PHẬt học tinh hoa một Tổng Hợp Ðạo Lýtải về 1.23 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
PHẬT HỌC TINH HOA
Một Tổng Hợp Ðạo Lý
  HT.Đức Nhuận
      Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam  xuất bản lần đầu năm 1961, 
  Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới

California xuất bản năm 1999Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 26-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Phần Mở Ðầu - Tìm Hiểu Ðạo Phật  

Chương I - Đạo Phật Là Gì?  

Phần Thứ Nhất - Lịch Sử Khái Luận

Chương I - Nguyên Lý Sáng Lập Ðạo Phật

Chương II - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chương III - Lịch Sử Truyền Bá

Phần Thứ Hai - Triết Học Đại Quan

Chương I - Đạo Phật Là Tôn Giáo Hay Triết Học?

Chương II - Vũ Trụ Quan

Phần Thứ Ba - Thực Chất Ðạo Phật

Chương Một - Đạo Phật, Nguồn Văn Hóa Sinh Ðộng…

Chương Hai - Sức mạnh của Đạo Phật thể hiện trong ba đức tính: Đại Bi-Đại-Trí-Đại Hùng, một đạo có ảnh hưởng lớn đã thấm sâu vào Đời sống dân tộc việt. 

Chương Ba - Những Ðóng Góp To Lớn Của Ðạo Phật Cho Dân Tộc Và Nhân Loại

Kết Luận

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương