Project code: sv2013-55 Coordinator: Luong Vu Duc Phonetải về 9.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích9.83 Kb.
#35006
SUMMARY

  • Project tittle: To study the effect of intercropping trees to the growth and development of new varieties HL2004-28 in Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

  • Project code: SV2013-55

  • Coordinator: Luong Vu Duc

Phone: 01678.360.760 Email: luongvuduc42tt@gmail.com

- Implementing institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

- Individual coordinations :

1

Nguyen Viet Hoang

42 Crop science – Agronomy of Faculty

2

Nong Thi Kieu

42 Crop science – Agronomy of Faculty

3

Phan Thi Tinh

42 Crop science – Agronomy of Faculty

4

Nguyen Thi Trang

(DTN1053070044)42 Crop science – Agronomy of Faculty

- Duration: from 02/2013 to 12/2013.

  1. OBJECTIVES

Identify appropriate crops intercropped with new varieties to achieve high performance, best quality per unit area in order to improve economic efficiency and increase income for farmers.

2. CONTENTS

Subject performed the following contents:

- Monitoring the effects of intercropping trees to the growth and development of new varieties HL2004-28.

- To study the effect of intercropping trees to the yield components and yield of new varieties HL2004-28.

- To study the effect of intercropping trees with the quality of new

varieties HL2004-28.3. OBTAINED RESULTS

- Provide appropriate trees intercropped with new varieties.
Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

tải về 9.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương