Phần mềm Thư viện Pháp luật thuvienphapluat comtải về 2.12 Mb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Tapiridae spp./ Ttapirs/Các loài heo vòi (Trừ các loài quy định trong Phụ lục II)


Tapirus terrestris/ Brazillian tapir/ Heo vòi Brazil
16.3

Rhinocerotidae / Rhinoceroses/ Họ tê giác

Rhinocerotidae spp. / Rhinoceroses/ Các loài tê giác (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục II)


Ceratotherium simum simum/ Southern white rhinoceros/ Tê giác trắng Nam phi (Chỉ áp dụng đối với các quần thể của Nam Phi và Swaziland; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I. Được phép buôn bán quốc tế mẫu vật sống và các chiến lợi phẩm sau săn bắt đến các điểm nhất định theo quy định . Tất cả các mẫu vật khác được coi là mẫu vật của loài thuộc Phụ lục I do vậy việc buôn bán phải tuân thủ theo quy định đối với loài thuộc Phụ lục I)
17

ARTIODACTYLA/ BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN

17.1

Tragulidae /Mouse-deer/ Họ cheo cheoHyemoschus aquaticus/ Water chevrotain /Cheo cheo nước (Ghana)

17.2

Suidae/ Babirusa, pygmy hog/ Họ lợn

Babyrousa babyrussa/ Babirusa (Deer hog)/ Lợn hươuSus salvanius/ Pygmy hog/ Lợn lùn17.3

Tayassuidae Peccaries/ Họ lợn cỏ
Tayassuidae spp./

Peccaries/Các loài lợn cỏ (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I và quần thể Pecari tajacu của Mexico và Hợp chủng quốc Hoa kỳ)


Catagonus wagneri/ Giant peccary/ Lợn nhím17.4

Hippopotamidae/ Hippopotamuses/ Họ hà mã
Hexaprotodon liberiensis

/ Pygmy hippopotamus/ Hà mã ăn cỏHippopotamus amphibius/Hippopotamus/ Hà mã
17.5

Camelidae /Guanaco, vicuna/ Họ lạc đà
Lama guanicoe/ Guanaco/ Lạc đà Guanaco
Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà Vicuna (Trừ các quần thể của Argentina [các quần thể của các tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể nuôi nhốt bán hoang dã của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia [toàn bộ quần thể]; Chile [quần thể của khu vực Primera]; và Peru [toàn bộ quần thể]; quy định trong Phụ lục II)


Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà Vicuna (Chỉ áp dụng đối với các quần thể của Argentina3 [quần thể của các tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể bán nuôi nhốt của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia4 [toàn bộ quần thể]; Chile5 [quần thể khu vực Primera]; Peru6 [toàn bộ quần thể]; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I)
17.6

Moschidae/ Musk deer/ Họ hươu xạ

Moschus spp. / Musk deer/Các

loài hươu xạ thuộc giống Moschus (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Afghanistan, Bhutan, Ấn độ, Myanmar,Nepal và Pakistan; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục II)


Moschus spp./ Musk deer/ Các loài hươu xạ thuộc giống Moschus (Trừ các quần thể của Afghanistan, Bhutan, Ấn độ, Myanmar, Nepal và Pakistan quy định trong Phụ lục I)
17.7

Cervidae/ Deer, guemals, muntjacs, pudus/ Họ hươu nai

Axis calamianensis/ Calamian deer/ Nai Ca-laAxis kuhlii/ Bawean deer/ Nai KuhliAxis porcinus annamiticus/ Ganges hog deer/ Nai chóBlastocerus dichotomus/ March deer/ Nai đầm lầyCervus duvaucelii/ Swamp deer/ Nai Ấn Độ


Cervus elaphus bactrianus/ Bactrian red deer/ Nai đỏ


Cervus elaphus barbarus/ Barbary deer/ Nai barbary (Tunisia)

Cervus elaphus hanglu/ Kashmirr stag/ Nai Ha-luCervus eldii/ Brow-altlered deer/ Nai cà tongDama mesopotamica/ Persian fallow deer/ Nai hoang Ba Tư


Hippocamelus spp./ Andean deers/ Nai Andean

Mazama americana cerasina/ Red brocket deer/ Nai đỏ ca-na (Guatemala)

Megamuntiacus vuquangensis/ Giant muntjac/ Mang lớnMuntiacus crinifrons/ Black muntjac/ Mang đen

Odocoileus virginianus mayensis/ Guatemalan white-tailed deer/ Nai đuôi trắng (Guatemala)

Ozotoceros bezoarticus/ Pampas deer/ Nai cỏ


Pudu mephistophiles/ Northern pudu/ Hươu pu-du Bắc
Pudu puda/ Chilean pudu/ Hươu pu-du Chilean17.8

Antilocapridae Pronghorn/ Họ linh dương

Antilocapra americana/ Mexican pronghorn antelope/ Sơn dương Mỹ (Chỉ áp dụng đối với quần thể ở Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)17.9

Bovidae/ Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc./ Họ trâu bò

Addax nasomaculatus/ Addax/ Bò a-đa


Ammotragus lervia/ Barbary sheep/ Cừu Barbary


Antilope cervicapra/ Blackbuck antelope/ Sơn dương đen (Nepal)
Bison bison athabascae/ Wood bison/ Bò bison
Bos gaurus / Gaur/ Bò tót (Trừ loài bò nhà Bos frontalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)Bos mutus/ Wild yak/ Bò ma-tu (Trừ Loài bò nhà Bos grunniens không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)Bos sauveli/ Kouprey/ Bò xám

Bubalus arnee/ Water buffalo/ Trâu nước (Nepal) (Trừ loài trâu nhà Bubalus bubalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

Bubalus depressicornis/ Lowland anoa/ bò hoang đồng bằngBubalus mindorensis/ Tamaraw/ Trâu tamaraBubalus quarlesi/ Mountain anoa/ Trâu núi


Budorcas taxicolor/ Takin/ Trâu takin
Capra falconeri/ Markhor/ Trâu ma-khơ


Cephalophus dorsalis/ Bay duiker/ Trâu đô-sa
Cephalophus jentinki/ Jentink’s duiker/ Trâu jen-tin


Cephalophus monticola/ Blue duiker/ Trâu co-laCephalophus ogilbyi/ Ogilby’s duiker/ Trâu ô-giCephalophus silvicultor/ Yellow-backed duiker/ Linh dương lưng vàngCephalophus zebra/ Zebra antelope/ Sơn dương Zebra


Damaliscus lunatus/ Topi antelope/ Sơn dương to-pi (Ghana)
Damaliscus pygargus pygargus/ Bontebok/ Trâu cỏ


Gazella cuvieri/ Mountain gazelle/ Linh dương núi (Tunisia)

Gazella dama/ Dama gazelle/ Linh dương dama

Gazella dorcas/ Dorcas gazelle/ Linh dương đô-ca (Tunisia)Gazella leptoceros/ Slender-horned gazelle/ Linh dương sừng tròn (Tunisia)

Hippotragus niger variani/ Giant sable antelope/ Sơn dương nêu đen


Kobus leche/ Leche/ Le-che
Naemorhedus baileyi/ Manchurian goral/ Sơn dương mãn châuNaemorhedus caudatus/ Manchurian goral/ Sơn dương đa-tuNaemorhedus goral/ Manchurian goral/ Sơn dương gô-ranNaemorhedus sumatraensis/ Serow/ Sơn dươngOryx dammah/ Scimitar-horned oryx/ Sơn dương sừng thẳngOryx leucoryx/ Arabian oryx/ Sơn dương sừng dài


Ovis ammon/ Argali sheep/ Cừu argali (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)
Ovis ammon hodgsonii/ Nyan/ Cừu NyanOvis ammon nigrimontana/ Karatau argali/ Cừu mon-ta-na


Ovis canadensis/ Bighorn sheep/ Cừu sừng lớn (Chỉ áp dụng đối với quần thể của Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục CITES)
Ovis orientalis ophion/ Cyprian mouflon/ Cừu đỏ


Ovis vignei/ Urial/ Cừu shapu (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)
Ovis vignei vignei/ Urial/ Cừu vigneiPantholops hodgsonii/ Tibetan antelope/ Sơn dương TibetanPseudoryx nghetinhensis/ Vu Quang ox/ Sao laRupicapra pyrenaica ornata/ Abruzzi chamois/ Linh dương tai nhọn


Saiga tatarica/ Saina antelope/ Sơn dương Sai-na


Tetracerus quadricornis/ Four-horned antelope/ Sơn dương bốn sừng (Nepal)Tragelaphus eurycerus/ Bongo/ Sơn dương Bongo (Ghana)Tragelaphus spekii/ Sitatunga/ Sơn dương Spekii (Ghana)1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương