PHÂn phối chưƠng trình tiếng anh 10 thpt (ct chuẩN) NĂm họC: 2012-2013 HỌc kỳ I:tải về 91.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích91.85 Kb.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 10 THPT (CT CHUẨN)

NĂM HỌC: 2012-2013

HỌC KỲ I: (18 TUẦN – 54 TIẾT)

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG


1

27.8 – 1.91
REVISION

2UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF…

Reading (bỏ task 3)

3

Speaking


2

3.9 – 8.94

Listening

5

Writing (Task 1: hs tự học)

6

Language focus


3

10 – 15.97UNIT 2: SCHOOL TALKS

Reading

8

Speaking

9

Listening


4

17 – 22.910

Writing

11

Language focus

12UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

Reading 1


5

21 – 29.913

Reading 2

14

Speaking

15

Listening


6

1.10 – 6.1016

Writing

17

Language focus

18

TEST YOURSELF A


7

8 – 13.1019

ONE PERIOD TEST 1

20


UNIT 4: SPECIAL EDUCATION


Reading

21

Speaking


8

15 – 20.1022

Listening

23

Writing

24

Language focus


9

22 – 27.1025

TEST CORRECTION 1

26UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

Reading 1

27

Reading 2


10

29.10 – 3.1128

Speaking (Bỏ task 3)

29

Listening

30

Writing


11

5 – 10.1131

Language focus

32UNIT 6: AN EXCURSION

Reading

33

Speaking


12

12 – 17.1134

Listening

35

Writing

36

Language focus


13

19 – 24. 1137

TEST YOURSELF B

38

ONE PERIOD TEST 2

39

UNIT 7: THE MEDIA

Reading


14

26.11 – 1.1240

Speaking

41

Listening

42

Writing


15

3 – 8.12


43

Language focus

44

TEST CORRECTION 2

45


UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

Reading


16

10 – 15.1246

Speaking

47

Listening

48

Writing


17

17 – 22.1249

Language focus

50

TEST YOURSELF C

51

REVISION


18

24 – 29.1252

REVISION

53

THE FIRST TERM TEST

54

TEST CORRECTION


HỌC KỲ II : (17 TUẦN – 51TIẾT)

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

19

55UNIT 9: UNDERSEA WORLD

Reading
56

Speaking
57

Listening

20

58

Writing
59

Language Focus
60


UNIT 10: CONSERVATION

Reading

21

61

Speaking
62

Listening
63

Writing

22

64

Language Focus 1
65

Language Focus 2
66UNIT 11: NATIONAL PARKS

Reading

23

67

Speaking
68

Listening
69

Writing

24

70

Language Focus
71

TEST YOURSELF D
72

ONE PERIOD TEST 3

25

73UNIT 12: MUSIC

Reading
74

Speaking
75

Listening

26

76

Writing
77

Language Focus 1
78

Language Focus 2

27

79

TEST CORRECTION
80UNIT 13: FILMS AND CINEMA

Reading
81

Speaking

28

82

Listening
83

Writing
84

Language Focus

29

85


UNIT 14: THE WORLD CUP

Reading
86

Speaking
87

Listening

30

88

Writing
89

Language Focus 1
90

Language Focus 2

31

91

TEST YOURSELF E
92

ONE PERIOD TEST 4
93UNIT 16: HOSTORICAL PLACES

Reading

32

94

Speaking
95

Listening
96

Writing

33

97

Language Focus 1

Language Focus 1

98

Language Focus 2

Language Focus 2

99

TEST CORRECTION

34

100

TEST YOURSELF F
101

REVISION
102

REVISION

35

103

REVISION
104

THE SECOND SEMESTER TEST
105

TEST CORRECTION
Xác nhận của BGH Tổ Trưởng Nhóm trưởng
Nguyễn Hoàng Nhật Minh Nguyễn Thị Hạ Phương
: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương