PHẦn V. Phụ LỤc cơ SỞ DỮ liệu kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụCtải về 1.05 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.05 Mb.
#21245
  1   2   3   4   5


PHẦN V. PHỤ LỤC

CƠ SỞ DỮ LIỆU

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 31/12/2013I. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Tiếng Anh: PHAM VAN DONG UNIVERSITY.

2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: PVD

Tiếng Anh: PDU

3. Tên trước đây (nếu có): Không

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND Tỉnh Quảng Ngãi.

5. Địa chỉ trường: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 055.2240901, 055.3713123.

Số fax: 055.3824925.

E-mail: daihocphamvandong@pdu.edu.vn Website: http://www.pdu.edu.vn

7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2007

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 9/2008

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 7/2012

10. Loại hình trường đào tạo:

Công lập  Bán công  Dân lập  Tư thục II. Giới thiệu khái quát về nhà trường.

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập ngày 07/09/2007 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2007 đến nay, sau khi Trường Đại học Phạm Văn Đồng ra đời, việc đào tạo được tiếp tục với quy mô đào tạo được mở rộng trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ đào tạo của hai Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi.

Quy mô đào tạo của trường hiện nay khoảng 10.000 HSSV, với các bậc và ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực sư phạm, kinh tế - kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương lân cận.

Hiện trường có 20 đơn vị trực thuộc, trong đó có 8 khoa đào tạo (Sư phạm Tự nhiên, Sư phạm Xã hội, Cơ bản, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật Công nghệ, Ngoại ngữ, Lý luận Chính trị); 7 phòng (Tổ chức Cán bộ, Hành chính - Quản trị, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo, QLKH - HTQT, CTHSSV, KT-ĐBCLGD), 2 ban (Quản lý dự án, Quản lý ký túc xá) và 03 trung tâm (Đào tạo Thường xuyên, Thông tin Tư liệu, Ngoại ngữ -Tin học).

Trường có quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giảng viên.

Đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên cơ hữu của trường 248, trong đó có 01 Phó giáo sư, 07 Tiến sĩ, 140 thạc sĩ, 99 cử nhân và 01 trung cấp.

Về nghiên cứu khoa học: Trong 5 năm qua, nhà trường có 01 đề tài cấp nhà nước, 53 đề tài cấp trường; 92 bài báo khoa học trong nước, 06 bài báo quốc tế.

Trải qua hơn 39 năm xây dựng và phát triển (Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập trên nền tảng sáp nhập hai trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi), trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật cho tỉnh nhà và các khu vực lân cận. Trường đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng 3 (năm 1997); Huân chương lao động hạng 2 (năm 2005); Huân chương lao động hạng nhất (năm 2012).

12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường:13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trườngCác đơn vị (bộ phận)

Họ và tên

Chức danh, học vị, chức vụ

Điện thoại

email

1. Hiệu trưởng

Phạm Đăng Phước

PGS.TS, Hiệu trưởng

055.3822908

pphamdang@ yahoo.com

2. Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Nhẫn

ThS, Phó Hiệu trưởng

055.3729896

nnhan@pdu.edu.vn

Châu Văn Lương

ThS, Phó Hiệu trưởng

055.3710569

chauvanluong@yahoo.com.vn

Phạm Nghi

ThS, Phó Hiệu trưởng

055.3824158

phamnghi@pdu.edu.vn

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

3.1. Đảng ủy

Phạm Đăng Phước

PGS.TS, Bí thư Đảng ủy

055.3822908

pphamdang@ yahoo.com

3.2. Đoàn Thanh niên

Bùi Văn Thanh

ThS, Bí thư Đoàn trường

055.3828488

bvthanh@pdu.edu.vn

3.3. Công đoàn trường

Lê Văn Đương

CN, Chủ tịch CĐ trường

055.3824044

lvduong@pdu.edu.vn

4. Các phòng, ban chức năng

4.1. Phòng TCCB

Trần Đình Thám

ThS, Trưởng phòng

055.3822909

tdtham@pdu.edu.vn

4.2. Phòng HCQT

Võ Tấn Lộc

ThS, Trưởng phòng

055.3824041

vtloc@pdu.edu.vn

4.3. Phòng Đào tạo

Nguyễn Thanh Hải

TS, Trưởng phòng

055.3821313

nthai@pdu.edu.vn

4.4. Phòng KHTC

Trần Thị Khanh

CN, Trưởng phòng

055.3710567

ttkhanh@pdu.edu.vn

4.5. Phòng CTHSSV

Nguyễn Đình Liên

CN, Trưởng phòng

055.3710899

ndlien@pdu.edu.vn

4.6. Phòng QLKH & HTQT

Nguyễn Đình Đức

ThS, Trưởng phòng

055.3825366

ndduc@pdu.edu.vn

4.7. Phòng KT-ĐBCLGD

Bùi Xuân Hướng

CN, Trưởng phòng

055.3713123

bxhuong@pdu.edu.vn

4.8. Ban QL KTX

Nguyễn Phó

CN, Trưởng ban

055.240903

npho@pdu.edu.vn

4.9. Ban Quản lý dự án

Nguyễn Vinh

CN, Trưởng ban

055.  6250216

nvinh@pdu.edu.vn

5. Các trung tâm trực thuộc

5.1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Phạm Nghi

ThS, GĐ Trung tâm

055.3824158

phamnghi@pdu.edu.vn

5.2. Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Nguyễn Nhẫn

ThS, GĐ Trung tâm

055.3729896

nnhan@pdu.edu.vn

5.3. Trung tâm Thông tin Tư liệu

Trần Công Lượng

ThS, GĐ TTTT TL

055.3825577

tcluong@pdu.edu.vn

6. Các khoa

6.1. Khoa SPXH

Nguyễn Diên Xướng

TS, Trưởng khoa

055.3835472

dienxuong1957@gmail.com

6.2. Khoa SPTN

Lê Đình Phương

ThS, Trưởng khoa

055.3825195

ldphuong@pdu.edu.vn

6.3. Khoa Cơ bản

Võ Thị Lý Hoa

ThS, Trưởng khoa

055.3824040

lyhoanhatrang@gmail.com

6.4. Khoa NN

Trần Hữu Ca

ThS, Trưởng khoa

055.3828481

thca@pdu.edu.vn

6.5. Khoa Kinh tế

Bùi Tá Toàn

ThS, Trưởng khoa

055.3828324

bttoan@pdu.edu.vn

6.6. Khoa CNTT

Lương Văn Nghĩa

ThS, Trưởng khoa

055.3828830

nghia.itq@gmail.com

6.7. Khoa KTCN

Nguyễn Quốc Bảo

ThS, Trưởng khoa

055.3835102baoqng2006@gmail.com

6.8. Khoa LLCT

Huỳnh Kim Hoa

ThS, Trưởng khoa

055.3835471

hkhoa@pdu.edu.vn

14. Các ngành/chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0

Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 0

Số lượng chuyên ngành đào tạo đại học: 07

Số lượng chuyên ngành đào tạo cao đẳng: 24

Số lượng chuyên ngành đào tạo TCCN: 16

Số lượng ngành đào tạo nghề: 11

15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có Không


Chính quy  

Không chính quy  

Từ xa  

Liên kết đào tạo với nước ngoài  

Liên kết đào tạo trong nước  

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)………

16. Tổng số các khoa đào tạo: 08

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trườngSTT

Phân loại

Nam

Nữ

Tổng số

I

Cán bộ cơ hữu1

Trong đó:


I.1

Cán bộ trong biên chế

115

69

184

I.2

Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn

56 + 11HĐ

61 + 14HĐ

142

II

Các cán bộ khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng2)13HĐ

24HĐ

37
Tổng số

195

168

363 (301 biên chế)

18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng dạy trong 5 năm gần đây).

STT

Trình độ, học vị, chức danh

Số

lượng GV


Giảng viên cơ hữu

GV thỉnh giảng trong nước

GV quốc tế

GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy

GV hợp đồng dài hạn3 trực tiếp giảng dạy

GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Giáo sư, Viện sĩ

0
2

Phó Giáo sư

01013

Tiến sĩ khoa học

0
4

Tiến sĩ

14

01

01

05

07
5

Thạc sĩ

132

42

41

45

03

01

6

Đại học

75

51

10

08

06
7

Cao đẳng

0
8

Trung cấp

01

01

9

Trình độ khác


Tổng số

223

95

52

59

16

01

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương