Photos of field trips and public consultationtrang15/22
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích4 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


Duc Loi salination prevention dam serving as rescue roads and flood drain (from the upstream)Rescue roads connected through Duc Loi dam
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương