Phần mềm Thư viện Pháp luật thuvienphapluat comtải về 2.12 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Lutrinae spp./ Otters/ Các loài rái cá (Trừ những loài quy định trong Phụ lục I)
Aonyx congicus/ Small-toothed clawless otter/ Rái cá nanh nhỏ (Chỉ áp dụng đổi với các quần thể ở Cameroon và Nigeria; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục II)Enhydra lutris nereis/ Southern sea otter/ Rái cá biểnLontra felina/ Sea cat/ Rái cá biểnLontra longicaudis/ Chiean otter/ Rái cá Nam MỹLontra provocax/ Chilean river otter/ Rái cá sôngLutra lutra/ Ẻuropcan otter/ Rái cá thườngPteronura brasiliensis/ Giant otter/ Rái cá lớn13.5

Mellivorinae /Honey badger/ Họ lửngMellivora capensis/ Honey badger/ Lửng mật (Botswana, Ghana)

13.6

Mephitinae /Hog-nosed skunk/ Họ triết Bắc Mỹ
Conepatus humboldtii/ Patagonian skunk/ Triết Bắc Mỹ
13.7

Mustelinae /Grisons, martens, tayra, weasels/ Họ chồnEira barbara/ Tayra/ Chồn mác ba-ra (Honduras)Galictis vittata/ Grison/ Chồn mác vi-ta (Costa Rica)Martes flavigula/ Yellow-throated marten/ Chồn cổ vàng (Ấn độ)Martes foina intermedia/ Beech marten/ Chồn đá (Ấn độ)Martes gwatkinsii/ Mountain marten/ Chồn núi (Ấn độ)Mustela altaica/ Altai weasel/ Chồn tai-ga (Ấn độ)Mustela erminea ferghanae/ Ermine/ Chồn e-mi (Ấn độ)Mustela kathiah/ Yellow-bellied weasel/ Chồn bụng vàng (Ấn độ)

Mustela nigripes/ Black-footed ferret/ Linh liêu chân đen

Mustela sibirica/ Siberian weasel/ Chồn si-be-ri (Ấn độ)

13.8

Viverridae /Binturong, civets, falanouc, fossa, linsangs, otter-civet, palm civets/ Họ cầyArctictis binturong/ Binturong/ Cầy mực (Ấn độ)Civettictis civetta/ African civet/ Cầy giông Châu phi (Botswana)
Cryptoprocta ferox/ Fossa/ Cầy Fê-rôCynogale bennettii/ Otter civet/ Cầy nướcEupleres goudotii/ Slender falanuoc/ Cầy đuôi nhỏFossa fossana/ Fanaloka/ Cầy Fa-naHemigalus derbyanus/ Banded palm civet/ Cầy vòi sọc


Paguma larvata/ Masked palm civet/ Cầy vòi mốc (Ấn độ)Paradoxurus hermaphroditus/ Common palm civet/ Cầy vòi đốm (Ấn độ)Paradoxurus jerdoni/ Jerdon’s palm civet/ Cầy vòi Jê-đô-ni (Ấn độ)
Prionodon linsang/ Banded linsang/ Cầy gấm sọc
Prionodon pardicolor/ Spotted linsang/ Cầy gấm

Viverra civettina/ Large spotted civet/ Cầy đốm lớn Ấn độViverra zibetha/ Large Indian civet/ Cầy hương (Ấn độ)Viverricula indica/ Small Indian civet/ Cầy giông (Ấn độ)

13.9

Herpestidae/ Mongooses/ Họ cầy lỏnHerpestes brachyurus fuscus/ Indian brown mongoose/ Cầy nâu Ấn độHerpestes edwardsii/ Indian grey mongoose/ Cầy xám Ấn độHerpestes javanicus / Gol-spotted mongoose/ Cầy lỏn (Ấn độ)Herpestes smithii/ Ruddy mongoose/ Cầy mi-thi (Ấn độ)Herpestes urva/ Crab-eating mongoose/ Cầy ăn cua (Ấn độ)Herpestes vitticollis/ Stripe-necked mongoose/ Cầy cổ sọc (Ấn độ)

13.10

Hyaenidae / Aardwolf/ Họ Linh cẩuProteles cristatus/ Aardwolf/ Chó sói đất (Botswana)

13.11

Felidae / Cats/ Họ mèo
Felidae spp./ Cats/ Các loài Mèo (Trừ những loài quy định trong Phụ lục I. Mèo nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)
Acinonyx jubatus/Cheetah/ Báo săn (Hạn ngạch xuất khẩu hàng năm đối với con sống và chiến lợi phẩm săn bắt được quy định như sau:

Botswana: 5;Namibia: 150;Zimbabwe: 50. Việc buôn bán các mẫu vật này phải tuân thủ theo các quy định tại Điều III Công ước CITES)Caracal caracal/ Caracal/ Linh miêu (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Châu Á; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)Catopuma temminckii/ Asiatic golden cat/ Beo lửaFelis nigripes/ Black-footed cat/ Mèo chân đenHerpailurus yaguarondi/ Jaguarundi/ Mèo Ja-gu (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Trung và Bắc Mỹ ; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục II)Leopardus pardalis/ Ocelot/ Gấm MỹLeopardus tigrinus/ Tiger cat/ Mèo đốm nhỏLeopardus wiedii/ Margay/ Mèo vằnLynx pardinus/ Eurasian Lynx/ Linh miêu Châu ÁNeofelis nebulosa/ Clouded leopard/ Báo gấmOncifelis geoffroyi/ Geoffroy’s cat/ Mèo royiOreailurus jacobita/ Andean cat/ Mèo JacobitaPanthera leo persica/ Asiatic lion/ Sư tử Ấn độPanthera onca/ Jagular/ Sư tử Ja-gu-laPanthera pardus/ Leopard/ Báo hoa maiPanthera tigris/ Tiger/ HổPardofelis marmorata/ Marbled cat/ Mèo GấmPrionailurus bengalensis
bengalensis/ Leopard cat/ Mèo rừng (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bangladesh, Ấn độ và Thái Lan; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục II)Prionailurus planiceps/ Flat-headed cat/ Mèo đầu dẹpPrionailurus rubiginosus/ Rusty-spotted cat/ Mèo đốm sẫm (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Ấn độ; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục II)Puma concolor coryi/ May panther/ Mèo lớnPuma concolor costaricensis/ Central American puma/ Mèo lớn Trung MỹPuma concolor couguar/ Eastern panther/ Mèo đen phương ĐôngUncia uncia/ Snow leopard/ Báo tuyết13.12

Otariidae/ Fur seals, sealions/ Họ sư tử biển: Hải cẩu, sư tử biển
Arctocephalus spp/ Southern fur seals/ Các loài sư tử biển Nam cực (Trừ những loài quy định trong Phụ lục I )Arctocephalus townsendi/ Guagelupe fur seal/ Sư tử biển Sen-đi13.13

Odobenidae /Walrus/ Họ hải mãOdobenus rosmarus/ Walrus/ Hải mã (Canada)

13.14

Phocidae /Seals/ Họ chó biển
Mirounga leonina/ Southern elephant seal/ Chó biển lê-ô
Monachus spp./ Monks seals/ Các loài chó biển nhỏ14

PROBOSCIDEA/ BỘ CÓ VÒI

14.1

Elephantidae /Elephants/ Họ voi

Elephas maximus/ Asian elephant/ Voi Châu ÁLoxodonta africana/ Africa elephant/ Voi Châu Phi (Trừ các quần thể ở Botswana,

Namibia, Nam Phi và imbabwe quy định trong Phụ lục II)
Loxodonta africana/ Africa elephant/ Voi Châu Phi (Chỉ áp dụng đổi với các quần thể ở Botswana1, Namibia1, Nam Phi1 Zimbabwe2; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I)
15

SIRENIA/ BỘ BÒ BIỂN

15.1

Dugongidae /Dugong/ Họ bò biển

Dugong dugon/ Dugong/ Bò biển15.2

Trichechidae /Manatees/ Họ lợn biển

Trichechus inunguis/ Amazonian (South American) manatee/ Lợn biển AmazonTrichechus manatus/ West Indian (North America) manatee/ Lợn biển Ấn độ


Trichechus senegalensis/ West African manatee/ Lợn biển Tây Phi
16

PERISSODACTYLA/ BỘ MÓNG GUỐC NGÓN LẺ

16.1

Equidae / Horses, wild asses, zebras/ Họ lừa

Equus africanus/ African wild ass/ Lừa Châu Phi (trừ loài lừa nhà Equus asinus không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)Equus grevyi/ Grevy’s zebra/ Ngựa vằn grevy


Equus hemionus/ Wild ass/ Lừa hoang (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)
Equus hemionus hemionus/ Mongolian wild ass/ Lừa hoang Mông Cổ


Equus kiang/ Kiang/ Lừa kiangEquus onager/ Onager ass/ (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)
Equus onager khur/ Indian wild ass/ Lừa Ấn độEquus przewalskii/ Przewalski’s horse/ Ngựa Si-ki


Equus zebra hartmannae/ Hartman’s moutain zebra/ Ngựa vằn hoang Hartman
Equus zebra zebra/ Cape moutain zebra/ Ngựa vằn núi16.2

Tapiridae Tapirs/ Họ heo vòi1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương