Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 2015 có xét đến 2020


CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰCtải về 6.08 Mb.
trang14/27
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

3.2.CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

3.2.1.Cân đối nguồn và phụ tải:


Cân đối nguồn và phụ tải cho tỉnh Bình Dương trong giai đoạn quy hoạch với các phương án phụ tải được thực hiện trong bảng sau:

Bảng 4-1: Cân đối nguồn và phụ tải toàn tỉnh

TT

Hạng mục

Đơn vị

Năm 2010

Năm 2015

Năm 2020

1

Nhu cầu phụ tải (Pmax)

MW

945,8

1.742,5

3.078,5

2

Nhu cầu nguồn cấp

MVA

1.351

2.489

4.398

3

Nguồn hiện có

 

1.000

1.500

1.500

 

+ Trạm 220kV Bình Hòa

MVA

2x250

3x250

3x250

 

+ Trạm 220kV Tân Định

MVA

250

2x250

2x250

 

+ Trạm 220kV Mỹ Phước

MVA

250

250

250

4

Nguồn đang đầu tư xây dựng

 

 

250

250

 

+ Trạm Thuận An

 

 

250

250

5

Khả năng huy động

MVA

326

205

314

 

Đ/dây 110kV Thủ Đức-Long Bình
277

124

0

 

Đ/dây 110kV Lộc Ninh - Dầu Tiếng

 

26

34

80

 

Đ/dây 110kV Lộc Ninh - Lai Uyên

 

0

0

140

 

Đ/dây 110kV Trị An - Phú Giáo

 

23

32

79

 

Thủy điện Minh Tân

 

0

7

7

 

T.điện Phước Hòa 1

 

0

7

7

6

Cấp điện cho ngoài tỉnh

MVA

0

0

178

 

Cấp cho Đồng Nai

 

 

 

119

 

Cấp cho TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

59

7

Cần đối thừa (+)/ thiếu (-)

MVA

-25

-534

-2.511

3.2.2.Các phương án phát triển điện lực


Trên cơ sở các phân tích, đánh giá về tình hình nguồn và lưới điện hiện tại, các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn tới năm 2020 và kết quả tính toán cân đối nguồn và phụ tải cho tỉnh Bình Dương, đề án đánh giá lựa chọn 2 phương án phát triển điện lực của tỉnh Bình Dương như sau:

a. Phương án cao: đáp ứng phụ tải tối đa cho các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương (không hạn chế về vốn đầu tư, địa phương không gặp khó khăn về tài chính).

b. Phương án cơ sở: đáp ứng phụ tải tối đa cho các khu vực dân cư và các khu vực công nghiệp có tính khả thi cao, các đề án đã được Nhà nước phê duyệt và bảo lãnh về tài chính.


: private -> plugins -> ckeditor w kcfinder -> kcfinder -> upload -> files
files -> SỞ CÔng thưƠng báo cáo tổng hợP
private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
files -> MỤc lục trang
private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
private -> THÔng tư Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp
private -> Vhv t chưƠng trình du lịch tếT 2015
private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Phụ lục 1: Danh sách các doanh nghiệp nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương