Quy hoạch sử DỤng đẤT ĐẾn năM 2020 KẾ hoạch sử DỤng đẤT 5 NĂm kỳ ĐẦU (giai đOẠN 2011 2015) huyện gia lâM – thành phố hà NỘItải về 2.59 Mb.
trang14/23
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích2.59 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

* Đất công trình bưu chính viễn thông

Đến năm 2020, diện tích đất công trình bưu chính viễn thông của huyên Gia Lâm có 0,96 ha tăng 0,89ha so với năm hiện trạng. Diện tích tăng để quy hoạch bưu điện xã Đình Xuyên 0,05ha, quy hoạch bưu điện xã Dương Hà với diện tích 0,1 ha. Cải tạo nâng cấp đài phát thanh xã Văn Đức 0,74ha.* Đất cơ sở văn hóa

Đất văn hóa của huyện trong kỳ quy hoạch có sự biến động như sau:- Chu chuyển tăng: Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở văn hóa của huyện tăng 21,28 ha do được chuyển từ các loại đất khác sang, cụ thể:

+ Chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp sang là: 18,91 ha;

+ Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang 0,45 ha;

+ Chuyển từ đất chợ sang là 0,1ha;

+ Chuyển từ đất chưa sử dụng sang là 0,55 ha;

+ Chuyển từ đất sông suối và mặt nước chuyên dùng sang là: 0,3ha.+ Chuyển từ đất nghĩa trang nghĩa địa sang là: 0,8ha

+ Chuyển từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang là: 0,17ha

- Chu chuyển giảm: Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở văn hóa của huyện giảm 0,02 ha do chuyển sang đất sản xuất kinh doanh.

Như vậy đến năm 2020, diện tích đất cơ sở văn hóa của huyện là 37,71ha, thực tăng 21,26ha so với năm hiện trạng. Phần diện tích tăng thêm để mở quy hoạch nhà văn hoá các thôn, làng truyền thống các xã, thị trấn.

Một số công trình quy hoạch đất cơ sở văn hóa điển hình của huyện được thể hiện qua bảng dưới đây:Bảng 17. Danh mục quy hoạch đất văn hóa huyện Gia Lâm đến năm 2020

Stt

Đất cơ sở văn hóa

Vị trí

D.tích

(ha)

Năm thực

hiện

1

Quy hoạch trung tâm văn hóa - thể thao cụm Sông Hồng

Xã Đa Tốn

0.50

2014

2

Quy hoạch trung tâm văn hóa - thể thao cụm Nam Đuống

Xã Phú Thị

0.50

2014

3

Quy hoạch trung tâm văn hóa - thể thao cụm Bắc Đuống

Xã Ninh Hiệp

0.50

2014

4

Nhà văn hóa tổ Tiền Phong, tổ Đuống II

TT Yên Viên

0.10

2015

5

Nhà văn hóa xã Yên Thường (kiêm trung tâm học tập cộng đồng)

Xã Yên Thường

0.10

2012

6

Nâng cấp và mở rộng nhà văn hóa của 6 thôn

Xã Yên Thường

0.13

2012-2015

7

Nhà văn hóa TT Giầy da

Xã Yên Viên

0.05

2014

8

Nhà văn hóa xã Đình Xuyên

Xã Đình Xuyên

0.15

2014

9

Nhà văn hóa thôn 1,2,4,5,6,8,9 TDP Hòa Bình,TDP Yên Bắc; Công Đình 1, Công Đình 2, Công Đình 3

Xã Đình Xuyên

0.91

2012-2015

10

Nhà văn hóa thôn 1, 2, 3

Xã Trung Mầu

0.16

2012-2015

11

Trung tâm văn hóa xã Lệ Chi

Xã Lệ Chi

2.00

2012

12

Công viên cây xanh xã Lệ Chi

Xã Lệ Chi

1.80

2013

13

Nhà văn hóa xóm 2,3 - thôn Cam, xóm 1 thôn Vàng

Xã Cổ Bi

0.15

2012-2015

14

Nhà văn hóa thôn Đồng Xuyên, Lời, Nhân Lễ, Kim Âu

Xã Đặng Xá

0.31

2012-2015

15

Trung tâm văn hóa xã Đặng Xá

Xã Đặng Xá

1.30

2015

17

Nhà văn hóa các thôn Phú Thị, Trân Tảo, Đại Bản, Hàn Lạc, Tô Khê

Xã Phú Thị

0.58

2012-2015

18

Công viên cây xanh

Xã Phú Thị

1.20

2015

19

Nhà văn hóa thôn Linh Quy Bắc, Gia Tự, Ngổ Ba, Cây Đề

Xã Kim Sơn

0.20

2012-2015

20

Công viên cây xanh

TT Trâu Quỳ

3.40

2012

21

Nhà văn hóa 12 tổ dân phố Trâu Quỳ

TT Trâu Quỳ

0.60

2012-2015

22

Nhà văn hóa xã Dương Quang

Xã Dương Quang

0.30

2013

23

Nhà văn hóa thôn Tự Môn

Xã Dương Quang

0.12

2014

24

Nhà văn hóa thôn Yên Bình, TDP Chăn Nuôi Thuận Tiến

Xã Dương Xá

0.15

2012

25

Nhà văn hóa xóm 2,3,4,5,7

Xã Đông Dư

0.25

2012-2015

26

Nhà văn hóa xã Đa Tốn

Xã Đa Tốn

0.25

2012

27

Nhà văn hóa+khu vui chơi thể thao các thôn Lế Xá, Thuận Tốn, Đào Xuyên

Xã Đa Tốn

0.74

2012-2015

28

Nhà văn hóa xã Kiêu Kỵ

Xã Kiêu Kỵ

0.30

2014

29

Nhà văn hóa các thôn Trung Dương, Xuân Thụy, Báo Đáp, Hoàng Xá

Xã Kiêu Kỵ

0.57

2012-2015

30

Nhà văn hóa 9 xóm( xóm 1,2,3,4,6-GC, xóm 1,2,4,5 - BT)

Xã Bát Tràng

0.45

2012-2015

32

Nhà văn hóa dân cư hồ Cầu Đuống

Huyện Gia Lâm

0.17

2012

33

Nhà văn hóa thôn Phù Dực 2, Xuân Dục, Thôn 1,5, Đổng Viên

Xã Phù Đổng

0.45

2012

34

Vườn hoa trước cổng trụ sở UBND xã Yên Viên

Xã Yên Viên

0.07

2012

35

Xây dựng tượng đài Hoàng thái hậu Ỷ Lan

Huyện Gia Lâm

0.50

2013

36

Tượng đài mỹ thuật

Huyện Gia Lâm

0.50

2015

37

Mở rộng, cải tạo nhà văn hóa thôn Cổ Giang, Chi Đông, Chi Nam, Kim Hồ, Gia Lâm, Sen Hồ

Xã Lệ Chi

0.58

2012

38

Xây dựng nhà văn hóa thôn 3 xã Kim Lan

Xã Kim Lan

0.12

2012

39

Xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Bản

Phú Thị

0.2282

2012

40

Xây dựng nhà văn hóa tổ Đuống, thị trấn Yên Viên

TT Yên Viên

0.17

2012

41

Xây dựng NVH thôn Xuân Dục

Yên Thường

0.1

2012

42

Xây dựng NVH thôn Dốc Lã

Yên Thường

0.621

2012
Tổng
21.28
* Đất cơ sở y tế

Trong giai đoạn tương lai, để góp phần quan trọng vào việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Huyện Gia Lâm tích cực nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Dự kiện diện tích đất y tế của huyện đến năm 2020 sẽ có khoảng 10,60ha, tăng 1,12ha so với hiện trạng. Phần diện tích tăng để quy hoạch một số công trình y tế sau:Bảng 18. Danh mục quy hoạch đất y tế huyện Gia Lâm

Stt

Đất cơ sở y tế

Vị trí

D.tích (ha)

Năm thực hiện

1

Quy hoạch mới trạm y tế xã Yên Thường

Xã Yên Thường

0.10

2012

2

Mở rộng trạm y tế xã Ninh Hiệp

Xã Ninh Hiệp

0.23

2015

3

Mở rộng trạm y tế Đình Xuyên

Xã Đình Xuyên

0.22

2014

4

Quy hoạch mới trạm y tế xã Cổ Bi

Xã Cổ Bi

0.10

2014

5

Quy hoạch mới trạm y tế xã Kim Sơn

Xã Kim Sơn

0.10

2013

6

Quy hoạch mới trung tâm y tế huyện Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

0.10

2015

7

Quy hoạch mới trạm y tế xã Văn Đức

Xã Văn Đức

0.10

2013

8

Xây dựng bệnh viện huyện Gia Lâm phần Taluy bổ sung

Huyện Gia Lâm

0.17

2012

 

Tổng

 

1.12

 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương