Planning for Public Awareness and Participation in icmtải về 0.65 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.65 Mb.
#50585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cac giai doan truyen thong trong chu trinh QLTHVB

Lưu ý

  • Gửi và nhận thông tin rõ ràng, chính xác, đầy đủ và hiệu quả là yêu cầu cần thiết. Các kỹ năng về thông báo, nói, nghe và viết. Kỹ năng nói, thuyết phục và trình bày hiện nay được coi là kỹ năng truyền thông quan trọng bậc nhất
  • Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng dùng ngôn từ quen thuộc, dễ hiểu; Kỹ năng hỏi và lắng nghe; Kỹ năng khen; Kỹ năng khuyên nhủ; Kỹ năng kiểm tra; Kỹ năng động viên….

Các bước cơ bản trong quá trình truyền thông

  • 1. Luôn lắng nghe nhu cầu của đối tượng: Tìm hiểu những điều mà đối tượng đã biết, tin và làm. Hãy khen ngợi nếu họ đã hiểu đúng và đã làm tốt.
  • 2. Bổ sung những thông tin còn thiếu, mô tả chính xác điều đối tượng nên làm và lợi ích của hành vi mới.
  • 3. Tìm hiểu các khó khăn mà đối tượng có thể gặp phải khi thực hiện hành vi mới và thỏa luận cách giải quyết.

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương