Photos of field trips and public consultationtrang21/22
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích4 Mb.
#39294
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Residential area in need of protection on Dinh river sideThe residential area will be protected when the dike system has been aligned – Dinh river – Phan Rang City – Ninh Thuan province
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương