Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang85/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   119
Tên chỉ tiêusố

Sản lư­ợng (tấn)

Đơn giá năm 2010 (1000đ)

Giá trị sản xuất theo giá năm 2010 (triệu đồng)


Tổng số


Chia ra

Tổng số


Chia ra

Nhà

nước

Tập

thểthể

Tư­

nhân

Có vốn

đầu tư­ nước ngoài

Nhà

nước

Tập

thểthể

T­ư

nhân

Có vốn

đầu t­ư nước ngoài

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

01xI. Khai thác thủy sản

02

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

1. Khai thác nước mặn (biển)

03

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

1.1. Cá

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá ngừ

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá thu

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá chim

07
- Cá nục

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá hồng

09
- Cá tạp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá biển khai thác khác

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tôm

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tôm sắt

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tôm biển khai thác khác

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Hải sản khác

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mực

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cua bể

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngao, nghêu

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sò

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yến sào

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Yến nuôi trong đất liền

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hải sản khai thác biển khác

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khai thác nội địa

106

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

2.1. Khai thác nước lợ

107xa. Cá

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ....................
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương