Qcvn 04 : 2009/bnnptnttải về 126.14 Kb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích126.14 Kb.
#53263
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1 BCKTKT
cự ly vận chuyển

I.2. Mục tiêu cụ thể


Cấp nước tưới tiêu cho hơn 40ha đồng ruộng trong xóm: Dân số các xóm hưởng lợi hiện tại 200 người, ngoài ra còn cung cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt khác.
I.3. Giải pháp công trình
* Số người hưởng lợi: khoảng 200 người.
* Hiện trạng công trình: chưa được đầu tư xây dựng.
* Hình thức xây dựng: xây dựng mới
* Phương án cấp nước: nguồn nước khe suối, dẫn nước bằng đường mương bê tông, hạn chế tối đa thất thoát nước ra ngoài tự nhiên.
* Các hạng mục chính của công trình gồm:
- bao gồm 03 nhánh mương chính.
- 01 hệ thống đường ống xi phông dẫn nước sang ruộng.

CHƯƠNG V
QUY MÔ CÔNG TRÌNH
I. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
I.1. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 8478:2010 "Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế";
- TCVN 8224:2009 Công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;
- TCVN 8225:2009 Công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình;
- TCVN 8226:2009 Công trình thuỷ lợi - các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1:200 đến 1:5000;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 04-01:2010/BNNPTNT - Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi;
- TCVN 8423:2010 công trình thuỷ lợi, trạm bơm tưới, tiêu nước, yêu cầu thiết kế công trình thuỷ công
- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan, ...
I.2. Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN356-2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn việt nam TCVN4447:1987 công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 6067:2004 Xi măng pooc lăng bền sunfat - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 6260:2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 9361:2012 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng
- TCVN 4356:1986 Nền các công trình thủy nông - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 5060:1990 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.
- TCVN 8299:2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép.
- TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá - Quy trình thi công và nghiệm thu
- TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 - Công tác lát láng trong xây dựng

tải về 126.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương