Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang87/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   119

2. Nuôi nội địa

276

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

2.1. Nuôi nước lợ

277

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a. Cá

278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá kèo

279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá chẽm

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá nuôi nước lợ khác

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm sú

294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm thẻ chân trắng

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm nuôi nước lợ khác

316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thuỷ sản khác

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cua bể

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Rau câu

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ Khác

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nuôi nước ngọt

404

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a. Cá

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá tra, ba sa

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá trắm

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá chép

408
+ Cá rô phi

409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá quả/cá lóc

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá diêu hồng

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá hồi

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá khác

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tôm

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tôm càng xanh

455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …


+ Tôm khác

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Thuỷ sản khác

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cá sấu

471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ếch

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ba ba

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Khác

482

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

d. Nuôi cá cảnh (triệu con)

483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương