Phần mềm Thư viện Pháp luật thuvienphapluat comtải về 2.12 Mb.
trang10/12
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

VII. LỚP CÁ PHỔI/ CLASS SARCOPTERYGII
Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

COELACANTHIFORMES/ BỘ CÁ VÂY TAY

1.1

Latimeriidae/ Coelacanths/ Họ cá la-ti-me-ri

Latimeria spp./ Các loại cá La-ti-me-ri2

CERATODONTIFORMES/ BỘ CÁ RĂNG SỪNG

2.1

Ceratodontidae /Australian lungfish/ Họ cá phổi Australia
Neoceratodus forsteri/ Autralia lungfish/ Cá răng sừng fo-te-ri
PHẦN B. NGÀNH DA GAI/ PHYLUM ECHINODERMATA

I. LỚP HẢI SÂM (DƯA CHUỘT BIỂN/ CLASS HOLOTHUROIDEA


Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

ASPIDOCHIROTIDA

1.1

Stichopodidae /Sea cucumbers/ Họ dựa chuột biểnIsostichopus fuscus/ (Ecuador)

PHẦN C. NGÀNH CHÂN KHỚP/ PHYLUM ARTHROPODA

I. LỚP HÌNH NHỆN/ CLASS ARACHNIDA
Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

SCORPIONES/ BỘ BỌ CẠP

1.1

Scorpionidae /Scorpions/ họ bọ cạp
Pandinus dictator/ Emperor Scorpion/ Bò cạp Hoàng đế dictatorPandinus gambiensis/ Emperor Scorpion/ Bò cạp Hoàng đế GambiPandinus imperator/ Emperor Scorpion/ Bò cạp Hoàng đế
2

ARANEAE/ BỘ NHÊN

2.1

Theraphosidae / Red-kneed tarantulas, tarantulas/ Họ nhện chân dài
Aphonopelma albiceps/ Tarantula/ Nhện đen lớn albicepsAphonopelma pallidum/ Tarantula/ Nhện đen lớn pallidumBrachypelma spp./ Red-legged (red-kneed) tarantulas/Các loài Nhện đen lớn chân đỏ
II. LỚP CÔN TRÙNG/ CLASS INSECTA
Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

COLEOPTERA/ BỘ CÁNH CỨNG

1.1

Lucanidae /Cape stag beetles/ Họ cặp kìmColophon spp./ Nhóm loài bọ hung (Nam phi)

2

LEPIDOPTERA/ BỘ CÁNH VẢY

Papilionidae /Birdwing butterflies, swallowtail butterflies/ Họ bướm phượng
Atrophaneura jophoni/ Bướm kỳ nhôngAtrophaneura pandiyana/ Bướm hoa hồng Seri-lankanBhutanitis spp./ Bhutan glory swallowtail butterflies/ Các loài Bướm đuôi nhạn BhutanOrnithoptera spp./ Birdwing butterflies/ Các loài Bướm cánh chim (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)
Ornithoptera alexandrae/ Queen Alexandra’s birdwing butterfly/ Bướm cánh chim hoàng hậuPapilio chikae/ Luzon Peacock swallowtail butterfly/ Bướm phượng chikaePapilio homerus/ Homerus swallowtail butterfly/ Bướm phượng HomerusPapilio hospiton/ Corsican swallowtail butterfly/ Bướm phượng Hospiton


Parnassius apollo/ Mountain apollo butterfly/ Bướm phượng apolloTeinopalpus spp./ Kaiser-I-Hind butterfly/ Các loài Bướm phượng đuôi kiếmTrogonoptera spp./ Birdwing butterfly/ Các loài Bướm phượng cánh sau vàngTroides spp./ Birdwing butterfly/ Các loài Bướm phượng cánh chim
PHẦN D. NGÀNH GIUN ĐỐT/ PHYLUM A NNELIDA

I. LỚP ĐỈA/ CLASS HIRUDINOIDEA
Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

ARHYNCHOBDELLIDA/ BỘ ĐỈA KHÔNG VÒI

1.1

Hirudinidae /Medicinal leech/ Họ đỉa có hàm
Hirudo medicinalis/ Đỉa
PHẦN E. NGÀNH THÂN MỀM/ PHYLUM MOLLUSCA

I. LỚP HAI MẢNH VỎ/ CLASS BIVALVIA


Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

VENERIDA/ BỘ NGAO

1.1

Tridacnidae Giant clams/ Họ ngao tai tượng
Tridacnidae spp./ Giant Clams/ Các loài Ngao Tai tượng khổng lồ
2

UNIONIDA/ BỘ TRAI SÔNG

2.1

Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels/ Họ trai sông

Conradilla caelata/ Birdwing pearly/ Trai ngọc cánh


Cyprogenia aberti/ Edible naiad/ Trai vỏ quạt
Dromus dromas/ Dromedary naiad/ Trai bướuEpioblasma curtisi/ Curtis’ naiad/ Trai CơtitEpioblasma florentina/ Yellow-blossom naiad/ Trai vỏ vàngEpioblasma sampsoni/ Sampson’s naiad/ Trai SamsonEpioblasma sulcata perobliqua/ White cats paw mussel/ Trai vuốt hổEpioblasma torulosa gubernaculum/ Green-blossom naiad/ Trai Tai tượng vỏ Xanh


Epioblasma torulosa rangiana/ Tan-blossom naiad/ Trai vỏ nâu nhạt
Epioblasma torulosa torulosa/ Tuberculed-blossom naiad/ Trai hình củEpioblasma turgidula/ Turgid-blossom naiad/ Trai vỏ phồngEpioblasma walkeri/ Brown-blossom naiad/ Trai vỏ nâuFusconaia cuneolus/ Fine-rayed pigtoe/ Trai móng lợn tia mảnhFusconaia edgariana/ Shini pigtoe/ Trai móng lợn sángLampsilis higginsii/ Higgin’s eye/ Trai mắt HicginLampsilis orbiculata orbiculata/ Pink mucket/ Trai Mucket hồngLampsilis satur/ Plain pocket-bookLampsilis virescens/ Alabama lamp naiadPlethobasus cicatricosus/ White wartyback/ Trai ngọc sầnPlethobasus cooperianus/ Orange –footed pimpleback/ Trai ngọc chân cam


Pleurobema clava/ Club naiad/ Trai hình gậy
Pleurobema plenum/ Rough pigtoe/ Trai Móng lợn xù xìPotamilus capax/ Fat pocketbookQuadrula intermedia/ Cumberland monkey faceQuadrula sparsa/ Appalachian monkey face/ Trai mặt khỉToxolasma cylindrella/ Pale lilliput naiad/ Trai xám nhỏUnio nickliniana/ Nicklin’s pearly mussel/ Trai ngọc TampiUnio tampicoensis tecomatensis / Tampico pearly mussel/ Trai ngọc TampiVillosa trabalis/ Cumberland bean3

MYTILOIDA/ BỘ VẸM

3.1

Mytilidae/Marine mussels/ Họ vẹm
Lithophaga lithophaga/ Vẹm
II. LỚP CHÂN BỤNG/ CLASS GASTROPODA
Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

STYLOMMATOPHORA/ BỘ ỐC CẠN

1.1

Achatinellidae /Agate snails, oahu tree snails/ Họ ốc sên

Achatinella spp./ Little agate snails/ Các loại ốc sên mã não nhỏ1.2

Camaenidae/ Green tree snail/ Họ ốc cây
Papustyla pulcherrima/ Manus emeral tree snails/ Ốc sên bàn tay
2

MESOGASTROPODA/ BỘ CHÂN BỤNG GIỮA

2.1

Strombidae/ Queen conch/ Họ ốc nhảy
Strombus gigas/ Pink conch/ Ốc xà cừ hồng
PHẦN F. NGÀNH RUỘT KHOANG/ PHYLUM CNIDARIA

I. LỚP SAN HÔ/ CLASS ANTHOZOA


Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

1

HELIOPORACEA/ Blue corals/ BỘ SAN HÔ XANH
Helioporidae spp./ Các loài san hô xanh (Chỉ bao gồm loài Heliopora coerulea. Mẫu vật hoá thạch không thuộc diện điều chỉnh của Công ước)
2

STOLONIFERA/ BỘ SAN HÔ CỨNG

2.1

Tubiporidae/ Organ-pipe corals/ Họ san hô ống
Tubiporidae spp. / Organ pipe coral/ Các loài san hô dạng ống. Mẫu vật hoá thạch không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)
3

ANTIPATHARIA /Black corals/ BỘ SAN HÔ ĐEN
ANTIPATHARIA spp./ Black coral/ Các loài San hô đen
4

SCLERACTINIA /Stony corals/ BÔ SAN ĐÁ
SCLERACTINIA spp./ Stony coral/ Các loài san hô cứng.( Mẫu vật hoá thạch không thuộc diện điều chỉnh của Công ước)


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương