Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang55/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   119
Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Tổng số

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước

Tập thể

Tư nhân

Cá thể

VĐT nước ngoài

A

B

C

1=2+…6

2

3

4

5

6

TỔNG DIỆN TÍCH HIỆN CÓ

01

HaI. Cây ăn quả

02

Ha1. Nho
Diện tích hiện có

03

HaTrong đó: Trồng mới

04

HaDiện tích cho SP

05

HaNăng suất trên DT cho SP

06

Tạ/haSản lượng thu hoạch

07

Tấn2. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới

08

Haa. Xoài

Diện tích hiện có

09

HaTrong đó: Trồng mới

10

HaDiện tích cho SP

11

HaNS trên DT cho SP

12

Tạ/haSản lượng thu hoạch

13

Tấnb. Chuối

Diện tích hiện có

14

HaTrong đó: Trồng mới

15

HaDiện tích cho SP

16

HaNS trên DT cho SP

17

Tạ/haSản lượng thu hoạch

18

Tấnc. Thanh long

Diện tích hiện có

19

HaTrong đó: Trồng mới

20

HaDiện tích cho SP

21

HaNS trên DT cho SP

22

Tạ/haSản lượng thu hoạch

23

Tấnd. Dứa (thơm, khóm)

Diện tích hiện có

24

HaTrong đó: Trồng mới

25

HaDiện tích cho SP

26

HaNS trên DT cho SP

27

Tạ/haSản lượng thu hoạch

28

Tấne. Sầu riêng

Diện tích hiện có

29

HaTrong đó: Trồng mới

30

HaDiện tích cho SP

31

HaNS trên DT cho SP

32

Tạ/haSản lượng thu hoạch

33

Tấnf. Na (mãng cầu)

Diện tích hiện có

34

HaTrong đó: Trồng mới

35

HaDiện tích cho SP

36

HaNS trên DT cho SP

37

Tạ/haSản lượng thu hoạch

38

Tấng. Măng cụt

Diện tích hiện có

39

HaTrong đó: Trồng mới

40

HaDiện tích cho sản SP

41

HaNS trên DT cho SP

42

Tạ/haSản lượng thu hoạch

43

Tấnh. Đu đủ

Diện tích hiện có

44

HaTrong đó: Trồng mới

45

HaDiện tích cho sản SP

46

HaNS trên DT cho SP

47

Tạ/haSản lượng thu hoạch

48

Tấn

1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương