Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tài


CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KYXC NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨMtải về 225 Kb.
trang14/18
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích225 Kb.
#53818
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của KSV

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KYXC NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM
1. Nhận thức đúng và đầy đủ nội dung nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được pháp luật quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm tục Hiến pháp năm 2013, các BLTTHS, BLHS được sửa đổi, bổ sung 2015, Luật Tổ chức Viện KSND, ... và các hướng dẫn liên quan; trong đó, chú trọng thực hiện các quy đinh của Đảng, Nhà nước và của Ngành; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: "Nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa bảo đảm tranh tụng dân chủ với Luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác. Tiếp đến, Nghị quyết 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định: "Nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp". Đây là một yêu cầu và đòi hỏi mang tính khách quan và là một biện pháp đảm bảo cho việc xét xử tại các phiên tòa được dân chủ, khách quan, toàn diện; để việc phán quyết của HĐXX được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
2. Giải pháp nâng cao kỹ năng công tác chuẩn bị kỹ trước khi tham gia phiên tòa của KSV
Để chất lượng cũng như kỹ năng tranh tụng đạt hiệu quả cao, thì công tác chuẩn bị tham gia phiên tòa có ý nghĩa rất quan trọng, KSV phải thực hiện, nghiêm túc đầy đủ các quy định theo Quy chế 505 về THQCT và KSXX hình sự, KSV được phân công tham gia phiên tòa phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, phải có sự chuẩn bị đề cương xét hỏi, dự kiến tình huống tranh luận, dự thảo bản luận tội, dự kiến nội dung đối đáp làm tiền đề cho hoạt động xét hỏi tại phiên tòa, để làm cơ sở đối đáp, tranh luận làm sáng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, bồi thường TNDS, góp phần làm cho HSXX ra những phán quyết đúng người, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, công bằng trong quyết định hình phạt, đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Cụ thể như sau:
Một là, Về lập hồ sơ kiểm sát: Phải thực hiện đúng Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện trưởng VKSNDTC, về lập hồ sơ kiểm sát, nghiên cứu hồ sơ phải có hệ thống, khoa học, đảm bảo đầy đủ tài liệu, chứng cứ về nội dung, và phải được sắp xếp theo trình tự như: tập tố tụng; tập chứng cứ, tập lời khai, tự khai, biên bản hỏi cung, tập báo cáo án, đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội, đề cương tranh luận … đối với vụ án kêu oan, vụ án phức tạp, …KSV cần thiết phải lập thêm bản hệ thống chứng cứ buộc tội, gỡ tội theo một trình tự, khoa học, logic. Qua đó tăng cường trách nhiệm của KSV trong việc nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát.
Hai là, Trước khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên phải là người nắm chắc toàn bộ nội dung vụ án, toàn bộ hoạt động điều tra, bởi trong quá trình kiểm sát điều tra chỉ có KSV mới nắm được các tình tiết của vụ án và một khi nắm chắc toàn bộ hoạt động điều tra kể cả nắm được những hạn chế (nếu có) trong công tác điều tra, thì việc dự báo tình huống xảy ra tại phiên tòa sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn; thông qua KSĐT vụ án và việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét tại chỗ các vật chứng, gặp bị can, người bị hại, người làm chứng, bị đơn dân sự, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng với việc nghiên cứu các dư luận báo chí, các khiếu nại tố cáo của đương sự (đối với các vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm)... để từ đó KSV dự báo được các tình huống có khả năng xảy ra tại phiên tòa, như việc các bị cáo, người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ khai báo như thế nào? để KSV chuẩn bị các câu hỏi, trong đó chú ý dự báo kể cả việc có thể bị cáo chối tội, phản cung và những người tham gia tố tụng có thể khai tại phiên tòa, khác với lời khai lúc trước đã khai có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, để dự báo diễn biến phiên tòa được tốt thì KSV không những phải nghiên cứu, nắm chắc hồ sơ vụ án, chứng cứ vụ án mà còn phải am hiểu các dư luận xã hội đối với việc đưa vụ án ra xét xử. Ví dụ như, tình huống phát sinh tại phiên tòa theo hướng bị cáo phản cung, chối tội hoặc bị cáo cho rằng xét xử oan, sai, không công bằng, lời khai của các bị cáo, bị hại, những người làm chứng, người có quyền lợi nghĩ vụ liên quan,…không thống nhất với nhau hoặc phát sinh tình tiết mới thì chuẩn bị những nội dung, căn cứ gì để phản bác lại hoặc chấp nhận. Cho nên cần phải có sự chuẩn bị trước để tạo ra sự chủ động nhất trong mọi tình hướng phát sinh tại phiên tòa.
Ba là, phải xây dựng đề cương xét hỏi theo Quy chế công tác thực THQCT, KSXXHS ban hành kèm theo Quyết định số 505/2017/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao “Khi THQCT, KSXX tại phiên tòa, để làm rõ các tình tiết gỡ tội, buộc tội cho bị cáo; tình tiết gỡ tội không mâu thuẫn với chức năng buộc tội mà chúng bổ sung cho nhau, bởi vì chỉ khi nào xác định được tất cả các tình tiết gỡ tội thì mới buộc tội đúng, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, Đồng phạm, vai trò của đồng phạm; trách nhiệm dân sự. Việc xét hỏi của KSV tại phiên tòa sẽ làm cho những luận điểm trong cáo trạng được chứng minh công khai và là tiền đề cho việc luận tội của KSV có tính thuyết phục hơn trong phiên tòa sơ thẩm.
Đồng thời, phải xây dựng cả kế hoạch, đề cương tranh luận tại phiên tòa và cần chuẩn bị đầy đủ các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan tới việc xác định tội danh, khoản, điều luật để áp dụng hình phạt; trách nhiệm dân sự đối với bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để chủ động đối đáp, tranh luận. Kế hoạch xét hỏi phải hỗ trợ và phục vụ ngay cho kế hoạch tranh luận tại phiên tòa.
Bốn là, Trên cơ sở hồ sơ vụ án, KSV phải xây dựng bản luận tội trong đó dự kiến các tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa để kết hợp với kết quả xét hỏi, thẩm tra chứng cứ tại phiên tòa nhằm phân tích, đánh giá chứng cứ để chứng minh có hành vi phạm tội xảy ra hay không? Thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội; ai là người thực hiện hành vi phạm tội, có lỗi hay không có lỗi, cố ý hay vô ý? Có năng lực trách nhiệm hình sự hay không? Mục đích, động cơ phạm tội, những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ TNHS của bị cáo và những đặc điểm về nhân thân của bị cáo; tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.
Năm là, cần tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị trong duyệt xây dựng đề cương nội dung dự thảo kế hoạch xét hỏi, tranh luận của KSV. Khi KSV xây dựng nội dung đề cương xét hỏi, đề cương tranh luận, dự kiến những tình huống có thể xảy ra và xây dựng kế hoạch, phương pháp để phản bác lại những vấn đề mà KSV dự kiến tại phiên tòa, đồng thời phải trình Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, duyệt đề cương xét hỏi, tranh luận và phương pháp của KSV có phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng tranh tụng tại phiên tòa không, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa, đây là yêu cầu quan trọng đầu tiên.
Như vậy, Việc chuẩn bị kỹ nội dung trước khi tham gia phiên Toà của Kiểm sát viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự, từ đó cũng giúp được việc bảo vệ Cáo trạng truy tố của VKS được tốt hơn, đồng thời cũng tránh được hiện tượng oan, sai, bỏ lọt tội phạm.


tải về 225 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương