Phân loại Tính Cách Jung Myers-Briggs (mbti)tải về 160.24 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích160.24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Phân loại Tính Cách Jung Myers-Briggs (MBTI)


Đây là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên 3 tiêu chí: hướng nội/hướng ngoại; trực giác/giác quan; lý trí/tình cảm. Mục đích chính của Jung không phải là phần loại tính cách, ông chỉ cần một hệ thống phân loại để hỗ trợ cho các nghiên cứu của ông về ý thức và vô thức. Trong hệ thống phân loại của Jung, không có nhóm nào tốt, nhóm nào xấu, nhưng Jung nhận xét rằng: cùng một sự vật hiện tượng sẽ gây ra những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng khác nhau cho những người khác nhau. Ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của một con người là: xu hướng tự nhiện của người đó - hướng nội/hướng ngoại; cách thức mà người đó tìm hiểu và nhận thức thế giới bên ngoài - trực giác/giác quan; và cách thức mà người đó quyết định, đưa ra lựa chọn: lý trí/tình cảm. Sau này, Briggs/Myer bổ sung tiêu chí thứ 4: nguyên tắc/linh hoạt. Từ 4 tiêu chí này, Briggs/Myer đưa ra 2^4 = 16 nhóm tính cách. Tên của mỗi nhóm đều có 4 chữ cái, đại diện cho 4 tiêu chuẩn phân loại.

16 Nhóm MBTI

ENFP

INFP

ENFJ

INFJ

ESTJ

ISTJ

ESFJ

ISFJ

ENTP

INTP

ENTJ

INTJ

ESTP

ISTP

ESFP

ISFP
4 Tiêu chí phân loại tính cách MBTI

Tiêu chí 1 - Xu hướng tự nhiên: Extraverted (Hướng ngoại)/Introverted (Hướng nội)
Mỗi người đều có 2 biểu hiện: Hướng ngoại - hướng về thế giới bên ngoài gồm các hoạt động, con người, đồ vật... Hướng nội - hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng. Đây là 2 mặt đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, một mặt sẽ chiếm ưu thế trong việc phát triển tính cách và ảnh hưởng đển cách ứng xử

Các đặc điểm của nhóm Extraverted:

 • Hành động trước hết, suy nghĩ và cân nhắc sau

 • Cảm thấy khổ sở nếu bị cách ly với thế giới bên ngoài

 • Hứng thú với con người, sự việc xung quanh

 • Quảng giao, thích tiếp xúc với nhiều người

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái đầu tiên trong MBTI của bạn là E

Các đặc điểm của nhóm Introverted:

 • Suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động

 • Cần có một khoảng thời gian riêng tư đáng kể để nạp năng lượng

 • Hứng thú với đời sống nội tâm, đôi khi tự cô lập với thế giới bên ngoài

 • Thích nói chuyện tay đôi

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái đầu tiên trong MBTI của bạn là I

Tiêu chí 2 - Cách tìm hiểu và nhận thức thế giới: Sensation (Giác quan)/iNtuition (Trực giác):
Trung tâm "Giác quan" trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị... của hiện tại được đưa đến từ các giác quan của cơ thể. Nó phân loại, sắp xếp và ghi nhận những chi tiết của các sự kiện thực tế đang diễn ra. Nó cũng cung cấp các thông tin chi tiết của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Trung tâm "Trực giác" của não bộ chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, và hình thành các mô hình từ thông tin thu thập được; sắp xếp các mô hình và liên hệ chúng với nhau. Nó giúp cho não bộ suy đoán các khả năng và tiên đoán tương lai.
Mặc dù cả hai cách nhận thức đều cần thiết và được mọi người sử dụng, nhưng mỗi người chúng ta có xu hướng thích cách này hơn cách kiaCác đặc điểm của nhóm Sensation:

 • Sống với hiện tại

 • Thích các giải pháp đơn giản và thực tế

 • Có trí nhớ tốt về các chi tiết của những sự kiện trong quá khứ

 • Giỏi áp dụng kinh nghiệm

 • Thích các thông tin rõ ràng, chắc chắn; không thích phỏng đoán hoặc những sự việc không rõ ràng

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 2 trong MBTI của bạn là S

Các đặc điểm của nhóm iNtuition:

 • Hay nghĩ đến tương lai

 • Sử dụng trí tưởng tượng, hay sáng tạo ra những khả năng mới

 • Thường chỉ nhớ đến ý chính và các mối liên hệ

 • Giỏi vận dụng lý thuyết

 • Thoải mái với sự nhập nhằng, hay thông tin không rõ ràng

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 2 trong MBTI của bạn là N

Tiêu chí 3 - Cách quyết định và lựa chọn: Thinking (Lý trí)/Feeling (Tình cảm):
Phía "Lý trí" trong não bộ con người phân tích thông tin một cách khách quan, làm việc dựa trên đúng/sai, suy luận và đưa ra kết luận một cách có hệ thống. Nó là bản chất logic của con người. Phía cảm giác của não bộ đưa ra quyết định dựa trên xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; và các giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ. Đó là bản chất chủ quan của con người. Mọi người đều dùng cả 2 cách để đưa ra các quyết định, nhưng một cách tự nhiên mỗi người đều thiên về hoặc là lý trí, hoặc là tình cảm khi đưa ra quyết định của mình

Các đặc điểm của nhóm Thinking:

 • Luôn tìm kiếm sự kiện và logic để đưa ra kết luận

 • Chú ý đến các nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành một cách tự nhiên

 • Đưa ra các phân tích phê phán và có mục đích một cách dễ dàng

 • Chấp nhận xung đột là một phần tự nhiên trong mối quan hệ giữa người với người.

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 3 trong MBTI của bạn là T

Các đặc điểm của nhóm Feeling:

 • Xem xét cảm giác cá nhân và ảnh hưởng đến người khác trước khi đưa ra quyết định

 • Một cách tự nhiên, dễ xúc động trước nhu cầu hay phản ứng của người khác.

 • Tìm kiếm sự nhất trí hay ý kiến của đa số

 • Khó xử khi có xung đột

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 3 trong MBTI của bạn là F

Tiêu chí 4 - Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc)/Perceiving (Linh hoạt):
Tiêu chuẩn 4 liên quan đến cách thức mà mỗi người lựa chọn để tác động tới thế giới bên ngoài. Phong cách Judging tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, quyết định và đạt đến một kết cục rõ ràng. Phong cách Perceiving tiếp cận thế giới một cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, thích một kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận những cơ hội mới, và chấp nhận thay đổi kế hoạch

Các đặc điểm của nhóm Judging:

 • Có kế hoạch chu đóa trước khi hành động

 • Tập trung vào các hoạt động có tinh nhiệm vụ; hoàn tất các công đoạn quan trọng trước khi tiếp tục

 • Làm việc tốt nhất và không bị stress khi vượt trước thời hạn

 • Tự đặt ra mục tiêu, thời hạn, và các thủ tục để quản lý cuộc sống

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 4 trong MBTI của bạn là J

Các đặc điểm của nhóm Perceiving:

 • Có thể hành động mà không cần lập kế hoạch; lập kế hoach tùy theo tình hình

 • Thích làm nhiều việc cùng lúc, không phân biệt giữa công việc và trò chơi

 • Chịu sức ép tốt, vẫn làm việc tốt khi sắp hết thời hạn

 • Tìm cách tránh né cam kết nếu nó ảnh hưởng đến sự linh động, tự do và phong phú.

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 4 trong MBTI của bạn là P


16 Nhóm MBTI

ENFP

INFP

ENFJ

INFJ

ESTJ

ISTJ

ESFJ

ISFJ

ENTP

INTP

ENTJ

INTJ

ESTP

ISTP

ESFP

ISFP  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương