Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang60/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   119
Tên chỉ tiêu  

Mã số

Đơn vị tính

Tổng số

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước

Tập thể

Tư nhân

Cá thể

VĐT nước ngoài

A

B

C

1

2

3

4

5

6

I. Trâu, bò

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trâu

Số con hiện có

01

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

02

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

03

Tấn

 

 

 

 

 

 

2. Bò

Số con hiện có

04

Con

 

 

 

 

 

 

Trong tổng số:

- Bò lai

05

Con

 

 

 

 

 

 

- Bò sữa

06

Con

 

 

 

 

 

 

- Bò cái sữa

07

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

08

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

09

Tấn

 

 

 

 

 

 

Sản lượng sữa tươi

10

Tấn

 

 

 

 

 

 

II. Ngựa

 

 

 

 

 

 

 

 

Số con hiện có

11

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

12

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

13

Tấn

 

 

 

 

 

 

III. Dê, cừu, hươu, nai
 

 

 

 

 

 

 

1. Dê

Số con hiện có

14 

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

15

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

16

Tấn

 

 

 

 

 

 

2. Cừu

Số con hiện có

17

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

18

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

19

Tấn

 

 

 

 

 

 

3. Hươu

Số con hiện có

20

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

21

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

22

Tấn

 

 

 

 

 

 

4. Nai

Số con hiện có

23

ConSố con xuất chuồng

24

ConSản lượng thịt hơi xuất chuồng

25

TấnIV. Lợn

 

 

 

 

 

 

 

 

Số con hiện có (không tính lợn sữa)

26

Con

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

- Lợn thịt

27

Con

 

 

 

 

 

 

- Lợn nái

28

Con

 

 

 

 

 

 

- Lợn đực giống

29

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

30

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

31

Tấn

 

 

 

 

 

 

Số con lợn sữa bán giết thịt (không tính lợn giống bán để nuôi tiếp)

32

ConSản lượng lợn sữa bán giết thịt

33

TấnV. Gia cầm

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gà

34

1000 con

 

 

 

 

 

 

a. Số con hiện có

35

‘’

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

- Gà thịt

36

‘’

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Gà công nghiệp

37

‘’

 

 

 

 

 

 

- Gà đẻ trứng

38

‘’

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Gà công nghiệp

39

‘’

 

 

 

 

 

 

b. Số con xuất chuồng

40

‘’

 

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Gà công nghiệp

41

‘’

 

 

 

 

 

 

c. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

42

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Gà công nghiệp

43

Tấn

 

 

 

 

 

 

d. Sản lượng trứng trong kỳ

44

1000 quả

 

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Gà công nghiệp

45

‘’

 

 

 

 

 

 

2. Vịt, ngan, ngỗng

46

1000 cona. Vịt

Số con hiện có

47

‘’

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Vịt đẻ trứng

48

‘’

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

49

‘’

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

50

Tấn

 

 

 

 

 

 

Sản lượng trứng

51

1000 quả

 

 

 

 

 

 

b. Ngan

Số con hiện có

52

1000 con

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Ngan đẻ trứng

53

‘’

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

54

‘’

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

55

Tấn

 

 

 

 

 

 

Sản lượng trứng

56

1000 quả

 

 

 

 

 

 

c. Ngỗng

Số con hiện có

57

1000 con

 

 

 

 

 

 

+ Trong đó: Ngỗng đẻ trứng

58

‘’

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

59

‘’

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

60

Tấn

 

 

 

 

 

 

Sản lượng trứng

61

1000 quả

 

 

 

 

 

 

3. Gia cầm khác

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Chim cút

Số con hiện có

62

1000 con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

63

‘’

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

64

Tấn

 

 

 

 

 

 

Sản lượng trứng

65

1000 quả

 

 

 

 

 

 

b. Bồ câu

Số con hiện có

66

1000 con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

67

‘’

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

68

Tấn

 

 

 

 

 

 

c. Đà điểu...

Số con hiện có

69

Con

 

 

 

 

 

 

Số con xuất chuồng

70

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

71

Tấn

 

 

 

 

 

 

VI. Chăn nuôi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Chó

Số con hiện có

72

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

73

Tấn

 

 

 

 

 

 

b. Thỏ

Số con hiện có

74

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

75

Tấn

 

 

 

 

 

 

c. Trăn

Số con hiện có

76

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

77

Kg

 

 

 

 

 

 

d. Rắn

Số con hiện có

78

Con

 

 

 

 

 

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

79

Kg

 

 

 

 

 

 

e. Ong

Số tổ hiện có

80

Tổ

 

 

 

 

 

 

Sản lượng mật ong

81

Tấn

 

 

 

 

 

 

f. Kén tằm

Sản lượng kén tằm

82

Tấn

 

 

 

 

 

 

......

......................

..

...

1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương