Phát triển của động cơ đốt trong và ô tô vào khoảng năm 1900tải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích12.41 Kb.
#53836
Nguyễn Trường Vũ 7506


Thế giới :
phát triển của động cơ đốt trong và ô tô vào khoảng năm 1900,
-Đường cao tốc "hiện đại" đầu tiên được xây dựng trong thế kỷ 19[cần dẫn nguồn] với đá
dăm. Sau đó, đường nhựa và bê tông trở thành vật liệu lát chủ đạo. Năm 1903, anh em nhà
Wright đã trình diễn chiếc máy bay điều khiển thành công đầu tiên, và sau Thế chiến I (1914-
1918), máy bay đã trở thành một cách nhanh chóng để vận chuyển người và chuyển hàng hóa
với khoảng cách xa.
đường nhựa và bê tông trở thành vật liệu lát chủ đạo. Năm 1903, anh em nhà Wright đã trình
diễn chiếc máy bay điều khiển thành công đầu tiên, và sau Thế chiến I (1914-1918), máy bay
đã trở thành một cách nhanh chóng để vận chuyển người và chuyển hàng hóa với khoảng
cách xa.
-Sau Thế chiến II (1939-1945), ô tô và các hãng hàng không đã có cổ phần vận tải cao hơn,
giảm đường sắt và nước để vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ chở khách đường ngắn
-Năm 1950, sự ra đời của container đã mang lại hiệu quả lớn trong vận tải hàng hóa, thúc
đẩy toàn cầu hóa
-1960 với việc thương mại hóa động cơ phản lực.
-Đường sắt cao tốc Shinkansen được giới thiệu ở Nhật Bản vào năm 1964
Việt Nam:
- Năm 1993, Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam được chính thức
thành lập, mở đầu có ngành vận chuyển được phát triển tại Việt Nam
- Năm 2005, Luật Thương mại được ban hành chính tức nêu định nghĩa về
Logistics và đưa ra một số định chế về dịch vụ Logistics.
- Nghị định 140/2007/NĐ-CP ban hành năm 2007 thể chế hóa các cam kết
quốc tế về mở cửa thị trường đối với dịch vụ Logistics.
- Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động nâng cao
năng lực canh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm
2025
tải về 12.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương