Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tài


Một số tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa hình sự, KSV cần phải biết để có kỹ năng tranh luận, đối đáp khi tham gia phiên tòa hình sựtải về 225 Kb.
trang13/18
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích225 Kb.
#53818
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của KSV

3. Một số tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa hình sự, KSV cần phải biết để có kỹ năng tranh luận, đối đáp khi tham gia phiên tòa hình sự
Một là, đối đáp với tình huống Luật sư bào chữa theo hướng chứng minh bị cáo không có tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm: Trong tình huống này bị cáo, luật sư thường phân tích, chứng minh các chứng cứ xác định bị cáo vô tội để bác bỏ những chứng cứ của KSV khi buộc tội bị cáo; đưa ra các tài liệu để chứng minh về hành vi của bị cáo không đủ để cấu thành tội phạm hoặc bên bào chữa và bị cáo thừa nhận có hành vi trái pháp luật nhưng không phải là tội phạm. Trong trường hợp này, KSV nắm chắc các tình tiết, nội dung vụ án, động cơ, mục đích phạm tội, các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm này, viện dẫn các chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra và quá trình xét hỏi, thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó xây dựng cho mình lập luận có tính logic từng vấn đề, quan điểm bảo vệ cáo trạng có tình có lý tạo sự ủng hộ, đồng tình của dư luận.
Hai là, đối đáp với tình huống bào chữa về tội danh khác nhẹ hơn tội danh mà VKS đã truy tố: Đây là tình huống thường xảy ra trên thực tiễn, bị cáo, người bào chữa thừa nhận hành vi của bị cáo vi phạm pháp luật hình sự nhưng cấu thành tội phạm khác nhẹ hơn tội VKS truy tố.Trong trường hợp này, KSV cần nắm chắc lý luận về cấu thành cơ bản, cấu thành tăng nặng đối với tội danh, đồng thời nắm rõ các tình tiết của vụ án, từ đó làm cơ sở phản bác ý kiến đối đáp của Luật sư.
Ba là, thừa nhận bị cáo phạm tội theo đúng tội danh, điều khoản của VKS đã truy tố nhưng quá trình điều tra, truy tố, xét xử có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung: Trường hợp này, KSV phải tranh luận rõ xem những vi phạm đó là những vi phạm gì? KSV phân tích những quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và các văn bản dưới luật để xác định xem những vấn đề đó có phải là vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hay không? Nếu có vi phạm thì KSV đánh giá mức độ, tính chất vi phạm đó để xác định đây có phải là căn cứ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung theo Điều 6 Thông tư 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANSTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017 và Điều 245, 280 BLTTHS hay không, hay có thể khắc phục được tại phiên tòa. Trên cơ sở đánh giá, nhận xét đó, KSV thể hiện quản điểm của mình về yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trường hợp bị cáo cho rằng quá trình điều tra, truy tố, ĐTV, KSV đã có những hành vi vi phạm như: Dụ cung, mớm cung, ép cung thì KSV có thể đề nghị HĐXX triệu tập ĐTV, KSV đến Tòa án để tham gia đối chất hoặc trình bày những nội dung có liên quan. Trong trường hợp xác định có vi phạm tố tụng, KSV phải xem xét đánh giá kỹ lưỡng từng dạng vi phạm, nếu vi phạm nhỏ không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án thì KSV phát biểu quan điểm không đồng ý với yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề xuất biện pháp khắc phục vi phạm. Trường hợp có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà xét thấy cần phải điều tra, làm rõ, bảo đảm tính khách quan của vụ án, thuộc các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì KSV phải đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Bốn là, không đồng ý với các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ TNHS, đề nghị loại bỏ hoặc tăng thêm tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Đây là trường hợp bị cáo, người bào chữa không đồng ý với các tình tiết tăng nặng đề nghị áp dụng đối với bị cáo, đề nghị loại bỏ và đề nghị tăng thêm tình tiết giảm nhẹ. Đối với người bị hại hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự lại cho rằng cần tăng thêm tình tiết tăng nặng và cần loại bỏ tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Trong trường hợp này, KSV cần phải đối đáp, phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân của bị cáo, hành vi vi phạm của bị hại, các tình tiết tiết khác có liên quan, viện dẫn các quy định của BLHS, BLTTHS, các văn bản dưới luật để xác định, khẳng định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà VKS áp dụng là đúng đắn, có căn cứ. Những lý do, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà các bên đưa ra là không có căn cứ, không phù hợp với nội dung vụ án. Đối với những tình tiết khác theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà bị cáo hoặc người bào chữa đưa ra đề nghị áp dụng làm tình tiết giảm nhẹ thì KSV phải tranh luận, xác định tính chính xác, tùy từng trường hợp cụ thể, có thể thừa nhận hoặc có thể bác bỏ, không chấp nhận.
Năm là, không đồng ý với loại và mức hình phạt mà KSV đề nghị: Bị cáo, người bào chữa thường cho rằng loại và mức hình phạt mà đại diện KSV đề nghị là quá nặng đối với bị cáo, không tương xứng với hành vi phạm tội, không phù hợp với chính sách pháp luật hình sự của Nhà nước, cần giảm hình phạt; bị hại hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự lại cho rằng loại và mức hình phạt như vậy là quá nhẹ đối với bị cáo, cần tăng hình phạt. Trường hợp này, KSV phải đối đáp, phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội căn cứ vào khách thể bị xâm hại, đối tượng tác động, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi, hình thức và mức độ lỗi, mức độ thiệt hại đã gây ra, các biện pháp và khả năng khắc phục thiệt hại, các tình tiết tăng năng, giảm nhẹ TNHS, nhân thân bị cáo, so sánh với mức hình phạt của điều luật áp dụng để kết luận, khẳng định loại và mức hình phạt mà KSV đề nghị là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.
Sáu là, không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại hoặc biện pháp xử lý vật chứng do KSV đề nghị: Đối với bị cáo và người bào chữa thường cho rằng mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo như vậy là quá cao, không hợp lý hoặc hình thức xử lý vật chứng như vậy là không phù hợp, yêu cầu giảm bớt mức bồi thường thiệt hại hoặc trả lại vật chứng, tài sản cho bị cáo. Đối với bị hại hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự lại cho rằng mức bồi thường thiệt hại hoặc biện pháp xử lý vật chứng mà VKS đề nghị là không hợp lý, quá ít, cần phải tăng mức bồi thường, tịch thu vật chứng… trường hợp này, KSV đối đáp, phân tích các quy định của pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, các văn bản dưới luật về bồi thường thiệt hại dân sự trong vụ án hình sự, về xử lý vật chứng để khẳng định mức bồi thường thiệt hại hoặc biện pháp xử lý vật chứng mà VKS đưa ra là hợp lý, có căn cứ và đúng pháp luật.
Như vậy, từ thực tiễn về tranh tụng KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm tại huyện Lý Sơn giai đoạn 2015- 7/2019 cho thấy, chất lượng, kỹ năng tranh tụng tranh tụng đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xây dựng bản luận tội, chuẩn bị đề cương xét hỏi, kỹ năng đối đáp, tranh luận của KSV khi tham gia phiên tòa đã được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có tình trạng KSV nhận thức chưa đúng và đầy đủ về tranh tụng dẫn đến chất lượng, kỹ năng tranh tụng KSV còn hạn chế …làm cho chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm huyện Lý Sơn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Qua việc đánh giá kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, đã chỉ rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.tải về 225 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương