Phân tích chiến lược Marketing quốc tế của tập đoàn McDonald’s gvhd: Th. S quách Thị Bửu Châutải về 445.11 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích445.11 Kb.
#39625
  1   2   3

Đề tài: Phân tích chiến lược Marketing quốc tế của tập đoàn McDonald’s GVHD: Th.S Quách Thị Bửu Châu


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH - MARKETING




Bộ môn: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

ĐỀ TÀI: CHIẾN LƯỢC MARKETING QUỐC TẾ_ NGÀNH DỊCH VỤ

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING QUỐC TẾ CỦA TẬP ĐOÀN THỨC ĂN NHANH MCDONALD’S

GVHD: Ths. Quách Thị Bửu Châu

Nhóm thực hiện: Cặp nhóm 14


  1. Võ Thị Diệu Ánh KD03.K34

  2. Lê Ngọc Hồ KD03.K34

  3. Trần Thị Diễm Ly KD03.K34

  4. Nguyễn Mai Thảo Nguyên KD03

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2011

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN MCDONALD’S 5

1. Lịch sử hình thành 5

2. Triết lý kinh doanh 6

3. Sản phẩm kinh doanh 6

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA MCDONALD’S 7

1. Mục tiêu chiến lược 7

2. Cơ sở lựa chọn chiến lược Markeitng 7

2.1. Dựa vào chiến lược kinh doanh quốc tế 7

2.2. Dựa vào cơ cấu tổ chức 8

2.3. Các yếu tố khác 9

3. Chiến lược Marketing quốc tế: Sự kết hợp giữa chuẩn hóa và thích nghi hóa 10

3.1. Chiến lược sản phẩm: sản phẩm quốc tế với sự khác biệt địa phương 10

3.2. Chiêu thị 13

3.3. Định giá 17

3.4. Phân phối 18

CHƯƠNG 3: NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA MACDONAL’S 20

1. Thành công 20

2. Thất bại 21

LỜI MỞ ĐẦUNói đến Fast food chúng ta không thể bỏ qua McDonald’s, một tập đoàn thức ăn nhanh từ nước Mỹ có mặt khắp trên thị trường thế giới. Sự thành công của McDonald’s bắt nguồn từ nhiều yếu tố và một phần lớn từ sự thành công đó của McDonald’s đó là chiến lược Marketing. Ngay từ những ngày đầu tiên, McDonald’s đã nhận ra tầm quan trọng của “Marketing” trong quá trình xây dựng thương hiệu. Giống như Ray Kroc đã nói: “Có một thứ đóng vai trò cơ bản dẫn đến thành công của chúng tôi, giống như chiếc bánh hamburger. Và thứ đó chính là Marketing, một nét đặc trưng của McDonald’s. Nó lớn hơn bất kỳ con người hay sản phẩm nào mang tên McDonald’s”. Để xây dựng được một chiến lược Marketing mà hơn nữa đối với chiến lược Marketing mang tầm quốc tế thì đó là cả một quá trình .Trong bài tiểu luận này nhóm chúng tôi nghiên cứu chiến lược Marketing quốc tế của tập đoàn thức ăn nhanh McDonald’s để tìm hiểu một chiến lược Marketing được xây dựng từ những yếu tố nào, bị tác động bởi những yếu tố nào mà người hùng McDonald’s đã thành công đến như vậy.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN MCDONALD’S

tải về 445.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương