Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 23. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩtải về 0.56 Mb.
trang8/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Điều 23. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ


1. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

- Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

- Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;

c) Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án;

d) Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

e) Điều kiện về kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo;

h) Đạt các điều kiện như quy định tại Điểm d và e, Khoản 1, Điều 22. của Quy chế này.

2. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này, ngoài ra còn phải:

a) Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi;

b) Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.

3. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế

a) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này.

b) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này và đáp ứng các yêu cầu theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

c) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng: điều kiện dự tuyển theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

4. Đối với những chương trình đào tạo tiến sĩ liên quan tới nhiều đơn vị và các chương trình đặc biệt khác, điều kiện dự tuyển do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Điều 24. Môn thi tuyển sinh


1. Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng.

2. Các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: môn thi cơ bản, môn thi cơ sở và môn thi ngoại ngữ.

a) Môn thi cơ bản và môn thi cơ sở cho các chuyên ngành đào tạo do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định và ban hành theo đề nghị của thủ trưởng đơn vị đào tạo.

Khi cần điều chỉnh, bổ sung đề cương môn thi hoặc thay đổi môn thi, đơn vị đào tạo báo cáo bằng văn bản trình Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, phê duyệt trước kì thi tuyển sinh sau đại học hàng năm ít nhất 06 tháng. Việc thay đổi môn thi phải được hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị thông qua.

b) Môn thi ngoại ngữ: Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng môn thi ngoại ngữ với 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo hình thức trắc nghiệm, một đề chung cho cả hai trình độ đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định môn thi ngoại ngữ của đơn vị mình và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội.

c) Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:  • Có bằng đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

  • Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng nêu trên;

- Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ); IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ). Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi;

- Có bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp còn giá trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng kí dự thi.

3. Môn thi tuyển sinh cho các chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng theo thỏa thuận của đơn vị đào tạo và đối tác nước ngoài, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.


: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương