Phương pháp giải bài tập di truyền TÌm hiểu các bưỚc giải nhanh một bài toán về lai 1, 2 hay nhiều cặp tính trạng tưƠng phảN, SỰ tuơng tác giữa các gen không alentải về 1.3 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Phương pháp giải bài tập di truyền

Phương pháp giải bài tập di truyền


TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TUƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN
Việc nhận dạng các quy luật di truyền là vấn đề quyết định cho việc giải nhanh về các bài toán lai. Để nhận dạng các quy luật di truyền phải dựa vào các điều kiện cụ thể của bài toán.

+ Đối với các bài toán lai về 1, 2 hoặc nhiều cặp tính trạng phân ly độc lập thì ta dựa vào:  • Các điều kiện về tính trạng gen quy định

  • Kết quả của phép lai để xác định

+ Đối với bài toán về tương tác giữa các gen không allen thì ta dựa vào:  • Dựa vào các điều kiện về phép lai

  • Kết quả phân tích đời con qua các phép lai  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương