Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang89/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   119
Tên chỉ tiêusố

Giá trị sản xuất theo giá năm 2010 (triệu đồng)

Chỉ số giá bán SP của người sản xuất năm báo cáo so với năm 2010

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành (triệu đồng)


Tổng số


Chia ra

Tổng số


Chia ra

Nhà

nước

Tập

thểthể

Tư­

nhân

Có vốn

đầu tư­ nước ngoài

Nhà

nước

Tập

thểthể

T­ư

nhân

Có vốn

đầu t­ư nước ngoài

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

01xI. Khai thác thủy sản

02

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

1. Khai thác nước mặn (biển)

03

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

1.1. Cá

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá ngừ

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá thu

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá chim

07
- Cá nục

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá hồng

09
- Cá tạp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá biển khai thác khác

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tôm

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tôm sắt

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tôm biển khai thác khác

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Hải sản khác

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mực

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cua bể

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngao, nghêu

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sò

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yến sào

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Yến nuôi trong đất liền

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hải sản khai thác biển khác

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khai thác nội địa

106

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2.1. Khai thác nước lợ

107xa. Cá

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ....................
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương