương trong TĂCN

Bao: 25 kg

Phode

France84

Levucell Sb 10 Me

LP-332-10/01-KNKL

Tăng cường chuyển hoá thức ăn

Dạng bột trắng

Bao: 20kgLallemand Sa.

France84

Levucell Sb 20

LP-333-10/01-KNKL

Tăng cường chuyển hoá thức ăn

Dạng bột trắng

Bao: 20kgLallemand Sa.

France54

Maxi Adult

RF-197-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Dạng bột trắng

Bao: 20kgRoyal Canin S.A

France54

Maxi Energy

RF-198-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France54

Maxi Junior

RF-196-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France54

Maxi Mature

RF-199-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France54

Medium Adult

RF-194-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France54

Medium Energy

RF-193-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France54

Medium Junior

RF-192-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France54

Medium Mature

RF-195-6/01-KNKL

Thức ăn viên cho chó

Viên, màu nâu.

Bao: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 7,5kg, 15kg; 20kg và 25kgRoyal Canin S.A

France18

Microlacta Ant

VP-268-8/01-KNKL

Thức ăn tập ăn cho heo con

Thùng, bao: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 200kg, 500kg, 600kg và 1000kg.

VITALAC.

France64

Microvit A Oil Propionate 2.5

AA-36-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin A cho TĂCN

Dạng lỏng, màu vàng

Bao: 25kg và 500kgAdisseo

France64

Microvit A Prosol 500

AA-35-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin A cho TĂCN

Dạng bột, màu vàng cam

Bao: 20kg,Adisseo

France64

Microvit A Supra 1000

AP-563-6/02-KNKL

Bổ sung vitamin A trong TĂCN

Dạng bột, màu nâu vàng.

Bao 25kg và 500kgAdisseo .

France64

Microvit A Supra 500

AA-34-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin A cho TĂCN

Dạng bột, màu nâu vàng

Bao: 25kg và 500kgAdisseo

France64

Microvit AD3 Supra 500-1000

AP-561-6/02-KNKL

Bổ sung vitamin A, D3 trong TĂCN

Dạng bột, màu xám.

Bao: 25kg và 500kg.Adisseo .

France64

Microvit B12 Promix 1000

AA-41-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B12 cho TĂCN

Dạng bột, màu hồng đỏ .

Bao: 25kg,Adisseo

France64

Microvit B12 Prosol 1000

AA-42-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B12 cho TĂCN

Dạng bột, màu hồng đỏ .

Bao: 25kg,Adisseo

France64

Microvit B12

Promix 10 000RhP-8-8/99-KNKL

Bổ sung vitamin B12 trong TĂCN

Dạng bột màu hồng đỏ.

Thùng, bao: 20kg và 25kg.Adisseo

France64

Microvit B2 Supra 80

AA-44-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B2 cho TĂCN

Dạng bột, màu vàng cam

Bao: 20kg,Adisseo

France64

Microvit B5 Promix

AA-48-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin B5 cho TĂCN

Dạng bột, màu trắng .

Bao: 25kg,Adisseo

France64

Microvit D3 Prosol 500

AA-37-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin D3 cho TĂCN

Dạng bột, màu trắng kem

Bao: 25kg,Adisseo

France64

Microvit E oil Acetate fg

AP-1424-02/03-KNKL

Bổ sung Vitamin E trong TĂCN

Dạng lỏng, màu vàng nhạt.

Thùng: 25kg, 50kg và 200kg.Adisseo

France64

Microvit E Oil Acetate

Ep/Usp


AA-40-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin E cho TĂCN

Dạng lỏng, màu vàng.

Bao: 25kgAdisseo

France64

Microvit E Promix 50

AA-38-2/01-KNKL

Bổ sung vitamin E cho TĂCN

Dạng bột, màu trắng kem

Bao: 25kg và 500kgAdisseo

France


Каталог: VANBAN
VANBAN -> CHỦ TỊch nưỚC
VANBAN -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VANBAN -> Sè: 90/2003/Q§-ub
VANBAN -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
VANBAN -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VANBAN -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
VANBAN -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
VANBAN -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
VANBAN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 4.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương