Phần VIII da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm từ da; bộ đồ yên cương, hàng du lịch, túi xách tay và các loại đồ chứa tương tự, các mặt hàngtải về 4.64 Mb.
trang22/28
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích4.64 Mb.
#39397
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28


Chương 55
Xơ, sợi staple nhân tạo

Chú giải

1. Các nhóm 55.01 và 55.02 chỉ áp dụng với tô filament nhân tạo, bao gồm các filament song song có cùng chiều dài tương đương chiều dài của tô, thoả mãn các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây:

(a). Chiều dài của tô trên 2m;

(b). Xoắn dưới 5 vòng xoắn trên mét;

(c). Độ mảnh mỗi filament dưới 67 dexitex;

(d). Nếu là tô filament tổng hợp: tô phải được kéo duỗi nhưng không thể kéo giãn dài hơn 100% chiều dài của nó;

(e). Tổng độ mảnh của tô trên 20.000 dexitex.
Tô có chiều dài không quá 2m thì được xếp vào nhóm 55.03 hoặc 55.04.Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

5501

 

 
Tô (tow) filament tổng hợp

 

5501

10

00

00

- Từ nylon hay từ polyamit khác

0

5501

20

00

00

- Từ các polyeste

0

5501

30

00

00

- Từ acrylic hoặc modacrylic

0

5501

90

00

00

- Loại khác

0

 

 

 
 

 

5502

00

00

00

Tô (tow) filament tái tạo

0

 

 

 
 

 

5503

 

 
Xơ staple tổng hợp chư­a chải thô, chư­a chải kỹ hoặc chư­a gia công cách khác để kéo sợi

 

5503

10

00

00

- Từ nylon hay từ các polyamit khác

0

5503

20

00

00

- Từ các polyeste

5

5503

30

00

00

- Từ acrylic hoặc modacrylic

0

5503

40

00

00

- Từ polypropylene

0

5503

90

00

00

- Loại khác

0

 

 

 
 

 

5504 
Xơ staple tái tạo ch­ưa chải thô, chư­a chải kỹ hoặc chư­a gia công cách khác để kéo sợi

 

5504

10

00

00

- Từ viscose rayon

0

5504

90

 
- Loại khác:

 

5504

90

10

00

- - Từ xenlulo axetat

0

5504

90

90

00

- - Loại khác

05505

 

 
Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo

 

5505

10

00

00

- Từ xơ tổng hợp

3

5505

20

00

00

- Từ xơ tái tạo

35506

 

 
Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi

 

5506

10

00

00

- Từ nylon hay từ các polyamit khác

1

5506

20

00

00

- Từ các polyeste

1

5506

30

00

00

- Từ acrylic hoặc modacrylic

1

5506

90

00

00

- Loại khác

1

 

 

 
 

 

5507

00

00

00

Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi

1

 

 

 
 

 

5508

 

 
Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo hoặc tổng hợp, đã hoặc chư­a đóng gói để bán lẻ

 

5508

10

00

00

- Từ xơ staple tổng hợp

30

5508

20

00

00

- Từ xơ staple tái tạo

30

 

 

 
 

 

5509

 

 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chư­a đóng gói để bán lẻ

 

 

 

 
- Có tỷ trọng xơ staple nylon hay polyamit khác từ 85% trở lên:

 

5509

11

00

00

- - Sợi đơn

20

5509

12

00

00

- - Sợi xe hoặc sợi cáp

20

 

 

 
- Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên:

 

5509

21

00

00

- - Sợi đơn

20

5509

22

00

00

- - Sợi xe hoặc sợi cáp

20

 

 

 
- Có tỷ trọng xơ staple acrylic hay modacrylic từ 85% trở lên:

 

5509

31

00

00

- - Sợi đơn

20

5509

32

00

00

- - Sợi xe hoặc sợi cáp

20

 

 

 
- Sợi khác, có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên:

 

5509

41

00

00

- - Sợi đơn

20

5509

42

00

00

- - Sợi xe hoặc sợi cáp

20

 

 

 
- Sợi khác, từ xơ staple polyeste:

 

5509

51

 
- - Đư­ợc pha chủ yếu hay pha duy nhất với xơ staple tái tạo:

 

5509

51

10

00

- - - Sợi đơn

5

5509

51

90

00

- - - Loại khác

10

5509

52


- - Đ­ược pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn:

 

5509

52

10

00

- - - Sợi đơn

0

5509

52

90

00

- - - Loại khác

5

5509

53

 
- - Đư­ợc pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông:

 

5509

53

10

00

- - - Sợi đơn

20

5509

53

90

00

- - - Loại khác

20

5509

59

 
- - Loại khác:

 

5509

59

10

00

- - - Sợi đơn

20

5509

59

90

00

- - - Loại khác

20


tải về 4.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương