Project acronym: voyage project title


The Voyage Platform: Instruction for Student registrationtải về 1.97 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.97 Mb.
1   2   3

The Voyage Platform: Instruction for Student registration

The Voyage Platform is available at http://voyage.almalaurea.it/ both in Vietnamese and English.Bước 1: Sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Chrome truy cập trang web dự án Voyage tại địa chỉ http://voyage.almalaurea.it/Bước 2: Chọn Login nếu đã có tài khoản (tài khoản bao gồm E-mail đăng ký và mật khẩu đăng nhập; thực hiện bước 9), ngược lại chọn Registration (thực hiện từ bước 3 đến bước 8) để đăng ký tài khoản đăng nhập. Từ bước 3 trở đi hướng dẫn sinh viên cách đăng ký tài khoản để truy cập portal.

Bước 3: Chọn trường đang theo học


: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương