Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tài


Những giải pháp nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩmtải về 225 Kb.
trang15/18
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích225 Kb.
#53818
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của KSV

3. Những giải pháp nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Một là, KSV phải nắm chắc nội dung vụ án, các tài liệu, chứng cứ buộc tội, gỡ tội, tình tiết tăng năng, giảm nhẹ TNHS, bồi thường dân sự. KSV phải theo dõi chặt chẽ diến biến phiên tòa, ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến quá trình xét hỏi của HĐXX để chủ động tham gia xét hỏi, để chứng minh và khẳng định các tài liệu được thu thập trong quá trình điều tra có trong hồ sơ vụ án đã đảm bảo tính hợp pháp, tính khách quan, tính liên quan của tài liệu, chứng cứ theo Điều 85 BLTTHS năm 2015, câu hỏi của KSV phải rõ ràng, ngắn gọn, dễn hiểu và phải trực tiếp liên quan đến việc làm sáng tỏ các tình tiết nội dung của vụ án. Mỗi KSV phải tích cực nghiên cứu, học tập để nắm cững các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự, các văn bản luật có liên quan, các hướng dẫn áp dụng pháp luật.
Thường xuyên rèn luyện kỹ năng diễn đạt, kỹ năng công bố cáo trạng, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa, kỹ năng đối đáp, tranh luận thông qua việc KSV tự đào tạo, rèn luyện kỹ năng hùng biện mang tính thuyết phục, rèn luyện tác phong tự tin, trình bày mạch lạc, lưu loát, thái độ bình tĩnh, đúng mực, tôn trọng người đối đáp, tranh luận, khả năng phản xạ linh hoạt trước các nội dung mới phát sinh tại phiên tòa, kỹ năng ứng xử tại phiên tòa phù hợp theo Quyết định 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 của Viện KSND tối cao về Quy tắc ứng xử của KSV có văn hóa, bảo đảm tôn trọng sự điều khiển của chủ tọa, tôn trọng của những người tham gia tố tụng phiên tòa.
Hai là, nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Viện trong quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động tố tụng hình sự và trách nhiệm của KSV trong thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tham gia xét xử như nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương tham gia xét hỏi, dự kiến tình huống tranh tụng, dự thảo luận tội trên cơ sở nghiên cứu, nắm vững nội dung của vụ án, hệ thống chứng cứ buộc tội, gỡ tội và các nội dung khác có liên quan đến viẹc giải quyết vụ án. Thực hiện tốt việc nghe báo cáo án, chỉ đạo về đường lối giải quyết vụ án, chỉ đạo cụ thể các vấn đề nghiệp vụ mà KSV cần lưu ý khi tham gia phiên toà. Thường xuyên rút kinh nghiệm, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho KSV. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm cho KSV đáp ứng nhiệm vụ trong tiến trình cải cách tư pháp theo BLTTHS 2015, khi làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Tòa án tại phiên tòa hình sự, đồng thời VKS cần tăng cường tính độc lập của KSV tại phiên tòa nhiều hơn nữa, tính độc lập của KSV tại phiên tòa trên nguyên tắc tập trung thống nhất và chỉ tuân theo pháp luật, KSV phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

tải về 225 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương