PHÂn phối chưƠng trình nghề ĐIỆn dân dụng chưƠng trình 105 Tiết – Lớp 11 thpttải về 66.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích66.05 Kb.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH 105 Tiết – Lớp 11 THPT

(Áp dụng từ năm học: 2012-2013)

Số tiết C.Trình

Tiết dạy

Bài

Tên bài

Học kỳ


Chương mở đầu

I

3

1-2-3

Bài 1

An toàn lao động trong nghề Điện dân dụng


Chương I: Đo lường điện

3

4-5-6

Bài 2

Khái niệm chung về đo lường điện

3

7-8-9

Bài 3

Thực hành: Đo dòng điện và điện áp xoay chiều

3

10-11-12

Bài 4

Thực hành: Đo công suất và điện năng

3

13-14-15

Bài 5

Thực hành: Sử dụng vạn năng kế

1

16
Kiểm tra


Chương II: Máy biến áp

3

17-18-19

Bài 6

Một số vấn đề chung về máy biến áp

3

20-21-22

Bài 7

Tính toán, thiết kế máy biến áp một pha công suất nhỏ

3

23-24-25

Bài 8

Thực hành: Tính toán, thiết kế MBA 1pha công suất nhỏ

3

26-27-28

Bài 9

Vật liệu chế tạo máy biến áp

3

29-30-31

Bài 10

Thực hành: Chuẩn bị vật liệu và làm khuôn MBA

3

32-33-34

Bài 11

Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ

9

35-43

Bài 12

Thực hành: Quấn MBA 1 pha

1

44
Kiểm tra


Chương III : Động cơ điện

3

45-46-47

Bài 13

Một số vấn đề chung về động cơ điện

3

48-49-50

Bài 14

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

3

51-52-53

Bài 15

Mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều một pha

1

54
Ôn tập

1

55
Kiểm tra Học kì 1

3

56-57-58

Bài 16

Sử dụng và bảo dưỡng quạt điện

II

3

59-60-61

Bài 17

Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng quạt điện

3

62-63-64

Bài 18

Sử dụng và bảo dưỡng máy bơm nước

3

65-66-67

Bài 19

Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy bơm nước

3

68-69-70

Bài 20

Sử dụng và bảo dưỡng máy giặt

3

71-72-73

Bài 21

Thực hành: Sử dụng và bảo dưỡng máy giặt

1

74
Kiểm tra


Chương IV: Mạng điện trong nhà

3

75-76-77

Bài 22

Một số kiến thức cơ bản về chiếu sáng

3

78-79-80

Bài 23

Thực hành: Tính toán chiếu sáng cho một phòng học

3

81-82-83

Bài 24

Một số kí hiệu và nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện

Bài 25

Thực hành: Đọc sơ đồ mạch điện

3

84-85-86

Bài 26

Tính toán, thiết kế mạng điện trong nhà

3

87-88-89

Bài 27

Thực hành: Tính toán, thiết kế mạng điện cho một phòng ở

9

90-98

Bài 28

Thực hành: Lắp đặt mạng điện cho một phòng ở(một số mạch bảng điện)

2

99-100

Bài 29

Bảo dưỡng mạch điện trong nhà

1

101
Kiểm tra


Chương V: Tìm hiểu nghề điện dân dụng

1

102

Bài 30

Tìm hiểu thông tin và cơ sở đào tạo

1

103

Bài 31

Tìm hiểu thông tin thị trường lao động

1

104
Ôn tập cuối học kì

1

105
Kiểm tra học kỳ II

Lưu ý: Phân phối chương trình nghề Điện dân dụng các tiết kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra học kỳ theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011. -
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương