Phần mềm Thư viện Pháp luật thuvienphapluat comtải về 2.12 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Hylobatidae spp./ Gibbons /

Các loài Vượn và khỉ

7.10

Hominidae / Chimpanzees, gorilla, orang-utan/ Họ người: Tinh tinh, Gorilla, đười ươi

Gorilla gorilla / Gorilla/ Go-ri la
Pan spp./ Chimpanzees/ Các loài tinh tinhPongo pygmaeus/ Orang-utan/

Đười ươi Utan8

XENARTHRA/ BỘ LƯỜI

8.1

Myrmecophagidae / American anteaters/ Họ lười ăn kiến
Myrmecophaga tridactyla/ Gient anteater/ Thú ăn kiến ba móng


Tamandua mexicana/ Tamandua / Thú ăn kiến Ta-man (Guatemala)

8.2

Bradypodidae /Three-toed sloth/ Họ lười cây
Bradypus variegatus/ (Bolivian) three-toed sloth/ Lười ba ngón
8.3

Megalonychidae / Two-toed sloth/ Họ lười nhỏCholoepus hoffmanni/ (Hoofmann’s) two-toed sloth/ Lười hai ngón (Costa Rica)

8.4

Dasypodidae /Armadillos/ Họ ta-tuCabassous centralis/ (Central American) five-toed armadillo/ (Costa Rica)/ Tatu năm ngón (Costa Rica)Cabassous tatouay/ Naked-tailed armadillo )/ Tatu đuôi trần (Uruguay)/
Chaetophractus nationi/ Tatu lông thú / (Hạn ngạch xuất khẩu hàng năm bằng không. Tất cả các mẫu vật được coi là Phụ lục I, việc buôn bán những mẫu vật đó phải tuân thủ các quy định đối với loài Phụ lục I)
Priodontes maximus/ Giant

armadillo/Tatu lớn9

PHOLIDOTA/ BỘ TÊ TÊ

9.1

Manidae / Pangolins/ Họ tê tê vảy
Manis spp./ Pangolins/ Các loài tê tê vảy (Hạn ngạch xuất khẩu là bằng không đối với các loài tê tê Manis crassicaudata, M. javanicaM. pentadactyla săn bắt từ tự nhiên và buôn bán thương mại)
10

LAGOMORPHA/ BỘ THỎ

10.1

Leporidae /Hispid hare, volcano rabbit/ Họ thỏ rừng

Caprolagus hispidus/ Hispid (Assam) rabbit/ Thỏ hi-pitRomerolagus diazi / Volcano (Mexican) rabbit/ Thỏ Me-xi-co11

RODENTIA / BỘ GẶM NHẤM

11.1

Sciuridae / Ground squirrels, tree squirrels/ Họ sóc đất, Họ sóc cây

Cynomys mexicanus / Mexican squirrel/ Sóc Mê-xi-cô

Epixerus ebii/ African palm squirrel/ Sóc chồn Châu Phi (Ghana)Marmota caudata/ Long-tailed marmot/ Sóc macmot đuôi dài (Ấn độ)Marmota himalayana/ Himalayan marmot/ Sóc marmot Malayan (Ấn độ)
Ratufa spp./ Giant squirrels/ Sóc lớn


Sciurus deppei/ Deppe’s squirrel/ Sóc đê-pe (Costa Rica)

11.2

Anomaluridae /African flying squirrels/ Họ sóc bay Châu phiAnomalurus beecrofti/ Beecroft’s scaly-tailed flying squirrel/ Sóc bay rô-ti (Ghana)Anomalurus derbianus/ Scaly-tailed flying squirrel/ Sóc bay ta-nut (Ghana)Anomalurus pelii/ Pel’ s scaly-tailed flying squirrel/ Sóc bay pe-li (Ghana)Idiurus macrotis/ Small flying squirrel/ Sóc bay u-rút nhỏ (Ghana)

11.3

Muridae / Mice, rats/ Họ chuột

Leporillus conditor/ Sticknest rat/ Chuột đất con-điPseudomys praeconis/ Shark Bay false mouse/ Chuột giả vịnh con-điXeromys myoides/ False water – rat/ Chuột nước quỷZyzomys pedunculatus/ Central thick-tailed rat/ Chuột đuôi dày11.4

Hystricidae /Crested porcupine/ Họ nhímHystrix cristata/ Crested porcupine/ Nhím lược (Ghana)

11.5

Erethizontidae / New World porcupines/ Họ nhím lông mềmSphiggurus mexicanus/ Mexican prehensile-tailed porcupine/ Nhím Me-xi-co (Honduras)Sphiggurus spinosus/ Praguayan prehensile-tailed porcupine/ Nhím gai (Uruguay)

11.6

Agoutidae / Paca/ Họ chuột cobaiAgouti paca/ Greater paca/ Chuột cobai đốm (Honduras)

11.7

Dasyproctidae / Agouti/ Họ chuột agoutiDasyprocta punctata/ Common agouti/ Chuột aguti thường (Honduras)

11.8

Chinchillidae /Chinchillas/ Họ chuột đuôi sóc

Chinchilla spp./ Chinchillas/ Các loài chuột đuôi sóc (Sóc nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)12

CETACEA /Dolphins, porpoises, whales/ BỘ CÁ VOI/ Cá heo mỏ, cá heo thường, cá voi
CETACEA spp./ Whales/ Các loài cá voi (Trừ những loài quy định trong Phụ lục I. Hạn ngạch xuất khẩu bằng không đối với mẫu vật sống từ Biển đen thuộc quần thể cá voi Tursiops truncatusa, được đánh bắt từ tự nhiên và buôn bán vì mục đích thương mại )
12.1

Platanistidae /River dolphins/ Họ cá heo nước ngọt

Lipotes vexillifer/ Baiji, White flag dolphin/ Cá heo vây trắngPlatanista spp./ Ganges dolphins/ Các loài cá heo Gan-gê12.2

Ziphiidae /Beaked whales, bottle-nosed whales/ Họ cá voi mỏ

Berardius spp./ Giant boote-nosed whales / Các loài cá voi mũi tấmHyperoodon spp./ Bottle-nosed whales/ Các loài cá heo mỏ mũi chai12.3

Physeteridae /Sperm whales/ Họ cá voi nhỏ

Physeter catodon/ Sperm whale/ Cá voi nhỏ co-to12.4

Delphinidae /Dolphins/ Họ cá heo mỏ

Orcaella brevirostris/ Irrawaddy dolphins/ Cá heo biển Đông á và ÚcSotalia spp./ White dolphins/ Các loài cá heo trắngSousa spp./ Humback dolphins/ Các loài cá heo lưng phẳng12.5

Phocoenidae /Porpoises/ Họ cá heo

Neophocaena phocaenoides/ Black finless porpoise/ Cá heo vây đenPhocoena sinus/ Cochito, Gulf of California habour porpoise/ Cá heo si-nu12.6

Eschrichtiidae/Grey whale/ Họ cá voi xám

Eschrichtius robustus/ Grey whale/ Cá voi xám12.7

Balaenopteridae / Humpback whale, rorquals/ Họ cá voi lưng gù

Balaenoptera acutorostrata/ Minke whale/ Cá voi triết ra-ta (Trừ quần thể ở phía đông đảo Greenland nằm trong Phụ lục II)Balaenoptera bonaerensis/ Minke whale/ Cá voi triết bô-naBalaenoptera borealis/ Sei whale/ Cá voi SeiBalaenoptera edeni/ Bryde’s whale/ Cá voi đê-niBalaenoptera musculus/ Blue whale/ Cá voi xanhBalaenoptera physalus/ Fin whale/ Cá voi vâyMegaptera novaeangliae/ Humpback whale/ Cá voi lưng phẳng12.8

Balaenidae /Bowhead whale, right whales/ Họ cá voi đầu bò

Balaena mysticetus/ Bowhead whale/ Cá voi đầu bòEubalaena spp./ Right whales/ Các loài cá voi đầu bò Euba12.9

Neobalaenidae /Pygmy right whale/ Họ cá voi nhỏ Pygmy

Caperea marginata/ Pygmy right whale/ Cá voi phải ma-gin13

CARNIVORA/ BỘ ĂN THỊT

13.1

Canidae / Bush dog, foxes, wolves/ Họ chó, cho hoang, cáo, chó sóiCanis aureus/ Golden jackal/ Chó rừng Ấn Độ)

Canis lupus/ Wolf/ Chó sói (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bhutan, Ấn độ, Nepal và Pakistan; tất cả các quần thể

khác thuộc Phụ lục II)
Canis lupus/ Wolf/ Chó sói (Trừ quần thể ở Bhutan, Ấn độ, Nepal và Pakistan quy định trong Phụ lục I)Cerdocyon thous/ Common zorro/ Cáo rừngChrysocyon brachyurus/ Maned wolf/ Chó sói bờmCuon alpinus/ Asiatic wild dog/ Sói đỏPseudalopex culpaeus/ South American fox/ Cáo Nam Mỹ Pa-útPseudalopex griseus/ South American fox/ Cáo Nam Mỹ Sê-útPseudalopex gymnocercus/ Pampas fox/ Cáo pampa
Speothos venaticus/ Bush dog/ Chó Bờm

Vulpes bengalensis/ Bengal fox/ Cáo ben-ga (Ấn độ)
Vulpes cana/ Afghan fox/ Cáo ca-na


Vulpes vulpes griffithi/ Red fox/ Cáo đỏ (Ấn độ)Vulpes vulpes montana/ Red fox/ Cáo đỏ môn-ta (Ấn độ)Vulpes vulpes pusilla/ Little red fox/ Cáo đỏ nhỏ (Ấn độ)
Vulpes zerda/ Fennec fox/ Cáo tai to Châu Phi
13.2

Ursidae /Bears, pandas/ Họ gấu
Ursidae spp. / Bears/ Các loài gấu (Trừ những loài quy định trong Phụ lục I)
Ailuropoda melanoleuca/ Giant panda/ Gấu trúc lớnAilurus fulgens/ Lesser or red panda/ Gấu trúc nhỏHelarctos malayanus/ Sun bear/ Gấu chóMelursus ursinus/ Sloth bear/ Gấu lườiTremarctos ornatus/ Spectacled bear/ Gấu bốn mắtUrsus arctos / Brown bear/ Gấu nâu (Chỉ quy định đối với những quần thể ở Bhutan, Trung Quốc, Mexico và Mông cổ; các quẩn thể còn lại thuộc Phụ lục II)Ursus arctos isabellinus/ Himalayan brown bear/ Gấu nâu HimalayanUrsus thibetanus/ Himalayan black bear/ Gấu ngựa13.3

Procyonidae / Coatis, kinkajou, olingos/ Họ gấu trúcBassaricyon gabbii/ Bushy-tailed olingo/ Gấu trúc đuôi bờm (Costa Rica)Bassariscus sumichrasti/ Central American ring-tailed cat/ Gấu trúc Trung Mỹ (Costa Rica)Nasua narica/ Coatimundi/ Gấu trúc thường (Honduras)Nasua nasua solitaria/ Coatimundi/ Gấu trúc co-li-ta (Uruguay)Potos flavus/ Kinkajou/ Gấu trúc Nam Mỹ (Honduras)

13.4

Mustelidae /Badgers, martens, weasels, etc./ Họ chồn

Lutrinae /Otters/ Rái cá


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương