Photos of field trips and public consultationtrang3/22
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích4 Mb.
#39294
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


The dam is over 700m long, Dong Be reservoir, which is not qualified for dam safety according to the standards set by MARD. The sluice is old and broken, the gate does not operate according the required proceduresDownstream slope of the dam
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương