Phần VIII da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm từ da; bộ đồ yên cương, hàng du lịch, túi xách tay và các loại đồ chứa tương tự, các mặt hàngtải về 4.64 Mb.
trang11/28
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích4.64 Mb.
#39397
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

4803

00

10

00

- Tấm lót xenlulo, loại mới chỉ gia công ở mức tạo mầu hoặc tạo vân hoa toàn bộ bề mặt

40

4803

00

20

00

- Giấy lụa

40

4803

00

90

00

- Loại khác

40

 

 

 
 

 

4804

 

 
Giấy và cáctông kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03

 

 

 

 
- Cáctông kraft lớp mặt:

 

4804

11

00

00

- - Loại ch­ưa tẩy trắng

20

4804

19

00

00

- - Loại khác

30

 

 

 
- Giấy kraft làm bao:

 

4804

21


- - Loại ch­ưa tẩy trắng:

 

4804

21

10

00

- - - Làm bao xi măng

3

4804

21

90

00

- - - Loại khác

30

4804

29


- - Loại khác:

 

4804

29

10

00

- - - Giấy bồi (composite paper)

20

4804

29

90

00

- - - Loại khác

20

 

 

 
- Giấy và cáctông kraft khác có định l­ượng từ 150g/m2 trở xuống:

 

4804

31

 
- - Loại ch­ưa tẩy trắng:

 

4804

31

10

00

- - - Giấy kraft cách điện

5

4804

31

20

00

- - - Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm dùng để gói que dinamite

10

4804

31

30

00

- - - Có độ bền ư­ớt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dính gỗ dán

10

4804

31

90
- - - Loại khác:
4804

31

90

10

- - - - Giấy làm nền sản xuất giấy ráp

5

4804

31

90

90

- - - - Loại khác

20

4804

39

 
- - Loại khác:

 

4804

39

10

00

- - - Có độ bền ­ướt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dính gỗ dán

10

4804

39

90

00

- - - Loại khác

20

 

 

 
- Giấy và cáctông kraft khác có định l­ượng trên 150g/m2 đến d­ưới 225g/m2:
4804

41

 
- - Loại chư­a tẩy trắng:

 

4804

41

10

00

- - - Giấy kraft cách điện

5

4804

41

90

00

- - - Loại khác

30

4804

42

00

00

- - Loại đã tẩy trắng có hàm l­ượng bột giấy hoá học từ gỗ trên 95% so với tổng l­ượng bột giấy

30

4804

49

00

00

- - Loại khác

30

 

 

 
- Giấy và cáctông kraft khác có định l­ượng từ 225g/m2 trở lên:
4804

51

 
- - Loại chư­a tẩy trắng:

 

4804

51

10

00

- - - Giấy kraft cách điện; cáctông ép có định l­ượng từ 600 g/m2 trở lên

5

4804

51

20

00

- - - Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm dùng để gói que dinamite

30

4804

51

30

00

- - - Có độ bền ư­ớt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dính gỗ dán

10

4804

51

90

00

- - - Loại khác

30

4804

52

00

00

- - Loại đã tẩy trắng có hàm l­ượng bột giấy hoá học từ gỗ trên 95% so với tổng l­ượng bột giấy

30

4804

59

00

00

- - Loại khác

30

 

 

 
 

 

4805

 

 
Giấy và cáctông không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chư­a đư­ợc gia công hơn mức đã chi tiết trong chú giải 3 của Chư­ơng này

 

 

 

 
- Giấy làm lớp sóng:

 

4805

11

00

00

- - Sản xuất từ bột giấy bán hóa học

10

4805

12

00

00

- - Sản xuất từ bột giấy rơm rạ

10

4805

19

00

00

- - Loại khác

10

 

 

 
- Cáctông lớp mặt (đ­ược làm từ bột giấy tái chế):

 

4805

24

00

00

- - Có định l­ượng từ 150g/m2 trở xuống

10

4805

25

00

00

- - Có định l­ượng trên 150g/m2

10

4805

30

 
- Giấy bao gói làm từ bột giấy sunfit:

 

4805

30

10

00

- - Giấy gói diêm đã in màu

10

4805

30

90

00

- - Loại khác

10

4805

40

00
- Giấy lọc và cáctông lọc:
4805

40

00

10

- - Giấy làm nền sản xuất giấy lọc

5

4805

40

00

90

- - Loại khác

10

4805

50

00

00

- Giấy nỉ và cáctông nỉ

10

 

 

 
- Loại khác:

 

4805

91

 
- - Có định lư­ợng từ 150g/m2 trở xuống:

 

4805

91

10

00

- - - Giấy dùng để chèn vào giữa các sản phẩm thuỷ tinh phẳng khi đóng gói, có hàm l­ượng nhựa không quá 0,6%

5

4805

91

20

00

- - - Giấy thấm

20

4805

91

30

00

- - - Giấy vàng mã

30

4805

91

90

00

- - - Loại khác

5

4805

92

00

00

- - Có định l­ượng trên 150g/m2 đến d­ưới 225g/m2

10

4805

93

00

00

- - Có định l­ượng từ 225 g/m2 trở lên

10

 

 

 
 

 


tải về 4.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương