PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung quy hoạCH


II. ĐIỀU CHỈNH, BỔ XUNG QUY HOẠCH CỤ THỂ TRÊN TỪNG ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NHƯ SAUtải về 0.78 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.78 Mb.
#23162
1   2   3   4   5   6   7   8

II. ĐIỀU CHỈNH, BỔ XUNG QUY HOẠCH CỤ THỂ TRÊN TỪNG ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NHƯ SAU.

1. Huyện Gia Viễn.


Huyện Gia Viễn có 21 xã, thị trấn với diện tích 178,5 km2, dân số 118.008 người (năm 2006). Hệ thống giao thông gồm: Quốc lộ 1 đi qua huyện dài 4,3 km, từ cầu Đoan Vĩ đến cầu Gián Khẩu; Đường tỉnh (ĐT) 477 đi qua huyện dài 12,5 km, từ ngã ba Gián đến cầu Đế; ĐT 477B từ sông Hoàng Long đến Đá Hàn, dài 15,5 km; ĐT 477C từ Gia Phong đến Đầm Cút, dài 12 km và hệ thống đường huyện, đường trục xã, đường liên thôn được dải nhựa hoặc bê tông hoá tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn huyện hiện nay có 12 cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện đến năm 2020 như sau:


1.1. Đối với 12 cửa hàng xăng dầu hiện có:

- Xoá bỏ, giải toả 1 cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng không phù hợp quy hoạch tổng thể là cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Nhật Lan tại xã Gia Phú.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 5 cửa hàng có mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu:STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Tuyết Cường

DNTN Tuấn Cường

Thị trấn Me

2

CHXD Gia Thanh

Cty CP Đá Gia Thanh

Gia Thanh

3

CHXD Gia Phú

DNTN Lành Luyến

Gia Phú

4

CHXD Gia Lập

DNTN Ninh Dân

Gia Lập

5

CHXD Gia Lạc

DNTN Cạnh Định

Gia Lạc
1.2. Giữ nguyên 8 địa điểm đã được quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng.

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Gia Tiến

ĐT 477B
2

Gia Tân

Đường Tân Tiến
3

Gia Sinh

ĐT 491

KV thôn Xuân Tiến

4

Gia Phong

ĐT 477C

KV thôn Lỗi Sơn

5

Gia Phương

ĐT 477B

KV Thôn Vân Hà

6

Liên Sơn

ĐT 477C
7

Gia Hoà

ĐT 477B
8

Gia Hưng

Đ.Gia Phú – Gia Hưng

KV cầu Cọt
1.3. Bổ sung thêm 6 vị trí để quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Gia Sinh

ĐT 491

KV bãi đỗ xe du lịch

2

Gia Tân

Đường trục xã

Thôn Tuỳ Hối

3

Gia Thịnh

ĐT 477

Đường tránh thị trấn Me

4

Gia Thịnh

Đường trục xã

KV bãi đỗ xe du lịch Kênh Gà

5

Gia Vượng

ĐT 477

Đường tránh thị trấn Me

6

Gia Xuân

QL 1

Xã Gia Xuân

1.4. Đến năm 2020, dự kiến tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch trên địa bàn huyện Gia Viễn là 25 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

12

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

6

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

5

2

Số CHXD cần xoá bỏ, giải toả

1

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

14

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

8

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

6

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

25

2. Huyện Hoa Lư.


Huyện Hoa Lư có 11 xã, thị trấn với diện tích 102,7 km2, dân số 66.075 người (năm 2006). Hệ thống giao thông gồm: Quốc lộ 1 đi qua huyện dài 6,7 km, từ cầu Gián Khẩu đến cầu Vó; Đường tỉnh ĐT 491 đi qua huyện dài 8 km, từ cầu HUyện đến cầu Đen; ĐT 491 đi qua huyện dài 8km, từ cầu Huyện đến cầu Đen; ĐT 491B từ Ninh Thắng đến Trường Yên, dài 10,5 km; ĐT 491C từ Ba Vuông đến Bích Động, dài 7 km, ĐT 491D từ Kỳ Vĩ đến Ninh Xuân dài 4 km và hệ thống đường huyện, đường trục xã, đường liên thôn được cứng hoá mặt đường tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn huyện hiện nay có 3 cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện đến năm 2020 chi tiết như sau:


2.1. Đối với 3 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Xoá bỏ, giải toả 1 cửa hàng vị trí mặt bằng hẹp, nằm trong khu dân cư là cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Minh Thắm tại xã Ninh Vân.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 01 cửa hàng xăng dầu của DNTN Bùi Phương tại thôn Chi Phong, xã Trường Yên.


2.2. Đối với 5 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh lại như sau.

- Địa điểm tại xã Ninh Giang, doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng.

- Giữ nguyên 4 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng. Cụ thể:STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Ninh Thắng

Đường Tam Cốc- Bích Động
2

Ninh Hoà

ĐT 491

KV Cầu Ninh Hoà

3

Trường Yên

ĐT 491

KV giáp Ninh Hoà

4

Ninh Xuân

ĐT 491B

KV ngã ba ĐT 491B và đường du lịch Tràng An
2.3. Bổ sung thêm 4 địa điểm để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Ninh An

Đường trục xã

Từ QL 1- UBND xã

2

Ninh Vân

Đường Trục xã

KV thôn Tân Dưỡng 2

3

Ninh Vân

Đường trục xã

Cầu Yên- UBND xã

4

Trường Yên

Đường du lịch Tràng An

KV bến xe Tràng An

2.4. Đến năm 2020, tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch trên địa bàn huyện Hoa Lư là 11 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

3

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

1

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

1

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

1

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

9

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

5

3.2

Số địa điểm cần thiết quy hoạch bổ sung thêm

4

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

11

3. Huyện Kim Sơn.


Huyện Kim Sơn 27 có xã, thị trấn với diện tích 213,3 km2, dân số 172.399 người (năm 2006).

Hệ thống giao thông gồm: Quốc lộ 10 đi qua huyện dài 17,8 km, từ Ân Hoà đến cầu Điện Hộ; ĐT 480 đi qua huyện dài 2,2 km thuộc xã Lai Thành; ĐT 481 dài 22 km, từ Yên Lộc đến Bình Minh; ĐT 481B dài 5 km từ Yên Mật đến Kiến Thái; ĐT 481D dài 4km từ Quy Hậu đến đò 10 và hệ thống đường huyện, đường trục xã, đường liên thôn được cứng hoá mặt đường tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn huyện hiện nay có 18 cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh.

Điều chỉnh, bổ xung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện đến năm 2020 như sau:

3.1. Đối với 18 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Xoá bỏ, giải toả 2 cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng không phù hợp quy hoạch tổng thể, gồm 01 cửa hàng bán trên sông Vạc của công ty TNHH Cường Thịnh tại thị trấn Phát Diệm và 01 cửa hàng trên Quốc lộ 10 của DNTN Ngọc Tú tại xã Lai Thành.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 12 cửa hàng có mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. cụ thể:STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Cồn Thoi

DNTN Phi Hùng Sơn

Cồn Thoi

2

CHXD TT Bình Minh

DNTN Hùng Dũng

TT Bình Minh

3

CHXD Đồng Hướng

Cty TNHH Nga Hải

Đồng Hướng

4

CHXD Văn Hải

DNTN Dương Tài Ngân

Văn Hải

5

CHXD Chính Tâm

DNTN Hồng Vân

Chính Tâm

6

CHXD Kim Đông 2

DNTN Hiển Đăng

Kim Đông

7

CHXD Kim Đông 1

DNTN Khánh Thành

Kim Đông

8

CHXD Lai Thành

DNTN Lai Thành

Lai Thành

9

CHXD Yên Lộc

DNTN Minh Hoạt

Yên Lộc

10

CHXD Kim Tân

DNTN Quốc Sửu

Kim Tân

11

CHXD Ân Hoà II

DNTN Tạo Nga

Ân Hoà

12

CHXD Phát Diệm

DNTN Toàn Hằng

TT Phát Diệm
3.2. Đối với 13 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh lại như sau.

- Giữ nguyên 6 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Yên Mật

ĐT 481B

Từ Yên Mật- Kiến Thái

2

Văn Hải

Đ. Lưu Phương -Cồn Thoi
3

Lai Thành

QL 10

Ngã ba Lai Thành

4

Hồi Ninh

ĐT 481D
5

Lưu Phương

Lưu Phương- Kim Tân

Từ khu QH đô thị- Kim Tân

6

Kim Mỹ

ĐT 481

Từ Kim Mỹ- Cồn Thoi

- Loại bỏ 7 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng, gồm: 01 địa điểm tại thị trấn Phát Diệm, 01 địa điểm tại thị trấn Bình Minh vì không còn quỹ đất để xây dựng, điều chỉnh bỏ địa điểm quy hoạch tại xã Cồn Thoi (Đường Lưu Phương- Định Hoá- Cồn Thoi) và 4 địa điểm quy hoạch bán hàng trên sông nay theo quy định không phải lập quy hoạch.
3.3. Bổ sung thêm 11 địa điểm để quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Bình Minh

Đường trục xã

Từ TT Bình Minh- Kim Hải

2

Đồng Hướng

Đường tránh QL 10 phía Bắc

KV xã Đồng Hướng

3

Hùng Tiến

Đường tránh QL 10 phía Bắc

KV xã Hùng Tiến

4

Kim Hải

Đường C10- Đê BM2

KV cống CT2

5

Lai Thành

ĐT 480

Từ Tân Thành- Yên Lâm

6

Lưu Phương

Đường LP-ĐH-Cthoi

Khu trung tâm hành chính QH đô thị huyện

7

Quang Thiện

Đường tránh QL 10 phía Nam

KV xã Quang Thiện

8

Quy Hậu

Đường tránh QL 10 phía Nam

KV xã Quy Hậu

9

Tân Thành

Đ. Tân Thành – Yên Mô
10

Kim Trung

Đê Bình Minh 1

Từ Kim Trung- Kim Tiến

11

Kim Mỹ

Tuyến đê sông Càn

Đò Càn dưới

3.4. Đến năm 2020, tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Kim Sơn là 33 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

18

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

4

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

12

2

Số CHXD cần xoá bỏ, giải toả

2

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

17

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

6

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

11

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

33

4. Thành Phố Ninh Bình.


Thành Phố Ninh Bình có 14 xã, phường với diện tích 46,7 km2, dân số 103.530 người (năm 2006). Hệ thống giao thông đường bộ gồm: Quốc lộ 1 đi qua Thành phố dài 10 km, từ Ninh Khánh đến Ninh Phong; Quốc lộ 10 đi qua Thành phố dài 5 km, từ cầu Đông Thành đến Ninh Phúc; Đường Tỉnh trên địa bàn Thành phố có 11 tuyến, tổng chiều dài 17,5 km và hệ thống đường nội thị, đường trục xã, được cứng hoá mặt đường 100%. Trên địa bàn Thành phố hiện nay có 16 cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 chi tiết như sau:


4.1. Đối với 16 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Xoá bỏ, di dời 5 cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng không phù hợp quy hoạch chung của Thành phố. Cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, phường

1

CHXD Núi Thuý

CNXD Ninh Bình

Thanh Bình

2

CHXD Đông Thành

CNXD Ninh Bình

Đông Thành

3

CHXD bến xe khách

Cty CP bến xe khách NB

Thanh Bình

4

CHXD Nam Bình

Cty CP VTNN

Ninh Phong

5

CHXD Tỉnh đội

Trạm xăng dầu Tỉnh đội NB

Ninh Phong

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 5 cửa hàng có vị trí phù hợp quy hoạch nhưng mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, phường

1

CHXD Thanh bình

Trạm xăng dầu Công an tỉnh NB

Thanh Bình

2

CHXD Ninh Phúc

CNXD Ninh Bình

Ninh Phúc

3

CHXD Thành Trung

Cty TNHH XD&TM Thành Trung

Ninh Phong

4

CHXD Nam Bình

Chi nhánh PETEC

Nam Bình

5

CHXD Hợp Thịnh

DNTN Hợp Thịnh

Ninh Khánh
4.2. Đối với các địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh lại như sau.

- Địa điểm tại xã Ninh Sơn (đường cầu Vòm – Ninh Phúc, Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình đã được UBND tỉnh đồng ý cấp đất xây dựng cửa hàng xăng dầu)

- Giữ nguyên 4 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng. Cụ thể:STT

Xã, phường

Tuyến đường

Địa điểm

1

Ninh Phúc

Đường Ninh Phúc - cầu Vòm
2

Bích Đào

Đường cảng NB - cảng Ninh Phúc
3

Ninh Tiến

Đường vành đai 477
4

Ninh Phúc

QL 10

KV chợ Ninh Phúc
4.3. Bổ sung thêm 6 địa điểm để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, phường

Tuyến đường

Địa điểm

1

Nam Thành

Đ.Kênh thoát nước chính

KV Bệnh viện

2

Ninh Khánh

QL 1

KV thôn Bình Chương

3

Ninh Nhất

Đường Xuân Thành- Ninh Nhất
4

Ninh Nhất

Đường du lịch Tràng An
5

Ninh Phong

QL 1
6

Nam Bình

QL 1A(cũ)

Từ UBND phường Nam Bình- Vũng Trắm

4.4. Đến năm 2020, tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Ninh Bình là 22 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

16

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

6

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

5

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

5

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

11

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

5

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

6

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

22

5. Huyện Nho Quan.


Huyện Nho Quan thuộc huyện miền núi có 27 xã, thị trấn, trong đó có 3 xã và 15 thôn bản thuộc vùng cao. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 458,5 km2, dân số 147.514 người (năm 2006).

Hệ thống giao thông đường bộ gồm: Quốc lộ 12B đi qua huyện dài 24,2 km, từ Vĩnh Khương đến cầu Lập Cập, Quốc lộ 45 dài 9 km từ ngã ba Rịa đến Dốc Giang; ĐT 477 đi qua huyện dài 4 km từ cầu Đế đến Ba Chạ, ĐT 477C từ Sơn Lai đến Gia Phong dài 4 km, ĐT 479 từ thị trấn Nho Quan đến Xích Thổ dài 14 km, ĐT 479B từ ngã ba Phú Sơn đến Thạch Bình dài 10 km, ĐT 479C từ đê Sui đến Phú Lộc dài 12 km, ĐT 491 đi qua huyện dài 6 km từ Gia Sinh đến ngã ba chợ Chiều và hệ thống đường huyện, đường trục xã, đường liên thôn được cứng hoá mặt đường tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn huyện hiện nay có 13 cửa hàng xăng dầu.Điều chỉnh, bổ xung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện đến năm 2020 chi tiết như sau:
5.1. Đối với 13 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Xoá bỏ, giải toả 2 cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng chật hẹp. Cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Lạc Vân

DNTN Sinh Lực

Lạc Vân

2

CHXD Gia Lâm

DNTN Thế Anh

Gia Lâm

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 7 cửa hàng có mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Sơn Hà

DNTN Hiền Nga

Sơn Hà

2

CHXD Xích Thổ

DNTN Liên Hoà

Xích Thổ

3

CHXD Phú Long

DNTN Ng.T.Thơm

Phú Long

4

CHXD Quỳnh Lưu

DNTN Vạn Năng

Quỳnh Lưu

5

CHXD Phú Lộc

DNTN Xuân Hồng

Phú Lộc

6

CHXD Thạch Bình

DNTN Ngọc Hân

Thạch Bình

7

CHXD Văn Phú

DNTN Hoàng Nga

Văn Phú

5.2. Đối với các địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh lại như sau:

- 01 địa điểm đã làm thủ tục, đang xây dựng tại xã Sơn Lai.- Giữ nguyên 4 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng (trong đó điều chỉnh vị trí QH đường Thống Nhất từ Thanh Lạc- Sơn Thành). Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Sơn Thành

Đường Thống Nhất

Từ Thanh Lạc- Thượng Hoà

2

Cúc Phương

Đường Cúc Phương

Ngã ba Cúc Phương -Kỳ Phú

3

Thượng Hoà

Đường Thống Nhất
4

Kỳ Phú

Đường Cúc Phương

KV trung tâm xã
5.3. Bổ sung thêm 15 địa điểm để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Cúc Phương

Đường Cúc Phương

KV Cty nước khoáng CPhương

2

Gia Lâm

ĐT 479
3

Phú Lộc

Đường Phùng Thượng

Từ ngã ba QL12B- Nông trường Phùng Thượng

4

Lạc Vân

ĐT 477

KV cầu Hốt

5

Lạng Phong

QL 12B
6

Lạng Phong

Đường Vành đai
7

Phú Long

QL 45

KV Trại Ngọc

8

Phú Sơn

ĐT 479B

Từ Phú Sơn- Thạch Bình

9

Quỳnh Lưu

QL 12B
10

Sơn Hà

QL 12B
11

Sơn Hà

ĐT 478

KV cầu bến Nhảy

12

Sơn Lai

ĐT 477C

KV chợ Quán

13

Kỳ Phú

Đường Cúc Phương- Kỳ Phú- Phú Long

Ngã ba

14

Văn Phương

QL 12B
15

Văn Phương

Đường Cúc Phương

KV dốc Sườn Bò

5.4. Đến năm 2020 tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch trên địa bàn huyện Nho Quan là 31 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

13

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

4

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

7

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

2

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

20

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

5

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

15

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

31

6. Thị xã Tam Điệp.


Thị xã Tam Điệp trước đây có 7 xã, phường. Năm 2007 thị xã đã thành lập 2 phường mới là phường Tân Bình và phường Tây Sơn, hiện nay thị xã Tam Điệp có 4 xã và 5 phường với tổng diện tích 106,8 km2, dân số 53.649 người (năm 2006). Hệ thống giao thông đường bộ gồm: Quốc lộ 1 đi qua thị xã dài 11,2 km, từ cầu Ghềnh đến Dốc Xây, Quốc lộ 12B đi qua thị xã dài 7 km từ ngã ba Yên Bình đến Yên Sơn; ĐT 480D dài 6,5 km từ ngã ba Quân đoàn đến hồ Mùa Thu; Đường nội thị có 4 tuyến chính dài 14 km; Đường huyện có 6 tuyến dài 22,2 km. Trên địa bàn thị xã hiện nay có 10 cửa hàng xăng dầu.

Điều chỉnh, bổ xung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thị xã đến năm 2020 chi tiết như sau:


6.1. Đối với 10 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 3 cửa hàng có vị trí phù hợp quy hoạch nhưng mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, phường

1

CHXD Đông Sơn

DNTN Hoà Mây

Đông Sơn

2

CHXD Nam Sơn

Chi nhánh Cty CP VTXD PETEC

Nam Sơn

3

CHXD Bắc Sơn

Cty Vận tải ô tô số 4

Bắc Sơn
6.2. Đối với các địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh lại như sau.

- 01 địa điểm quy hoạch tại xã Đông Sơn, thương nhân đã hoàn thiện thủ tục xây dựng, hiện đang đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Giữ nguyên 3 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng. Cụ thể:STT

Xã, phường

Tuyến đường

Địa điểm

1

Quang Sơn

Đường Nông trường 1

KV Dốc Võng

2

Quang Sơn

Đường tránh thị xã

Thay thế đường trục xã

3

Đông Sơn

Đường đi Yên Thành

Thôn 6
6.3. Bổ sung thêm 3 địa điểm để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, phường

Tuyến đường

Địa điểm

1

Nam Sơn

QL 1

KV Ngặt Kéo

2

Tân Bình

Đường vành đai

Đoạn cắt QL 12B

3

Yên Bình

Đường vành đai

KV NM XM Duyên Hà

6.4. Đến năm 2020 tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch trên địa bàn thị xã Tam Điệp là 17 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

10

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

7

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

3

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

0

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

7

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

4

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

3

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

17

7. Huyện Yên Khánh.


Huyện Yên Khánh có 20 xã, thị trấn với diện tích đất tự nhiên là 137,9 km2, dân số 142.184 người (năm 2006). Hệ thống giao thông đường bộ gồm: Quốc lộ 10 đi qua huyện dài 13,5 km, từ Khánh Hoà đến Khánh Nhạc; ĐT:481B đi qua huyện dài 19 km từ ngã ba Thông đến Đức Hậu, ĐT:481C từ Cầu Đầm đến Khánh Thành dài 9,5km, ĐT 480B từ Khánh Ninh đến Cầu Rào dài 2,5km, ĐT 480C từ ngã ba Khánh Cư đến cầu Tràng dài 4km, ĐT 480D từ Khánh Thành đến Đò Mười dài 1,5km và hệ thống đường huyện, đường trục xã, đường liên thôn được cứng hoá mặt đường tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn huyện hiện nay có 14 cửa hàng xăng dầu.

Điều chỉnh, bổ xung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện đến năm 2020 chi tiết như sau:


7.1. Đối với 14 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Xoá bỏ, giải toả 4 cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí quá dày, mặt bằng chật hẹp, quy mô cửa hàng nhỏ. Cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Khánh Nhạc

DNTN Minh Ngọc

Khánh Nhạc

2

CHXD Khánh Thiện

Ông Đỗ Văn Phượng

Khánh Thiện

3

CHXD Khánh Thành

Cty TNHH Thành Tiến

Khánh Thành

4

CHXD Khánh Cường

DNTN Hồng Nhẫn

Khánh Cường

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 6 cửa hàng có mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Khánh An

DNTN Đức Nam

Khánh An

2

CHXD Khánh Trung

DNTN Duy Hiệu

Khánh Trung

3

CHXD Khánh Nhạc

DNTN Thành Tiến

Khánh Nhạc

4

CHXD Khánh Hồng

DNTN Thành Ngọc

Khánh Hồng

5

CHXD Khánh Mậu

DNTN Trường Phong

Khánh Mậu

6

CHXD Khánh Ninh

Cty CP VTXD PETEC

TT Yên Ninh
7.2. Đối với 8 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh lại như sau.

- 01 địa điểm quy hoạch tại xã Khánh Hải, Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình đã hoàn thiện thủ tục xây dựng, hiện đang đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Giữ nguyên 7 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa đầu tư xây dựng. Cụ thể:STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Khánh Thuỷ

Đường trục xã

KV UBND xã

2

Khánh Hội

ĐT 481B

Trung tâm xã

3

Khánh Trung

Đường trục xã

KV UBND xã

4

Khánh Tiên

Đường trục xã

KV trung tâm xã

5

Khánh Công

Đường trục xã

KV trung tâm xã

6

Khánh Cường

Đường trục xã
7

Khánh Ninh

Đường trục xã

KV cầu Rào
7.3. Bổ sung thêm 8 địa điểm để quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Khánh Hải

Đường Thanh Niên

KV giáp Khánh Lợi

2

Khánh Hoà

Đường trục xã

Từ QL10- UBND xã

3

Khánh Hồng

ĐT 481B

Thôn Đức Hậu

4

Khánh Nhạc

QL 10

KV trại Giống - cầu Khang Thượng

5

Khánh Phú

QL 10

KV giáp Khánh Hoà

6

Khánh Thiện

ĐT 481B

KV giáp Khánh Lợi

7

Khánh Vân

QL 10

Từ ngã ba Thông- Khánh Ninh

8

Khánh Vân

Đường trục xã
7.4. Đến năm 2020, tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Yên Khánh là 26 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

14

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

4

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

6

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

4

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

16

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

8

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

8

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

26

8. Huyện Yên Mô.


Huyện Yên Mô có 18 xã, thị trấn với diện tích đất tự nhiên là 144,1 km2, dân số 119.223 người (năm 2006). Hệ thống giao thông đường bộ gồm: Quốc lộ 1A đi qua huyện dài 2,0 km, từ cầu Vó đến cầu Ghềnh. Đường tỉnh có 4 tuyến gồm: ĐT 480 đi qua huyện dài 18,7 km từ Bình Sơn đến Yên Lâm; ĐT 480B từ Lồng đến cầu Rào dài 3,5km; ĐT 480C từ Ngò đến cầu Tràng dài 4,0km, ĐT 480D từ Cống Gõ đến hồ Mùa Thu dài 5,5km và hệ thống đường huyện, đường trục xã, đường liên thôn được cứng hoá mặt đường tương đối hoàn chỉnh. Trên địa bàn huyện hiện nay có 8 cửa hàng xăng dầu.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện đến năm 2020 chi tiết như sau:


8.1. Đối với 8 cửa hàng xăng dầu hiện có.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và mở rộng diện tích kinh doanh đối với 3 cửa hàng có mặt bằng chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Cụ thể:

STT

Tên Cửa hàng

Chủ Doanh Nghiệp

Xã, thị trấn

1

CHXD Yên Mỹ

DNTN Đàm Văn Công

Yên Mỹ

2

CHXD Lồng

DNTN Phi Nhung

Yên Phong

3

CHXD Khánh Thượng

Trạm Xăng dầu Công an tỉnh

Mai Sơn
8.2. Đối với 10 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng.

- 01 địa điểm quy hoạch tại xã Khánh Thượng, thương nhân đã hoàn thiện thủ tục xây dựng, hiện đang đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Giữ nguyên 9 địa điểm đã xây dựng quy hoạch trước đây (có 1 số địa điểm điều chỉnh lại vị trí cụ thể):STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Yên Thành

ĐT 480D

Thôn La- Eo Bát

2

Yên Thành

Đường Yên hoà – Yên Thái

Thôn Tiên

3

Yên Phong

ĐT 480B

Thôn Thọ Bình

4

Khánh Dương

ĐT 480C

KV Liên Dương

5

Yên Thắng

Đê bao hồ Yên Thắng

KV Đập tràn

6

Yên Thái

Đường Yên Hoà – Yên Thái

KV Quảng Công

7

Yên Hoà

Đường Yên Hoà – Yên Thái

Thôn Trinh Nữ

8

Yên Đồng

Đường Yên Lâm- Yên Đồng

Thôn Yên

9

Yên Lâm

ĐT 480

Thôn Đông Đoài
8.3. Bổ sung thêm 13 địa điểm để xây dựng quy hoạch mới cửa hàng xăng dầu trong tương lai. Cụ thể:

STT

Xã, thị trấn

Tuyến đường

Địa điểm

1

Khánh Thượng

ĐT 480

Thôn Lam Sơn

2

Khánh Thịnh

ĐT 480C

Xóm Gạo

3

Mai Sơn

QL 1

Cụm CN Mai Sơn

4

Yên Đồng

Đường Đồi Vải – Yên Duyên

KV Năm Khê

5

Yên Hưng

Đ.TT Yên Thịnh – Yên Mỹ

Xóm Dò

6

Yên Mạc

ĐT 480

Đông Sơn 2

7

Yên Mỹ

ĐT 480D

KV chùa Cháy

8

Yên Nhân

ĐT 480E

KV Liên Phương

9

Yên Nhân

Đường Bút – đò Đức Hậu

Thôn Bình Hải

10

Yên Phú

ĐT 480

KV cầu Vĩnh Lợi

11

Yên Thái

Đ. Yên Lâm – Yên Đồng

KV Hậu Thôn

12

Yên Thắng

Đường Yên Thắng – Yên Hoà

KV Quảng Bình

13

Yên Từ

ĐT 480E

Thôn Quảng Từ

8.4. Đến năm 2020, tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Yên Mô là 31 cửa hàng. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

8

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

5

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

3

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

0

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

23

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

10

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

13

4

Số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

31Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương