Phòng Sức khỏe Môi trường KẾ hoạch công việCtải về 48.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích48.07 Kb.
#23036
Phòng Sức khỏe Môi trường

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

Tuần thứ 33, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 08 năm 2011Ngày/Tháng

Nội dung

Địa điểm triển khai công việc

Cán bộ chủ trì

Cán bộ phối hợp tham gia cùng

Hiệu quả công việc cần đạt được

THỨ HAI 15/08/2011

Chương trình Quốc Gia về SKMT giai đoạn 2010-2020.

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Huy Phú

- Hoàn thiện bản giải trình PTT Hoàng Trung Hải về tính cấp thiết của Chương trình.

Hoàn thiện báo cáo tổng thể BĐKH tỉnh Nam Định

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú- Xin ý kiến của các Sở ban ngành và UBND các huyện về báo cáo.

Nghiên cứu, rà soát, góp ý về bản Draft 1 báo cáo BĐKH cho tỉnh Quảng Ninh.

556 Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú

Nguyễn Thành Trung

Phùng Việt Khánh

Trần Văn Kính

Nguyễn Hoàng Ngọc

Vũ Xuân Tuấn- Tổng hợp các ý kiến góp ý
05 ĐTM Bệnh viện tại tỉnh Lạng Sơn

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Thế Báu

- Xúc tiến đối tác chuyển kinh phí để triển khai các bước tiếp theo.
Dự án: Điều tra, đánh giá qui mô, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường có nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng và đề xuất kế hoạch triển khai các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu rủi ro về sức khỏe tại một số điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các vùng đặc thù.

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Huy Phú

Trần Văn Kính

Vũ Xuân Tuấn


- Theo dõi kết quả thẩm định của Vụ Tài chính Bộ.
02 dự án thành phần BĐKH:
- Dự án thành phần 1: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường đất, nước tại các vùng ven biển Việt Nam; Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động phù hợp.
- Dự án thành phần 2: Đáng giá mức độ phát thải khí Mê tan và các khí nhà kính khác từ bãi chôn lấp rác thải ở nước ta; đề xuất các giải pháp kiểm soát hiệu quả các khí nhà kính từ các bãi chôn lấp rác thải

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Tạ Thị Thu Hương

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú

Trần Văn KínhNghiên cứu phương án tổ chức, triển khai dự án.

THỨ BA 16/08/2011

Hoàn thiện báo cáo tổng thể BĐKH tỉnh Nam Định

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú- Xin ý kiến của các Sở ban ngành và UBND các huyện về báo cáo.

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng công trình bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”.

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Tạ Thị Thu Hương

Phùng Việt Khánh- Hoàn thiện báo cáo và bài trình bày.

- Theo dõi việc đề nghị thanh toán kinh phí tạm ứng đợt 1;Nghiên cứu, rà soát, góp ý về bản Draft 1 báo cáo BĐKH cho tỉnh Quảng Ninh

556 Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú

Nguyễn Thành Trung

Trần Văn Kính

Phùng Việt Khánh

Nguyễn Hoàng Ngọc

Vũ Xuân Tuấn- Tổng hợp các ý kiến góp ý

THỨ TƯ 17/08/2011

Hoàn thiện báo cáo tổng thể BĐKH tỉnh Nam Định

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú- Xin ý kiến của các Sở ban ngành và UBND các huyện về báo cáo.

Nghiên cứu, rà soát, góp ý về bản Draft 1 báo cáo BĐKH cho tỉnh Quảng Ninh

556 Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú

Nguyễn Thành Trung

Trần Văn Kính

Phùng Việt Khánh

Nguyễn Hoàng Ngọc

Vũ Xuân Tuấn- Tổng hợp các ý kiến góp ý

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng công trình bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”.

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Tạ Thị Thu Hương

Phùng Việt Khánh- Hoàn thiện báo cáo và bài trình bày.

- Theo dõi việc đề nghị thanh toán kinh phí tạm ứng đợt 1;THỨ NĂM 18/08/2011

Rải bột xử lý cống thải vào hồ thuộc Dự án thí điểm xử lý hồ Thanh Nhàn 2B.

Hồ Thanh Nhàn 2B

Dương Danh Mạnh

Nguyễn Thành Trung

Rải bột đúng kỹ thuật.

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng công trình bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”.

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Tạ Thị Thu Hương

Phùng Việt Khánh- Hoàn thiện báo cáo và bài trình bày.

- Theo dõi việc đề nghị thanh toán kinh phí tạm ứng đợt 1;Chỉnh sửa bản Draft 1 báo cáo BĐKH cho tỉnh Quảng Ninh

556 Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú

Nguyễn Thành Trung

Trần Văn Kính

Phùng Việt Khánh

Nguyễn Hoàng Ngọc

Vũ Xuân Tuấn- Hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến góp ý đã tổng hợp.

THỨ SÁU

19/08/2011Chỉnh sửa bản Draft 1 báo cáo BĐKH cho tỉnh Quảng Ninh

556 Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thế Báu

Nguyễn Huy Phú

Nguyễn Thành Trung

Trần Văn Kính

Phùng Việt Khánh

Nguyễn Hoàng Ngọc

Vũ Xuân Tuấn- Hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến góp ý đã tổng hợp.

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng công trình bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”.

556 Nguyễn Văn Cừ

Dương Danh Mạnh

Tạ Thị Thu Hương

Phùng Việt Khánh- Hoàn thiện báo cáo và bài trình bày.

- Theo dõi việc đề nghị thanh toán kinh phí tạm ứng đợt 1;tải về 48.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương