PL: 2544 2000 chết và TÁi sinhtải về 1.8 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.8 Mb.
#38837
  1   2
PL: 2544 - 2000
CHẾT VÀ TÁI SINH


Soạn Dịch: ĐĐ.Thích Nguyên Tạng

Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

---o0o---

Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 25-07-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục


LỜI GIỚI THIỆU

LỜI ĐẦU SÁCH

CHẾT, TRUNG ẤM THÂN  VÀ TÁI SINH

1. CHẾT


2. THÂN TRUNG ẤM

3. TÁI SINH

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN KIẾP SAU

GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI HẤP HỐI

KHI NÀO THẦN THỨC CỦA NGƯỜI MỚI RA KHỎI THỂ XÁC ?

SAU KHI THẦN THỨC THOÁT RA KHỎI XÁC, NÓ PHẢI ỞTRONG TRANG THÁI TRUNG ẤM THÂN BAO LÂU TRƯỚC KHI ĐI TÁI SINH?

QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ VIỆC TỰ SÁT

HIẾN TẶNG THỂ XÁC CÓ TỐT KHÔNG ?

LÀM GÌ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT ?

CHỦ NGHĨA VỊ THA LÀ TRÁI TIM  CỦA PHẬT GIÁO

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CÁI CHẾT

BẠN MUỐN  "NGÀY ẤY" NHƯ THẾ NÀO ?

CHẾT, MỘT PHÁP MÔN TU

THỰC HÀNH PHÁP QUÁN  VỀ CÁI CHẾT

HIẾN XÁC THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO

MỘT LẠT MA TÂY TẠNG  TÁI SINH Ở HOA KỲ

MỘT LẠT MA TÂY TẠNG TÁI SINH Ở HOA KỲ

MỘT THẾ HỆ MỚI  CỦA LAMA TÂY TẠNG

TÁI SINH Ở PHƯƠNG TÂY

TIN PHẬT TRƯỚC KHI CHẾT

MỘT BẰNG CHỨNG SỐNG VỀ THUYẾT TÁI SINH

LỜI CUỐI SÁCH CHUẨN BỊ CHO MỘT CHUYẾN ĐI


---o0o---
tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương