Qcvn 04 : 2009/bnnptnt


II. Các chỉ tiêu thiết kế tướitải về 126.14 Kb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích126.14 Kb.
#53263
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1 BCKTKT
cự ly vận chuyển
II. Các chỉ tiêu thiết kế tưới
1. Đập đầu mối:
- Xây mới phai dâng thu nước tại các cửa thu đầu nguồn.
2. Tuyến kênh và các công trình trên kênh:
- Xây kiên cố toàn bộ các tuyến mương chính.
- Độ dốc thiết kế: Lựa chọn tuyến bám theo độ dốc mặt tự nhiện hiện tại để giảm chiều dài, giảm khối lượng đào đắp, giảm giá thành công trình.
-Kết cấu:
+ Kênh A: từ A1 - A 23' có mặt cắt (BxH) = (40x40), tường và đáy kênh bằng bê tông 200#
+ Kênh B: từ B1 - B3 và B4 - B20 có mặt cắt (BxH) = (40x40), tường và đáy kênh bằng bê tông 200#. B3 - B4 do địa hình không đảm bảo nên đặt đường ống xi phông fi 300.
+ Kênh C: từ C1 - C 22' có mặt cắt (BxH) = (40x40), tường và đáy kênh bằng bê tông 200#. Từ cọc C15 đến cọc C26' được thiết kế ống thép cầu máng fi 250 với chiều dài 269,7m.
Trước khi đổ bê tông lót bạt chống mất nước xi măng đáy móng. Theo chiều dài kênh cứ cách 21m bố trí 1 khe lún bằng 2 lớp bao tải tẩm nhựa đường.
Công trình trên tuyến mương: Bố trí đầy đủ, hợp lý các lỗ tưới và các công trình phụ trợ trên tuyến.


CHƯƠNG VI
KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
II. Kinh phí xây dựng công trình
Tổng dự toán: 2.000.000.000 đ
1. Chi phí xây dựng: 1.685.764.000 đ
2. Chi phí quản lý dự án: 55.006.000 đ
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 210.718.000 đ
Trong chi phí tư vấn có: + Khảo sát địa hình: 53.133.000 đ
+ Lập BC KT-KT: 104.517.000 đ
+ Chi phí thẩm tra TKDT 3.186.000đ
+Chi phí lập và đánh giá HSMT 6.086.000đ
+Chi phí giám sát 43.796.000đ
4. Chi phí khác: 48.512.000 đ
5. Dự phòng: 0 đ
III. Nguồn vốn đầu tư
Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 được giao theo quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Hà Quảng.
CHƯƠNG VII
BIỆN PHÁP, TỔ CHỨC THI CÔNG
HÌNH THỨC QUẢN LÝ, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

tải về 126.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương