Photos of field trips and public consultationtrang13/22
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích4 Mb.
#39294
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


Left revetment of Ve river – Hoa My section (1400 m), x. Hành Phước, Nghĩa Hành district, Quang NgaiRight revetment of Ve river – Village 2 section (1300 m), x. Đức Nhuận, Mộ Đức district, Quang Ngai
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương