Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang90/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   119

b. Tôm

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ....................


c. Thủy sản khác

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cua, ghẹ

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngao, nghêu,

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thủy sản khai thác nước lợ khác

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Khai thác nước ngọt

156

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

a. Cá

157

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Cá rô đồng

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá khai thác nước ngọt khác

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tôm khai thác nước ngọt khác

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thủy sản khác

200
- ....................II. Nuôi trồng thủy sản

211x1. Nuôi nước mặn (biển)

212

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

a. Cá

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cá song/cá mú

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá giò

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-................

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá nước mặn khác

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thuỷ sản khác

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghêu

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rau câu

251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngọc trai

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ Thủy sản nuôi nước mặn khác

275
2. Nuôi nội địa

276

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

2.1. Nuôi nước lợ

277

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

a. Cá

278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá kèo

279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá chẽm

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá nuôi nước lợ khác

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm sú

294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm thẻ chân trắng

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm nuôi nước lợ khác

316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thuỷ sản khác

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cua bể

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Rau câu

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ Khác

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nuôi nước ngọt

404

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a. Cá

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá tra, ba sa

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá trắm

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá chép

408
+ Cá rô phi

409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá quả/cá lóc

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá diêu hồng

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá hồi

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá khác

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm càng xanh

455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …


+ Tôm khác

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thuỷ sản khác

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá sấu

471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ếch

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ba ba

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khác

482

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  1. Nuôi cá cảnh (triệu con)

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sản xuất giống thủy sản

484

 x

 x

 X x

 

 

 

 

 

 

1. Cá giống các loại (triệu con)

485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá tra (triệu con)

486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá giống khác

517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tôm giống các loại (triệu con)

518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm sú (triệu con)

519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm giống khác

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giống thủy sản khác (triệu con)

531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giống thủy sản khác

560

, ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương