Planning for Public Awareness and Participation in icm


Nhận thức và sự tham của cộng đồng trong giai đoạn sàng lọc và củng cốtải về 0.65 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.65 Mb.
#50585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cac giai doan truyen thong trong chu trinh QLTHVB

Nhận thức và sự tham của cộng đồng trong giai đoạn sàng lọc và củng cố

 • Đánh giá về nhận thức và sự tham gia của cộng đồng
 • Hiệu chỉnh và thay đổi cần thiết cho chu trình QLTHVB mới

Các loại hình…

 • Hệ thống truyền thông;
 • Tại nơi làm việc;
 • Các chương trình giao lưu học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm giữa các tỉnh thành phố;
 • Các chương trình trao đổi cán bộ;
 • Hệ thống thông tin điên tử và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm;
 • Các hội nghị bàn tròn, Phân loại và xử lý thông tin;

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ PHÁT HUY SỨC MẠNH

 • Không được đánh giá thấp cộng đồng. Hãy cho họ những phương tiện và giúp họ hành động một cách linh hoạt
 • Hãy bắt đầu với chính những mối quan tâm xuất phát và liên quan tới cộng đồng
 • Đừng bao giờ áp đặt ngay lập tức ý kiến và giải pháp
 • Việc dành riêng thời gian tập huấn
 • nhằm nâng cao năng lực cộng đồng
 • là không cần- nên lồng ghép trong
 • hoạt động

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương